Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Ulusal vize başvurusunda (yeniden ülkeye giriş haricinde) bulunurken sunmanız gereken belgeler ve asgari finansman/gelir limitleri hakkında bilgilendirme

Makale

Önemli Duyuru!

Mavi Kart, Çalışma, Araştırmacı, Yüksek Öğrenim

Seyahat amacı
Bilgi Notu No.
EUR cinsinden dikkate alınacak genel asgari sınır

45 yaşın üzerindeki çalışanlar için EUR cinsinden dikkate alınacak asgari sınır

Mavi Kart

11F1,2

56.800 yıllık brüt gelir
-

Mavi Kart MINT

(Mavi Kartlı Sağlık Çalışanı)

11F1,2

(10F1,2)

44.304 yıllık brüt gelir
46.860 yıllık brüt gelir

İstisna Akdi Kapsamında Çalışanlar

131,2
-
-

Malzeme ve Harcın Verilmesi Yoluyla İmalat Anlaşması Kapsamında Çalışanlar

141,2
-
-

İşçi Gönderme (Ön Onaysız)/ICT

14F1,2
-
-

İşçi Gönderme (Ön Onaylı)/ICT

15F1,2
-
-

Serbest Meslek Sahibi/

16F
-
-

Genel Müdür, Ticari Temsilci, Yönetici Personel

17F1,2
-
-

İş Arama

18
947 Aylık net finansman miktarı
-

Diğer Ön Onaylı Başvurular

19F1,2
-
varsa 46.860 yıllık brüt gelir

Anadil Öğretmeni

21F1,2
-
-

Sporcu, Kültür vb.

22F1,2
-
-

Araştırmacı, Bilim İnsanı vb.

23F1,2
947 Aylık net finansman miktarı*
-

Meslek Deneyimli BT Uzmanı (Bilişimci)

24F1,2
51.120 yıllık brüt gelir
-

İstihdam Yönetmeliği Madde 24a’ya göre Profesyonel Motorlu Taşıt Sürücüsü

25F1,2
-
46.860 yıllık brüt gelir

Spesiyalite Aşçısı

26F1,2
-
-

Almanya’da Tamamlanan Meslek Eğitimi Sonrası İşe Başlama/Arbeitsaufnahme

27F1,2
-
46.860 yıllık brüt gelir

Çalışma/Tam Denklik/Eşdeğerlik Belgesi

28F1,2
İşkolunda alışılagelmiş aylık ücret, ya da en azından sabit asgari ücret*
46.860 yıllık brüt gelir

Denklikteki Eksikliğin Tamamlan

29F1,2
827 aylık net finansman miktarı veya 1.041 aylık brüt gelir*
46.860 yıllık brüt gelir (sonraki iş sözleşmesi)

Çalışma/Sağlık Meslekleri

30F1,2
-
46.860 yıllık brüt gelir

Diğer Nitelikli Akademik Eleman

31F1,2
İşkolunda alışılagelmiş aylık ücret, ya da en azından sabit asgari ücret*
46.860 yıllık brüt gelir

Uzman


32F1,2
-
-

Öğrenci Değişim Programı

33
-
-

Burslu Yüksekokul Eğitimi

34F
861 Aylık finansman miktarı
-

Erasmus Programı

35F
861 Aylık finansman miktarı
-

Yükseköğrenime Hazırlık Amaçlı Dil Kursu

36F1,3
861 Aylık finansman miktarı
-

Üniversite Adayı

37
947 Aylık net finansman miktarı
-

Diğer Yüksek Öğrenim

38F
861 Aylık finansman miktarı
-

Akseptanslı Lisans Eğitimi ve Dil Kursu ("Bachelor")

39F
861 Aylık finansman miktarı*
-

Dil Bilgisi Olmaksızın Yüksek Lisans ("Master")

40F
861 Finanzierung/Monat*
-

Bilgisine Sahip Yüksek Lisans Öğrencileri ("Master")

41F
861 Aylık finansman miktarı
-

Dil Kursu, Mesleki Eğitim, Diğer

Seyahat amacı
Bilgi Notu No.
EUR cinsinden dikkate alınacak genel asgari sınır
Dil Kursu:

Sağlık Meslekleri

30F
947 Aylık net finansman miktarı*

Mesleki Eğitime Hazırlayıcı Dil

43F
947 Aylık net finansman miktarı
Dil Kursu
44F1,3
947 Aylık net finansman miktarı

Staj: ERASMUS
Dikkat: Tüm doz aşılar yapılmadığı takdirde, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise ülkeye giriş mümkündür (aşılama süreci tamamlanmış kişilere yönelik gereken kriterler için tıklayınız).

46F
752 Aylık net finansman miktarı yoksa (örn. zorunlu staj), asgari ücret

Burslu Staj (Uzman ve Yönetici Personel)
Dikkat: Tüm doz aşılar yapılmadığı takdirde, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise ülkeye giriş mümkündür (aşılama süreci tamamlanmış kişilere yönelik gereken kriterler için tıklayınız).

47F
752 Aylık net finansman miktarı yoksa (örn. zorunlu staj), asgari ücret

BA/ZAV (Federal İş Ajansı/Yabancı Nitelikli İş ve İşçi Bulma Merkezi) Onaylı Staj
Dikkat: Tüm doz aşılar yapılmadığı takdirde, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise ülkeye giriş mümkündür (aşılama süreci tamamlanmış kişilere yönelik gereken kriterler için tıklayınız).

48F
752 Aylık net finansman miktarı yoksa (örn. zorunlu staj), asgari ücret

Hospitasyon: hekim

30F1,5
947 Aylık net finansman miktarı

Staj/AB
Dikkat: Tüm doz aşılar yapılmadığı takdirde, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise ülkeye giriş mümkündür (aşılama süreci tamamlanmış kişilere yönelik gereken kriterler için tıklayınız).

50F
752 Aylık net finansman miktarı yoksa (örn. zorunlu staj), asgari ücret

Meslek Öğrenimi İçin Uyum Önlemi

51F1,4
827 aylık net finansman miktarı veya 1.041 aylık brüt gelir*

Mesleki Eğitim

52F1,4

752 Aylık net finansman miktarı*

Mesleki Eğitim Yeri Arama

53
947 Aylık net finansman miktarı

Din Görevlis

54F1,2
-

Ev içi hizmetlerde görevlendirilmek üzere gönderilen işçi

551,2
-

Gönüllü Hizmet

Dikkat: Tüm doz aşılar yapılmadığı takdirde, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise ülkeye giriş mümkündür (aşılama süreci tamamlanmış kişilere yönelik gereken kriterler için tıklayınız).

56
-

Au-Pair
Dikkat: Tüm doz aşılar yapılmadığı takdirde, planlanan kalış süresi en az 6 ay ise ülkeye giriş mümkündür (aşılama süreci tamamlanmış kişilere yönelik gereken kriterler için tıklayınız).

57

Harçlık anlaşması - aylık asgari: 280 ve
Ev sahibi ailenin, Au-pair’in Almanca kursuna katılımını aylık 50 Euro ile destekleyeceğine dair taahhüt

İç Sular Gemicisi

581,2
-

1Pandemi kaynaklı ülkeye giriş kısıtlamaları nedeniyle bazı seyahat amaçları için ilgili Bilgi Notu’nda belirtilen evraklar dışında tamamlayıcı ek evraklar ibraz etmek zorundasınız.

2Işveren yazısı: Fiziksel olarak işyerinde bulunmanızın ekonomik açıdan gerekli olduğu ve çalışmanızın ertelenemeyeceği ya da yurt dışından ifa edilemeyeceği belirtilmelidir.

3Dil kursunun yazılı onayı: Pandemiye rağmen (sadece çevrimiçi derslerle sınırlı kalmayarak) fiziksel olarak hazır bulunulması gerektiği belirtilmelidir.

4Eğitim sağlayıcısının yazılı onayı: Pandemiye rağmen (sadece çevrimiçi derslerle sınırlı kalmayarak) fiziksel olarak hazır bulunulması gerektiği belirtilmelidir.

5Misafir doktor olarak hospitasyon (gözlem) yapacağınız  tıbbi kuruluş tarafından verilmiş, hospitasyonu takiben işe alınma olasılığınızın bulunduğuna dair onay yazısı.

* Birlikte seyahat edecek aile üyelerinin geçimlerinin sağlanması için gerekli aşağıdaki aylık asgari tutarların mevcut olduğu belgelenmelidir: Eşler için 400 Euro, buna ek olarak her bir çocuk için 300 Euro. Bazı münferit durumlarda Vize Bölümü ek belgeler isteme hakkını saklı tutar.

Aile Birleşimi ve Dönüş

Seyahat amacı
Bilgi Notu No.

Eşin Yanına Gidebilmek İçin Aile Birleşimi Vizesi

01

Almanya’da Evlenme

02F

Aile Birleşimi için Çocuğun Almanya’ya Getirilmesi

03

Alman Vatandaşlığına Sahip Çocuğun Yanına Göç

04

Alman vatandaşlığını kaybetmiş olanlar için ikamet hakkı

05F

Yabancı ülke vatandaşı gençler ve emekliler için ülkeye dönüş

06

Genel: İş İlişkisi Beyanı ("Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis")

Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis

Zusatzblatt A zur Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis

Sayfa başına dön