Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

COVID-19: Avrupa Birliği'ne acil gerekliliği olmayan seyahatlerin geçici olarak kısıtlanması

23.03.2020 - Makale

AB ve AB ile ortaklık anlaşması bulunan devletlerin devlet ve hükümet başkanları, AB Komisyonu’nun tavsiyesine uyarak COVİD-19’un durdurulması ve Korona virüsünün daha fazla yayılmasının önlenmesi amacıyla üçüncü ülkelerden AB ülkelerine ve ortaklık anlaşması bulunan ülkelere acil gerekliliği olmayan seyahatlerin ilk aşamada 30 gün boyunca kısıtlanmasına karar vermişlerdir.

Federal İçişleri Bakanı Seehofer derhal geçerli olmak üzere Schengen Sınır Yasasının 14, 6 no.lu maddesi uyarınca bu konuda bir talimatname yayınlamıştır.

Aşağıdaki durumlarda bu seyahat kısıtlamaları uygulanmayacaktır:

  1. Asıl ikamet yerlerine/vatanlarına geri dönmek amacıyla giriş yapan AB ve Schengen Anlaşmasına taraf ülkelerin vatandaşlarıyla Britanya, İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve İsviçre vatandaşları ve aile fertleri,
  2. Asıl ikamet yerlerine geri dönen, bir AB ülkesinde ve 1. maddede anılan ülkelerden birinde uzun süreli ikamet iznine sahip (ikamet izni veya örn. eğitim veya çalışma amaçlı uzun süreli vize) üçüncü ülke vatandaşları,
  3. Talimatname uyarınca “essential functions or needs” olarak tanımlanan görevlere haiz aşağıda sayılan üçüncü ülke vatandaşları:
  • Sağlık personeli ve araştırmacılar, hasta bakıcılar,
  • Sınır ötesi çalışanlar, mal taşımacılığında ve diğer gerekli sektörlerde çalışan personel,
  • Görevlerini icra ediyor olmaları durumunda, diplomatlar, uluslararası kuruluş çalışanları, askeri personel, insani yardım alanında çalışanlar,
  • Transit yolcuları,
  • Zorunlu ailevi nedenlerle seyahat eden yolcular,
  • Uluslararası korumaya muhtaç kişiler veya başka insani nedenler.
Sayfa başına dön