Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Vatandaşlık

14.03.2018 - Sıkça sorulan sorular (FAQ)

Sıkça Sorulan Sorularımızı sizin için hazırladık!

Sıkça sorulan sorular (FAQ)

Uzun zamandır Türkiye’de yaşıyorsunuz, belki burada evlendiniz ve Türk vatandaşlığını kazanmak ya da geri almak mı istiyorsunuz?

Alman vatandaşlığının kaybedilmesini engellemenin tek yolu, yabancı ülke vatandaşlığına geçmeden önce Alman vatandaşlığını koruma izni için başvurmuş ve izni almış olmanızdır. Bu nedenle, vatandaşlığı koruma izni başvurusu işin en başında, Türk vatandaşlığına alınma başvurusundan da önce yapılmalıdır. Ancak Alman vatandaşlığını koruma izni elinize geçtikten sonra Türk vatandaşlığı için başvurunuzu yapmanız önerilir.

Türkiye’de yaşıyorsanız, vatandaşlığı koruma izni için Almanya´nın sizin ikamet bölgenizden sorumlu yurtdışı temsilciliğine başvurunuz. Temsilcilik, başvurunuzu Köln’deki Federal İdari İşler Dairesine (Şube SII) iletecektir. Bu süreçte, Almanya ile bağlarınızın hala devam ettiğini inandırıcı şekilde ortaya koymalısınız. Almanya’da yaşıyorsanız, lütfen oturduğunuz şehir ya da kazadaki idari işler dairesine başvurunuz.

Ayrıntılı bilgilere ve ilgili başvuru formuna Federal İdari İşler Dairesinin İnternet sayfasından ulaşabilirsiniz:


Burada sadece bazı genel bilgiler vermek mümkündür. 01.01.2000´den sonra, daha önce Alman vatandaşlığınızı koruma izni olmadan (yukardan bkz.) başvuru yoluyla Türk vatandaşlığını kazandınız ya da geri aldıysanız, o zaman Türk vatandaşlığını kazandığınız ya da geri aldığınız tarih itibariyle, Alman Vatandaşlık Yasasının (Staatsangehörigkeitsgesetz StAG) 25. I maddesi gereğince Alman vatandaşlığınızı otomatikman kaybetmişsinizdir.

Türk vatandaşlığını kazandığınız tarihte Alman vatandaşlığını koruma izninin verilmesini gerektiren şartlar mevcut idiyse, başvuruda bulunmanız halinde kolaylaştırılmış şartlarla yeniden vatandaşlığa alınabilirsiniz.

01.01.2000´den önce, daha önce Alman vatandaşlığınızı koruma izni olmadan (yukarıdan bkz.) başvuru yoluyla Türk vatandaşlığını kazandınız ya da geri aldıysanız, o zaman İmparatorluk ve Vatandaşlık Kanununun (Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz RuStAG) 25. I maddesi gereğince, sadece vatandaşlığı kazandığınız ya da geri aldığınız gün itibariyle ikametgahınız Almanya’da değil idiyse ya da Almanya’da devamlı yaşamıyor idiyseniz Alman vatandaşlığınızı kaybetmişsinizdir.

Önceki iki paragraf da prensip olarak, vatandaşlığın kazanıldığı ya da geri alındığı tarihte reşit olmayan çocuklar icin geçerli değildir.

Artık Alman vatandaşı değilseniz, Alman kimlik kartınızı ve pasaportunuzu bulundurma hakkına da sahip değilsinizdir. Bu belgeleri Almanya´nın sizin ikamet bölgenizden sorumlu yurtdışı temsilciliğine teslim etmeniz gerekmektedir.

Şahsi durumunuz ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için lütfen Almanya´nın sizin ikamet bölgenizden sorumlu yurtdışı temsilciliğine başvurunuz.

Bu uygulama genelde anne ve babası yabancı ama kendileri 31 Aralık 1999’dan sonra Alman Vatandaşlık Yasasının (StAG) 4. maddesi 3. fıkrası gereğince Alman vatandaşlığını doğum yoluyla kazanmış ya da 40b maddesi gereğince Alman vatandaşlığına kabul edilmiş çocuklar için geçerlidir.

Alman vatandaşı anne ya da babası olan ve 31.12.1999 tarihinden sonra yurtdışında doğmuş olan çocukların Alman vatandaşlığına ilişkin önemli bilgilere "Nichterwerb bei Geburt im Ausland" başlığı altında Staatsangehörigkeit sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Vatandaşlığa Kabul:

Burada sadece bazı genel bilgiler vermek mümkündür.

Genelde sadece uzun süredir Almanya’da yaşayanlar vatandaşlığa kabul edilir. Yurtdışında yaşayanların takdir yetkisiyle vatandaşlığa kabulü çok ender bir durum olup, devletin özel çıkarına bağlıdır.

Nasyonal sosyalist rejim sırasındaki vatandaşlıktan çıkarılmaların telafisi için uygulanan vatandaşlığa alınmayı hak edişler bundan istisnadır.

Alman vatandaşlığının tespiti:

Türkiye’de yaşıyorsanız, Alman vatandaşı olup olmadığınızın saptanması için yetkili makam Köln’deki Federal İdari İşler Dairesidir. Bunun için, bir vatandaşlık belgesinin düzenlenmesi isteğiyle Almanya´nın sizin Türkiye’deki ikamet bölgenizden sorumlu yurtdışı temsilciliğine başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Bu konulara ilişkin ayrıntılı bilgilere Federal İdari İşler Dairesinin İnternet sayfasından ya da Federal Dışişleri Bakanlığının yurtdışında yaşayan Almanlar için hazırladığı servis sayfasından ulaşabilirsiniz. Şahsi durumunuz ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için Almanya´nın sizin ikamet bölgenizden sorumlu yurtdışı temsilciliğine de başvurabilirsiniz:

Sayfa başına dön