Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Verilerin korunmasına dair yönetmeliğin (DS-GVO) 13. maddesi uyarınca bilgilendirme

25.03.2021 - Makale

Önemli Duyuru!

Alman Dışişleri Bakanlığı pasaport, pasaport yerine geçen belge veya kimlik düzenlemek için kişiye mahsus bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Kişiye mahsus bilgiler kimliği belirlenmiş olan veya belirlenebilen gerçek kişilere ait bilgilerdir. Sizi verilerin işlenmesi hakkında aydınlatmak ve DS-GVO 13. maddesi uyarınca bilgilendirme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki bilgileri vermekteyiz:

Temel Bilgiler

1. DS-GVO 4. madde 7. bent uyarınca kişiye mahsus bilgilerinizin işlenmesinden Alman Dışişleri Bakanlığı ve dış temsilcilikleri sorumludur. Sizin durumunuzda:

Alman Büyükelçiliği Ankara
Atatürk Bulvarı No. 114
Kavaklıdere/Çankaya/Ankara
Tel: 0312-455 51 00
Web sayfası
İletişim

2. Dış temsilciliğin veri koruma sorumlusunun irtibat bilgileri:
Veri Koruma Sorumlusu İletişim

Şahsınıza Mahsus Veriler

3. Şahsınıza mahsus bilgiler, pasaport düzenlenmesi, pasaportun gerçek olup olmadığının incelenmesi, pasaport/kimlik hamilinin kimliğinin belirlenmesi ve Pasaport Kanunu veya Kimlik Kanunu’nun uygulanması amacıyla kullanılmaktadır. Bu bilgilerin işlenmesinin yasal temelini Pasaport Kanunu´nun 4. maddesi ve 6. maddesinin 2. fıkrasıyla Kimlik Kanunu’nun 5. maddesiyle 9. maddesinin 2. fıkrası oluşturmaktadır.

4. Şahsınıza mahsus bilgiler Pasaport Kanunu´nun 21. maddesinin 4. fıkrası ve Kimlik Kanunu’nun 23. maddesinin 4. fıkrası uyarınca alındıkları belgenin süresinin geçmesinden sonra en fazla 30 yıl boyunca muhafaza edilmektedir. Başvuru sırasında kaydedilen parmak izleri Pasaport Kanunu´nun 16. maddesinin 2. fıkrası ve Kimlik Kanunu’nun 26. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en geç belgeniz tarafınıza teslim edildikten veya gönderildikten sonra imha edilmektedir.

Haklarınız

5. Aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Bilgi edinme hakkı (DS-GVO 15. madde)
  • Düzeltme hakkı (DS-GVO 16. madde)
  • Silme hakkı (DS-GVO 17. madde) eğer Pasaport Kanunu´yla Kimlik Kanunu´nda verilerin muhafazasıyla ilgili aykırı hükümler bulunmuyorsa.
  • Verilerin işlenmesinin sınırlandırılması hakkı (DS-GVO 18. madde)
  • Verilerin aktarılabilmesi hakkı (DS-GVO 20. madde)
  • Verilerin işlenmesine itiraz hakkı (DS-GVO 21. madde)

6. Şahsınıza ait bilgilerin işlenmesiyle ilgili olarak verilerin korunması konusunda yetkili bir kurum nezdinde şikâyette bulunma hakkınız vardır.

7. Bilgi işlem kapsamında, pasaport veya kimlik düzenlendiğinde şahsınıza ait veriler belgeyi düzenleyen kuruma pasaportun basılması için iletilir. Pasaport veya kimlik dairesi, Pasaport Kanunu´nun 22. maddesi ve Kimlik Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca, pasaport kayıtlarındaki verileri, diğer kamu kurumlarına, görevlerini yerine getirmeleri için gerekli olması halinde aktarabilir.

Sayfa başına dön