Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Vize Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması

Ein USB-Stick und ein Zahlenschloss liegen auf einer Computer Tastatur

Datenschutz, © colourbox.de

Makale

2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 13. ve 14. maddeleri uyarınca bilgiler.

Verilerimin işlenmesinden kim sorumlu ve veri koruma görevlisi kim?

Verilerin işlenmesinden Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki temsilcilikleri sorumludur (Ankara’daki Büyükelçilik ve İstanbul ile İzmir’deki Başkonsolosluklar).

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Türkiye’deki temsilciklerinde görevli veri güvenliği görevlilerine aşağıdaki bilgiler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz:

Veri güvenliği konusunda Ankara’daki Almanya Büyükelçiliğinde iletişim kurulabilecek görevli:
Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği
PK 54, Çankaya, 06552 Ankara, Türkiye
E-Posta Veri Koruma Görevlisi

Veri güvenliği konusunda İstanbul’daki Almanya Başkonsolosluğunda iletişim kurulabilecek görevli:
Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu
PK 6, 34431 Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
İletişim formu - Veri Koruma Görevlisi

Veri güvenliği konusunda İzmir’deki Almanya Başkonsolosluğunda iletişim kurulabilecek görevli:
Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu
Korutürk Mah. Havuzbaşı Sokak 1
35330 Balçova-İzmir, Türkiye
E-posta Veri Koruma Görevlisi

Federal Dışişleri Bakanlığı Veri Koruma Görevlisi:
Federal Dışişleri Bakanlığı Veri Güvenliği Görevlisi
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
Tel.: + 49 30 5000 2711
Faks: + 49 30 5000 5 1733
Kİletişim Formu - Veri Koruma Görevlisi

Vize başvurusunda bulunduğumda temsilcilik hangi kişisel verileri işliyor ve bu veriler nereden temin ediliyor?

İşlenen veriler kategorisine, vize başvuru formu kapsamında istenen veriler girmektedir. Buna bilhassa soyadınız, evlilik öncesi soyadınız, adınız, tarih ve şehir bilgileri ile doğduğunuz ülke, cinsiyetiniz, uyruk/larınız, medeni durumunuz, güncel adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, mesleğiniz ile seyahat belgesine ilişkin bilgiler (belgenin türü, seri numarası, düzenleyen ülke ve makam, düzenlenme tarihi, geçerlilik süresi), fotoğraf ile parmak izleri dahildir.

Yukarıda belirtilen veri kategorileri, vize işlemleri esnasında verdiğiniz bilgilerden elde edilmektedir.

Vize başvurusunda bulunan biri için davet mektubu düzenlediğimde temsilcilik hangi verileri işliyor ve bu veriler nereden temin ediliyor?

İşlenen veriler sınıfına, vize başvuru formu kapsamında davet eden kişiye dair istenen veriler girmektedir. Bu bilgilere özellikle soyadınız, adınız, adresiniz, faks numaranız ile e-posta adresiniz dahildir.

Yukarıda belirtilen veri kategorileri, davet mektubunda sizin verdiğiniz bilgiler ile vize işlemleri esnasında başvuru sahibi tarafından verilen bilgilerden elde edilmektedir.

Verilerim neden toplanıyor ve bu yapılmazsa ne olur?

Verileriniz vize sürecinizin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli ve de yasal olarak zorunlu olduğu için toplanmaktadır. Vize başvurusunda bulunmanız durumunda, İkamet Yasası'nın 82. maddesi uyarınca, başvurunun işleme alınması için gerekli verileri sağlamak ve bu amaçla gerekli bilgileri sunmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kendinize ilişkin verileri sunmadığınız takdirde başvurunuz vize işlem ücreti iade edilmeksizin reddedilebilir.

Verilerim hangi amaçla ve hangi yasal dayanağa göre işleniyor?

Kişisel verileriniz sadece vize sürecinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için işlenmektedir.

Yasal dayanak 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 6. maddesinin 1.fıkrasının c) ve e) bentleri ve 2. fıkrası ile bağlantılı olarak 767/2008 sayılı AT VIS-Yönetmeliği, 810/2009 sayılı AT Yönetmeliği (Vize Tüzüğü) ve ekleri, İkamet Kanunu’nun 72a ve sonraki maddeleri ile İkamet Yönetmeliğinin 69. maddesi ve Yabancılar Merkez Sicil Kanunu Uygulama Yönetmeliği, Vize Uyarı Sistemi Kanunu ve gerektiğinde başka özel yönetmelikler veya Federal Veri Güvenliği Kanunu’nun 3. maddesidir.

Kişisel verilerim ne kadar süreyle kullanılacak?

Verileriniz, vize işlemi için artık gerekli olmadığı anda silinecektir. Kural olarak, verileriniz vize süreci tamamlandıktan iki yıl sonra, her hâlükârda vize başvurusuna ilişkin nihai karardan sonra en geç beş yıl içinde silinecektir.

Kişisel verilerim nereye iletilecek?

Kişisel verileriniz üçüncü taraflara ancak vize işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olduğunda iletilir. Vize süreci esnasında kişisel verileriniz Almanya’daki yetkili mercilere, Schengen üyesi diğer ülkelerin yetkili vize mercilerine veya daimî ikamet adresinizdeki yetkili mercilere iletilebilir. Vize sürecinde bazı işlemlerin gerçekleştirilmesi için harici bir hizmet sağlayıcının görevlendirilmesi durumunda, işlemin gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde verileriniz bu hizmet sağlayıcı tarafından toplanacak veya bu hizmet sağlayıcısına iletilecektir. Avrupa Birliği dışında bir alıcıya bilgileriniz ancak Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ́nün V. Bölümüne göre iletilmesine müsaade ediliyorsa aktarılır. Vize başvuruları Visametric, VFS Global, BLS ve TLS gibi harici vize hizmet sağlayıcıları tarafından kabul edilir ve bu başvurular Büyükelçiliğe veya Başkonsolosluğa iletilir. Bu vize hizmet sağlayıcıları, kişisel verileri Dışişleri Bakanlığı adına Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ́nün 28. maddesi uyarınca işler. Bu esnada Federal Dışişleri Bakanlığı veri işlenmesinden sorumlu olmaya devam eder (sorumlunun unvanı ve iletişim bilgileri için yukarıya bkz.). Verilerinizi işlemek üzere görevlendirilen, verilerinizin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü ve Federal Veri Koruma Yasası’nın hükümlerine uygun olarak işleneceğini ve haklarınızın korunacağını taahhüt eder. Bunu sağlamak için Federal Dışişleri Bakanlığı, görevlendirilen işleyici ile Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün 28. maddesinin 3. fıkrasının hükümlerini içeren ve verilerinizin özenle ele alınmasını sağlayan bir sözleşme imzalamıştır.

İlgili kişi olarak hangi veri koruma haklarını ileri sürebilirim?

Sizinle ilgili kaydedilen kişisel veriler hakkında yukarıda belirtilen görevlilerden bilgi talep edebilirsiniz. Ayrıca belirli koşullar altında verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak düzeltilmesini, silinmesini veya sınırlandırmasını da talep edebilirsiniz. Bununla birlikte belirli koşullar altında verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz.

Şikayetimi nereye iletebilirim?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin, özellikle de ikamet ettiğiniz, çalıştığınız veya olası ihlalin gerçekleşebileceği üye devletteki bir veri koruma kurumuna şikâyette bulunabilirsiniz.


Sayfa başına dön