Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt Nr. 4a - İş Seyahati Vizesi / Visum für Geschäftsreisen

Artikel

Bu bilgi notu, iş seyahati amacıyla Schengen vizesine başvurmak için gerekli bilgileri içerir. / Dieses Merkblatt enthält Informationen für die Beantragung eines Schengenvisums für geschäftliche Zwecke (Geschäftsreisen).

Türkçe Dil Versiyonu

(1) Genel bilgiler

Lütfen 3 no’lu bilgi notumuz ile dış temsilciliklerin yetki bölgelerine ilişkin bilgileri ve başvurunuzun kabul edilme şartlarını da mutlaka okuyun.

(2) Genel olarak ibraz edilmesi gereken belgeler

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli beyanname
 • Pasaport (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Son üç yıl içinde geçerli olan vizelerinizin (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ve ilgili pasaportun birer adet fotokopisi
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Yeterli seyahat sağlık sigortası (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Vize ücreti (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Uçuş rezervasyonu, seyahat rezervasyonu, diğer ulaşım tercihleri veya seyahat planlamasına ilişkin kanıtlayıcı belge
 • E-Devlet üzerinden alınmış barkod/QR-kodlu Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 • Konaklamanın nerede yapılacağını gösteren belge: Otel rezervasyonu / otel ödemesi veya başka bir konaklama imkanını kanıtlayan belge

 • Planlanan seyahat süresi için masrafları karşılayacak yeterli maddi imkâna sahip olunduğunu kanıtlayan belge, örneğin:
 • Son 3 aya ait banka hesap özetleri
 • Son 3 aya ait maaş bordroları
 • Varsa, son 3 aya ait emekli maaşı ödemelerini gösteren belge

(3) Belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinden istenen ek belgeler

a) İşçiler / Ücretli çalışanlar / Memurlar için:

 • Türkiye’deki işveren şirket tarafından hazırlanmış, aşağıdaki bilgileri içeren yazının aslı:
 • Hangi dış temsilciliğe hitaben yazılmış olduğu açıkça belirtilmeli
 • Başvuru sahibinin adı, şirketteki görevi ve pasaport numarası
 • Şirkette işe başlama tarihi
 • Verilen iznin süresi ve ücretli veya ücretsiz izin olduğu konusunda bilgi
 • İşverenin iletişim bilgileri
 • Yazının altında imzası bulunan kişinin adı ve görevi
 • Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
 • Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma adı belirtilmeli)
 • Seyahat ve konaklama giderlerinin şirket tarafından karşılanacağının garantisi
 • E-Devlet’ten alınmış barkod/QR-kodlu SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü (www.sgk.gov.tr)

b) Çiftçiler için:

 • Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

c) Firma sahipleri / Serbest meslek sahipleri için:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinin fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası

d) Öğrenciler / Üniversite öğrencileri için:

 • Güncel öğrenci belgesi

e) Türk vatandaşı olmayan başvuru sahipleri için:

 • Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğinizi gösteren ve Schengen üyesi ülkelerin topraklarını terk etmeyi planladığınız tarihten sonra en az üç ay daha geçerli güncel belge

(4) Somut seyahat amacını gösteren belgeler

 • Almanya’daki şirket tarafından hazırlanmış, aşağıdaki bilgileri içeren davet yazısının aslı:
  ⬜ Davet eden şirketin adı ve tam adresi
  ⬜ Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  ⬜ Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma adı belirtilmeli)
  ⬜ İcabında seyahat ve konaklama giderlerinin şirket tarafından karşılanacağına dair garanti
 • Almanya’daki davet eden firmanın Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti (6 aydan eski olmamalı)

Daha önce teslim edilen Türk malı makine, donanım/tesis ve elektronik veri işleme programlarının montajı, demontajı, bakımı veya onarımı durumunda ayrıca:

**********************************************************************

Deutsche Sprachversion

(1) Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3 und die Hinweise zur örtlichen Zuständigkeit der Auslandsvertretungen sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Ihren Antrag.

(2) Allgemeine Unterlagen

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada) und des Reisepasses
 • 1 biometrisches Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)

 • Ausreichende Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)

 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)

 • Nachweis über Flug-, Reisereservierungen, andere Beförderungsnachweise oder Reiseplanung

 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister aus E-Devlet (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği) mit Barcode/QR-Code

 • Nachweis der Unterkunft: Hotelbuchung / Hotelreservierung oder anderer Unterkunftsnachweis

 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
 • Kontoauszüge der letzten 3 Monate
 • Gehaltszettel der letzten 3 Monate
 • Ggf. Nachweis über Rentenbezüge der letzten 3 Monate

(3) Zusätzliche Unterlagen für bestimmte Kategorien von Antragsteller*innen

a) Für Arbeitnehmer*innen / Angestellte / Beamte

 • Schreiben der türkischen Arbeitgeberfirma (im Original) mit folgenden Angaben:
 • Anrede der konkreten Auslandsvertretung
 • Name, Funktion und Passnummer des Antragstellers/der Antragstellerin in der Firma
 • Beginn der Tätigkeit bei der Firma
 • Dauer der Freistellung und ob es sich um bezahlten oder unbezahlten Urlaub handelt, es sei denn es wird im Auftrag der Firma gereist
 • Name und Funktion der Person, welche das Schreiben unterzeichnet
 • Zeitraum der gewünschten Visumdauer (ggfs. mehrere Reisen?)
 • Zweck, Ziel und Dauer des Aufenthalts (Nennung von Firma)
 • Garantie, dass die Kosten des Aufenthalts von der Firma übernommen werden
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten aus E-Devlet („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr mit Barcode/QR-Code

(b) Für Landwirt*innen

 • Urkunde der Landwirtschaftskammer

(c) Für Eigentümer*innen eines Privatunternehmens / Selbständige

 • Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
 • Steuerkarte („Vergi Levhası“)

(d) Für Schüler*innen oder Studierende

 • Aktuelle Schüler- bzw. Studentenbescheinigung

(e) Für nicht-türkische Antragsteller*innen

 • Aktueller Nachweis über den legalen Aufenthalt in der Türkei, gültig bis mindestens drei Monate nach geplanter Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Schengener Vertragsstaaten

(4) Unterlagen für den konkreten Aufenthaltszweck

 • Einladungsschreiben der deutschen Firma im Original mit den Angaben:
 • Name und vollständige Anschrift der einladenden Firma
 • Zeitraum der gewünschten Visumdauer (ggfs. mehrere Einreisen?)
 • Zweck, Ziel und Dauer des Aufenthalts (Nennung von Firma)
 • ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts
 • aktueller Auszug aus dem Handelsregister der Empfängerfirma aus Deutschland (nicht älter als 6 Monate)
  zusätzlich:

Bei Montage, Demontage, Wartung oder Reparatur von zuvor gelieferten türkischen Maschinen/Anlagen/Programmen zur elektronischen Datenverarbeitung in Deutschland zusätzlich:

nach oben