Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça sorulan sorular (FAQ)

Nitelikli iş gücünün göçmen olarak kabul edilmesi konusunda 1.3.2020 tarihi itibariyle yeni kurallar yürürlüğe girecektir. Yeni yasa AB dışı ülkelerden gelen göçmenlerin çalışmak için Almanya’ya gelebilmelerine daha fazla olanak sağlamaktadır.

Das Bild zeigt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit verschiedenen Berufen© colourbox.de

Bu sayfada "Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası" hakkında sıkça sorulan soruları bulabilirsiniz.


Sıkça sorulan sorular (FAQ)

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu tarihden itibaren vize başvuruları yeni Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası hükümlerine göre değerlendirilecektir.

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası kendi başına yeni bir göç yasası değildir. İkamet Yasası ve İstihdam Yönetmeliği gibi mevcut düzenlemelere yönelik ilaveler ve değişiklikler içermektedir.

Üçüncü ülkelerden nitelikli iş gücünün Almanya iş piyasasına göç etmesi amaçlanmaktadır. Bunlar yüksek öğrenim görmüş kişiler ve nitelikli meslek eğitimi almış kişilerdir.

Yeni yasa iki çeşit nitelikli iş gücü tanımı yapmakta:

Meslek eğitimi almış nitelikli iş gücü, nitelikli bir meslek eğitimini tamamlamış kişilerdir. Şayet nitelikli meslek eğitimi yabancı memlekette alınmışsa, vize başvurusundan önce Almanya´daki yetkili denklik makamlarınca söz konusu meslek eğitiminin Almanya´daki meslek eğitimi ile eşdeğer olup olmadığı değerlendirilir.

Akademik eğitim almış nitelikli iş gücü, Almanya´da bir yüksek okuldan mezun veya denklik işlemleri tamamlanmış yabancı bir yüksek okulundan mezun ya da Almanya´daki yüksek okul diplomasına benzer yabancı ülke yüksek okul diplomasına sahip kişilerdir.

Herhangi bir niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikli kişiler yasaya göre nitelikli iş gücü değildirler.


Hayır.

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası, Almanya´ya giriş yapılmadan önce yabancının sahip olduğu eğitiminin denklik işlemleri kapsamında eşdeğer olup olmadığının tespitini zorunlu kılmakta. Yasa, herhangi bir niteliğe sahip olmayan veya düşük nitelikli kişilere Almanya iş piyasasına erişim için yeni imkânlar sağlamıyor.  • Yüksek okul mezunu ve nitelikli meslek eğitimi almış kişileri kapsayan bir nitelikli iş gücü tanımı getirilmekte
  • Denklik işlemlerini tamamlayan ve bir iş akdi olan kişilerde öncelik değerlendirmesinden feragat edilmekte
  • Nitelikli meslek sahibi kişilerin nadir mesleklerle sınırlandırılması koşulu kaldırılmakta
  • Yüksek okul mezunları için halihazırda yürürlükteki düzenlemede olduğu gibi nitelikli meslek sahibi kişilere de iş aramak için belirli bir süre için Almanya´ya gelmelerine imkân sağlanmakta (bunun için, kişinin gerektiği kadar Almanca biliyor ve geçimini sağlayabiliyor olması gerekmekte)
  • Meslekî yeterlilik için denklik alabilmek amacıyla Almanya´da iş ya da meslek eğitimi almak üzere ikamet imkânları iyileştirilmekte

Yeni düzenleme ile getirilen diğer yenilikler hakkında ayrıca şu bilgi notundan da bilgi edinebilirsiniz. 
Bilgi Notu: Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası´nın getirdiği başlıca yenilikler nelerdir?

Yabancı memlekette alınan meslekî yeterlilik belgenize veya diplomanıza dair denklik işlemleri hakkında aşağıdaki linkten bilgi edinebilirsiniz:
Make in in Germany

portalı iş bulma, nitelikler, dil kursları, vize, iş dünyası ve formaliteler hakkında bilgi veren çok dilli bir portaldır.

Ayrıca meslekî yeterlilik belgelerinin denklik işlemleri hakkında da şu portal bilgi vermektedir: Almanya'da Denklik

Nitelikli iş gücü göçü yasasına dair ayrıntılı diğer bilgilere aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz:

Arbeitsmigration des BMI ve Bundesagentur für ArbeitSayfa başına dön