Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt Nr. 8 - Öğrenci Gezileri İçin Vize / Visum für Schülerreise

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Bu bilgi notu, öğrenci gezisine katılmak amacıyla Schengen vizesine başvurmak için gerekli bilgileri içerir. Her öğrenci için ayrı bir başvurunun yapılması gerekmektedir.

(1) Genel bilgiler

Lütfen 3 no´lu bilgi notumuz ile dış temsilciliklerin yetki bölgelerine ilişkin bilgileri ve başvurunuzun kabul edilme şartlarını da mutlaka okuyun.

Vize Kodeksi’nin 16. Maddesinin 4. Fıkrasının b) bendi uyarınca öğrencilere ve onlara eşlik eden öğretmenlerine vizeler ücretsiz olarak verilmektedir.

Refakat eden öğretmenlerin, başvuru belgelerini 4 No’lu Bilgi Notuna (İş Seyahati Vizesi) uygun olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.


(2) Genel olarak ibraz edilmesi gereken belgeler

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli beyanname
 • Pasaport (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Son üç yıl içinde geçerli olan vizelerinizin (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ve ilgili pasaportun birer adet fotokopisi
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Yeterli seyahat sağlık sigortası (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Uçuş rezervasyonu, seyahat rezervasyonu, diğer ulaşım tercihleri veya seyahat planlamasına ilişkin kanıtlayıcı belge
 • E-Devlet üzerinden alınmış barkod/QR-kodlu Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Konaklamanın nerede yapılacağını gösteren belge: Otel rezervasyonu / otel ödemesi veya başka bir konaklama imkanını kanıtlayan belge (resmi bir taahhütname ile ibraz edilmediyse)
 • Ebeveynlerin, planlanan seyahat süresince masrafları karşılayacak yeterli maddi imkâna sahip olduğunu kanıtlayan belge, örneğin:
  ⬜ Son 3 aya ait banka hesap özetleri
  ⬜ Son 3 aya ait maaş bordroları
  ⬜ Varsa, son 3 aya ait emekli maaşı ödemelerini gösteren belge
 • Reşit olmayanlar (18 yaş altı) için: Her iki ebeveynden noter tasdikli seyahat izni belgesi veya velayet hakkına tek başına sahip olduğuna ilişkin belge (örneğin ebeveynlerin boşanmış olması veya ebeveynlerden birinin vefat etmiş olması halinde)
 • Türk vatandaşı olmayan başvuru sahipleri için: Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğinizi gösteren ve Schengen üyesi ülkelerin topraklarını terk etmeyi planladığınız tarihten sonra en az üç ay daha geçerli güncel belge

(3) Somut seyahat amacını gösteren belgeler

 • Gezi, Almanya’daki bir kardeş okulun daveti üzerine gerçekleşiyorsa: Almanya’daki okuldan, davet edilen öğrencilerin ve onlara eşlik eden öğretmenlerin adlarının tam listesini içeren ayrıntılı davet mektubu. Mektup, öğrenci gezisinin programını içermelidir.
 • Türkiye’deki okulun davet edilen tüm öğrencilerin ve refakat edecek öğretmenlerin isim listesini içeren ve öğrenci gezisinin programı hakkında bilgi veren yazısı.

************************************

Deutsche Sprachversion

Dieses Merkblatt enthält Informationen für die Beantragung eines Schengenvisums für die Teilnahme an Schülerreisen. Für jede/n Schüler*in ist ein eigener Antrag zu stellen.

(1) Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3 und die Hinweise zur örtlichen Zuständigkeit der Auslandsvertretungen sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Ihren Antrag.

Gemäß Artikel 16 Abs. 4 lit. b) Visakodex werden Visa für Schüler*innen und mitreisendes Lehrpersonal gebührenfrei erteilt.

Die begleitenden Lehrer*innen haben die Unterlagen gemäß Infoblatt Nr. 4 („Geschäftsreise“) vorzu-legen.

(2) Allgemeine Unterlagen

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada) und des Reisepasses
 • 1biometrisches Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Ausreichende Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Nachweis über Flug-, Reisereservierungen, andere Beförderungsnachweise oder Reiseplanung
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister aus E-Devlet (Tam Tekmil Vukuatlı Nü-füs Kayıt Örneği) mit Barcode/QR-Code
 • Nachweis der Unterkunft: Hotelbuchung / Hotelreservierung oder anderer Unterkunftsnach-weis
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel der Eltern für den geplanten Aufenthalt, z.B.
  ⬜ Kontoauszüge der letzten 3 Monate
  ⬜ Gehaltszettel der letzten 3 Monate
  ⬜ Ggf. Nachweis über Rentenbezüge der letzten 3 Monate
 • Für Minderjährige (unter 18 Jahren): Notarielle Bescheinigung der Reiseerlaubnis von beiden Eltern oder Nachweis des alleinigen Sorgerechts (z.B. bei Scheidung der Eltern oder wenn ein Elternteil verstorben ist)
 • Für nicht-türkische Antragsteller*innen: Aktueller Nachweis über den legalen Aufenthalt in der Türkei, gültig bis mindestens drei Monate nach geplanter Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Schengener Vertragsstaaten

(3) Unterlagen für den konkreten Aufenthaltszweck

 • Wenn die Reise auf Einladung einer deutschen Partnerschule erfolgt: Detailliertes Schreiben der Schule in Deutschland mit einer vollständigen Namensliste der eingeladenen Schüler*innen und begleitenden Lehrer*innen. Aus dem Einladungsschreiben soll das Programm der Schülerreise hervorgehen.
 • Schreiben der türkischen Schule mit einer vollständigen Namensliste der eingeladenen Schüler*innen und begleitenden Lehrer*innen. Aus dem Einladungsschreiben soll das Programm der Schülerreise hervorgehen.
nach oben