Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Yolsuzluğu Önleme

Das Foto zeigt eine Hand, die jemandem Geld aus der Anzugtasche nimmt.

Korruptionsprävention, © colourbox

05.12.2017 - Makale

30 Temmuz 2004 tarihli Federal Devlet Yönetiminde Yolsuzluğu Önleme Yönetmeliği (RL), Federal Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında ve yurtdışı temsilciliklerindeki yolsuzluğu önlemeyle ilgili görevlerin yasal çerçevesini belirlemektedir. RL, anlaşılır ve az sayıdaki düzenlemeler yardımıyla idari açıdan dürüst, adil ve şeffaf davranışı ortaya koymak için bir ilke oluşturmaktadır.


Etik esaslar ve yolsuzluğun reddi hususunun, bakanlık merkezinde ve temsilciliklerde görev yapan diplomatik personel ve yerel personelin bilincine sağlam şekilde yerleştirilmesi düşünülmektedir. Yolsuzluğun önlenmesi hususunun önemli bir parçası, Bakanlık merkezi ile dış temsilciliklerde çalışanları konuya karşı hassaslaştırmak, muhtemel yolsuzluk tehlikelerine karşı korumak ve idare açısından yüksek etik ve hukuki standardı bütün varlık olarak korumaktır.

Ödül, şahsi hediyeler ve başka menfaat getiren hususlar

Geçerli prensip şudur: Almak yasaktır!

Bakanlık merkezinde ve temsilciliklerde görev yapan diplomatik personel ve yerel personel yetkili merciinin onayı olmadan yaptıkları işle bağlantılı ödül, hediye veya başka tür menfaatlere sahip olamaz. Diğer bütün düzenlemeler Federal İçişleri Bakanlığının 08.11.2004 tarihli Federal İdare bünyesinde ödül ve hediye alma yasağını konu alan genelgesinde yer almaktadır. Diğer bilgileri ve çok sayıda soruya verilen cevapları, Federal İçişler Bakanlığının yönetiminde Federal İdare ve ekonomi sektörü arasında Yolsuzluğu Önleme Girişim Grubu tarafından ödül, hediye alınması veya başka tür menfaatlere sahip olunmasıyla ilgili hazırlanan soru ve cevap kataloğunda bulmak mümkündür.


Federal Dışişleri Bakanlığı’nda yolsuzluğu önleme konusuyla ilgili soru ve bilgileri Federal Dışişleri Bakanlığı’ndaki Yolsuzluğu Önleme Sorumlusuna iletebilirsiniz.

Diğer içerikler

Almanya Büyükelçiliği Ankara: Bay Claus Bruhn

Sayın Florian Burkhardt, uyumluluk konularında muhatap alınacak kişi olarak, ticari işlemlerde mevzuat hükümlerine ve düzenleyici standartlara riayet konusunda yetkilidir.


İstanbul Başkonsolosluğu: Bay Rüdiger Kappes

İzmir Başkonsolosluğu: Bay Ulrich Münch

Antalya Konsolosluğu :  Bay Martin Tscherner

Sayfa başına dön