Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Almanya’da Engellilerin Toplumsal Aidiyeti

Makale

İlk imza koyan devletlerden biri olarakAlmanya, BM Engelli Hakları Sözleşmesi ileEk Protokolünü 30 Mart 2007’de imzalayarak, 24 Şubat 2009 tarihinde de onaylamıştır. Böylece entegre bir topluma doğru önemli hedefler belirlenmiş oldu. Federal Hükümet, Sözleşmenin ulusal boyutta uygulamaya geçirilmesi için aktif ve yoğun çaba içindedir.

Amaç, engelli insanlara siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşama eşit katılım olanağı vermek, eğitimde ve iş yaşamında fırsat eşitliği tanımak ve vatandaşların tümüne engelsiz bir toplumda kendi yerini tayin edebilme imkanı sunmaktır.

Federal Hükümetin 2011 yılında on yıllığına yürürlüğe koyduğu Ulusal Eylem Planı, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin Almanya’da hayata geçirilmesi bakımından önemli bir araçtır. Plan, çeşitli eylem alanlarına ilişkin geniş bir yelpaze sunmakta ve somut önlemler kataloğu içermektedir. Aralarında Federal Dışişleri Bakanlığı’nın da bulunduğu pek çok federal bakanlık ile, eyaletlerin, kazaların, belediyelerin ve kentlerin pek çoğu kendi eylem planlarını çoktan hazırlamışlardır. Bu çalışmaları, şirketlerce ve üniversiteler, dernekler gibi kuruluşlarca planlanan önlemler tamamlamaktadır. Diğer yandan, bu eylem ve önlem planları da, engelli insanların günlük yaşama entegre edilmesini hızlandıracak çeşitli proje, kampanya ve girişimlerin temelini oluşturmaktadır; buna, Eğitime ve İstihdama Dahil Etme Girişimi veya „Engelsiz Seçimler“ projesi örnek verilebilir.

BM Engelli Hakları Sözleşmesinin uygulamaya geçirilmesi çerçevesinde, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı da kendi İnternet sayfasını hazırlamıştır. Buradan, Topluma Eşit Katılım Federal Yasası (Bundesteilhabegesetz BTHG) ile buna ilişkin eylem planları ve projeler hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.Sayfa başına dön