Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Türkiye’deki Mülteci Durumu

11.08.2022 - Makale
Refugees Continue To Mass At Greek Border - Edirne
Refugees Continue To Mass At Greek Border - Edirne© picture alliance / abaca

2011 yılında Suriye’de savaşın başlamasından bu yana Türkiye 3,7 milyon Suriyeli mülteci ile sığınma arayanların neredeyse üçte ikisini kabul etti. Buna ek olarak Türkiye’de yaklaşık 360.000 kayıtlı mülteci ve azımsanmayacak sayıda, özellikle Afganistan, Irak ve İran gibi diğer ülkelerden gelen düzensiz mülteci ve göçmen yaşamaktadır. Suriyeli mülteciler, Türkiye’de sosyal hizmetlere (sağlık, eğitim) ve prensipte işgücü piyasasına erişim sağlayan geçici koruma statüsüne sahip. Suriyeliler ağırlıklı olarak Türkiye’nin Suriye sınırındaki güney illerinde ve İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde yaşamakta. %1’den daha azı ise mülteci kamplarında yaşamakta. Suriye nüfusu son derece genç: Son 10 yılda yaklaşık 750.000 çocuk doğmuş. Yaklaşık 1,2 milyon çocuk ve genç okul çağında ve 1,3 milyon ise çalışma çağında.

Eskiden beri Asya ve Avrupa arasında transit ülke olan Türkiye, yüksek mülteci sayısının beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik sorunlardan muzdarip bir ülkedir. Toplum içerisinde mülteciler sadece “misafir” olarak görülüyor ve hoşgörünün yerini reddetme ve dışlama aldı. Hastanelerde, okullarda ve kayıt dışı işgücü piyasasında Türk vatandaşları için etkiler ve kısıtlamalar çok büyük. Türk hükümeti “misafir statüsü” politikasını sürdürüyor ancak orta ve uzun vadede mültecileri Suriye’ye geri göndermeyi hedefliyor. Suriyelilere sorulduğunda ise çoğunlukla geleceklerini Türkiye’de görmekteler. Neredeyse yarısı uyum sağladıklarını düşünüyor ve %70’ten fazlası ise hiçbir koşulda Suriye’ye geri dönmeyeceklerini söylüyor.

Federal hükümet, Türkiye’yi mülteci akımının yarattığı zorluklardan dolayı 2012’den beri toplam 910 milyon Avro ile destekledi. Bunun yaklaşık 220 milyon Avroluk kısmı Federal Dışişleri Bakanlığının insani yardım projelerine ve 2015’den beri yaklaşık 690 milyon Avrosu Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı’nın sürdürülebilir entegrasyonu teşvik projelerine ayrılmıştır.

AB komisyonu ve AB üye devletleri, Türkiye’ye 6 milyar Avro mali imkân sağlıyor. Burada Almanya’nın payı yaklaşık 640 milyon Avro civarında. Programlar 2025 yılına kadar devam edecek. 2021 yılında mültecilere destek olarak 3 milyar Avro daha vaat edildi. İlk önlemlerin büyük kısmı insan odaklıyken, şu an programlar uzun vadeli sürdürebilir projelere (yerel altyapı, eğitim, istihdam teşviki) odaklanmakta. AB’nin dünya çapında en büyük sosyal destek programı ile yaklaşık 1,7 milyon ihtiyaç sahibi Suriyeliye her ay kişi başı yaklaşık 14 Avro finansal destek verilmekte.

Sayfa başına dön