Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Soyadı Beyanı

Eheringe

Wedding ring , computer generated image. 3d render., © colourbox

Makale

Soyadı Beyanına ilişkin tüm sorularınızın yanıtına ve ilgili başvuru formlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Soyadı Beyanı

Genel Bilgi

Aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin iҫin geҫerliyse, pasaport başvurusunda bulunmadan önce soyadı beyanında bulunmanız gerekmektedir:

 • Ortak bir soyadı kullanmayan evli ebeveynler olarak ҫocuğunuz iҫin ilk pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsunuz
 • Birbiriyle evli olmayan ebeveynler olarak ҫocuğunuz iҫin pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsunuz
 • Eşinizle birlikte, birinizin önceki evliliğinden olan ҫocuğuna ortak soyadınızı vermek istiyorsunuz
 • Evlendiniz ve yeni soyadınıza göre düzenlenmiş yeni bir pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsunuz
 • Alman vatandaşısınız, evlendiniz ve halihazırda evlenerek aldığınız yeni soyadınıza göre düzenlenmiş bir pasaportunuz var, fakat henüz soyadı beyanında bulunmadınız
 • Boşandınız ve evlenmeden önceki soyadınıza göre düzenlenmiş yeni bir pasaport başvurusunda bulunmak istiyorsunuz

Lütfen gerekli belgeleri eksiksiz olarak hazırladıktan sonra ONLINE randevu alınız. Tam olarak hangi belgeleri hazırlamanız gerektiği, hangi nedenle beyanda bulunacağınıza bağlı olarak değişmektedir. Bunun iҫin lütfen aşağıda „Türkiye`deki Evliliğinizin Soyadı Hukuku Bakımından Etkileri“  başlığı okuyunuz.

Soyadı beyanı ile birlikte yeni pasaport başvurusunda da bulunabilirsiniz, fakat pasaport, ancak soyadı beyanı ile ilgili işlem Almanya`daki yetkili makam tarafından neticelendirildikten sonra, teslim edilebilir. Bu nedenle en az 3 aylık bir işlem süresinden hareket edilmelidir. Bu zaman zarfında mevcut pasaportunuzu kullanmak zorundasınız.

Türkiye`deki Evliliğinizin Soyadı Hukuku Bakımından Etkileri

Bu yüzden, örneğin kadın Almanya`nın Türkiye`deki dış temsilciliklerinden birine müracaat edip, kocasının soyadıyla yeni bir pasaport verilmesini isterse, önceden çift ya Almanya`da ikamet ettikleri yerdeki nüfus idaresine ya da Almanya`nın Türkiye`deki dış temsilciliklerinden birine gidip bununla ilgili bir ülke hukuku belirledikten sonra ortak bir soyadı belirlemeleri gerekir (başvuru formlarını aşağıdaki link listesinde bulabilirsiniz, imza tasdiki için 80,00 Euro ve fotokopi tasdiki için en fazla 29,00 Euro kadar harç alınmaktadır). Bu işlemle birlikte yeni soyadınızla, yeni bir pasaport başvurusu da yapabilirsiniz.

Ülke hukuku ve soyadı belirleme işlemi için aşağıdaki belgelerin ibrazı gereklidir:

 • Eşlere ait kimlik belgeleri ve şahsen müracaatları
 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği „Formül B“
 • Eşlere ait doğum belgesi
 • Eğer eşlerden biri veya ikisi de Türk vatandaşı ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı iseler vatandaşlıkla ilgili bilgilerin de yer aldığı tam tekmil ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Eşlerden biri Alman vatandaşlığına alınmış ise, vatandaşlığa alınma belgesi (Einbürgerungsurkunde)
 • Almanya`daki ikamet iptal edildiyse, ikamet iptaline ilişkin belge (Abmeldebescheinigung)
 • Varsa, kesinleşmiş boşanma kararı (Türk boşanma kararı ibraz edilmesi durumunda, kararın çevirisi ve „İl Adalet Komisyonu“ tarafından verilen apostil (tasdik şerhi) gerekli
 • Soyadı belirleme işleminden etkilenecek olan çocukların doğum kayıt örnekleri (Türkiye`de doğan çocuklar için Formül A)

Yazılı soyadı beyanı, başvuru sahibi tarafından Almanya´daki yetkili nüfus idaresine gönderilir. Yeni soyada ilişkin onay belgesi dış temsilciliğimize ibraz edildikten sonra ancak, yeni soyada göre düzenlenmiş olan pasaport/kimlik teslim edilebilir.

Evlilik Birliğinin Sona Ermesinden Sonra Tek Taraflı Yapılan Soyadı Beyanı

Almanya vatandaşının soyadı, boşanmaya veya eşinin vefat etmesine bağlı olarak kendiliğinden değişmez. Boşanmanın ardından soyadı beyanında bulunarak kişinin doğumla birlikte aldığı soyadını veya evlilik öncesinde kullandığı soyadını tekrar alma imkânı bulunmaktadır.

Boşanmanız şayet yabancı bir memlekette gerçekleştiyse, soyadı beyanında bulunmadan önce, yabancı boşanma kararına dair Almanya´daki yetkili mahkemeden tanıma ve tenfiz kararı alınması gerekmektedir.

Yabancı mahkeme kararı sadece belli bazı durumlarda resmî olarak tanıma ve tenfiz başvurusunda bulunmadan Alman hukuku bakımından geçerli kabul edilmektedir. Danimarka hariç, Avrupa Birliği´ne üye devletlerde alınan boşanma kararlarında tanıma ve tenfize gerek yoktur. Yalnız bu bağlamda boşanma davası 1 Mart 2001 tarihinden sonra veya kararın alındığı devletin daha sonraki bir tarihte tam üye olmasından sonra dava açılmış olmalı. Böyle bir durumda tanıma ve tenfiz başvurusu yerine boşanmanızı gerçekleştiren mahkemeden Avrupa Birliği´nin 27.11.2003 tarih ve 2201/2003 sayılı yönetmeliğinin 39. maddesine göre belge talep edebilirisniz.

Ayrıca, eğer eşlerden ikisi de sadece boşanma kararının verildiği ülke vatandaşlığına sahiplerse de (yani çifte vatandaş olmamaları gerekir) tanıma ve tenfiz kararına gerek yoktur. Bu durumda eşler kendi memleketlerinde boşanmış olur.

Gerekli belgeler:
Eksiksiz doldurulmuş talep formunun yanı sıra (bkz. Eşler İçin Tek Taraflı Soyadı Beyanı) aşağıda belirtili belgelerin aslını ve ikişer fotokopiyi ibraz ediniz (eksik doldurulmuş formların işleme alınamayacağını lütfen dikkate alınız):

 • Pasaportunuz
 • Doğum Kayıt Örneğiniz
 • Uluslararsı Evlenme Kayıt Örneğiniz (Formül B)
 • Evlilik birliği içinde kullandığınız soyadınıza ilişkin belge (örn: Almanya´daki nüfus idaresince düzenlenmiş soyadı beyanının geçerli olduğuna dair belge)
 • Kesinleşmiş boşanma kararı veya diğer eşe ait Ölüm Kayıt Örneği
 • Eşlerden birisi veya ikisi de Türkiye vatandaşı ise Türkiye vatandaşlığından çıkmış olsalar dahi Tam Tekmil ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Varsa boşanmanın Almanya´da tanıma ve tenfizinin yapıldığına dair karar
 • Varsa Almanya vatandaşlığının kazanıldığına dair belge veya vatandaşlık belgesi
 • Varsa Almanya´daki ikamet kaydının iptal edildiğine dair belge

İstisnai durumlarda sizden başka belgelerin de istenebileceğini anlayışla karşılamanız rica olunur.

Yazılı soyadı beyanı, başvuru sahibi tarafından Almanya´daki yetkili nüfus idaresine gönderilir. Yeni soyada ilişkin onay belgesi dış temsilciliğimize ibraz edildikten sonra ancak, yeni soyada göre düzenlenmiş olan pasaport/kimlik teslim edilebilir.

Diğer içerikler

Sayfa başına dön