Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Almanya’da Tarım

Makale

Artık tarım sektörünün ilgi alanı çoktandır sadece kaliteli gıda maddelerinin güvenilir tedarikiyle sınırlı değil. Tarım sektörü çok daha fazlasını yapıyor. Diğer taraftan, çevrenin ve doğanın korunmasına ilişkin talepler yükseliyor. Tüm bunları dengede tutabilmek, uygulamaya dönük tarım politikasının görevidir.

Tarladan tabağa

Tarım sektörü en büyük işverenlerden. Tüm gıdalarımızla ilgilenen 4,6 milyon çalışanı var. Almanya’da arazinin neredeyse yarısı (yaklaşık 16,7 milyon hektar) tarım amaçlı kullanılmaktadır.

Nasıl ihracatta Made in Germany dünya çapında popüler olduysa, çiftlikte tatil yapmak da, artık sadece Almanlara özgü bir tatil tercihi değil.

Alman tarım ekonomisi, gelirinin her dört Avro’sundan birini, hatta gıda sektöründe her üç Avro’dan birini, ihracattan elde etmektedir. İki Almanya’nın birleşmesinden sonra dışsatım neredeyse dörde katlandı. Almanya ABD ve Hollanda’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü tarım ürünleri ihracatçısıdır.

Tarımda hizmet çok

Tarım sektörü gıda maddeleri üretiminin yanısıra; toprağın ve türlerin korunmasından, endüstriyel bitkilerden kazanılan hammadelerden enerji ve ürün elde edilmesine kadar uzanan bir yelpazede, çok yönlü görevler de üstlenmektedir. Böylece, Almanya’nın toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjilerin payı yaklaşık yüzde 12 olmuştur. Araştırma ve inovasyon sayesinde, doğal maddelerin gelecekte şimdiye kadar olduğundan daha fazla kullanılması amaçlanmaktadır. Kesin olan birşey varsa, o da şudur: Gıda güvencesi Almanya için her zaman, sanayi ve enerji için hammadde üretilmesinden önce gelir.

Gelecekteki görevler

Kırdan kente göç ve giderek yaşlanan nüfus nedeniyle, tarımsal alanların canlı ve yaşanabilir olarak korunması bir gerekliliktir. Tarımsal alanlardan kastedilen, Almanya’nın toplam yüzölçümünün yaklaşık yüzde 90’ıdır; ki bunun yarıdan fazlası tarım amaçlı kullanılmaktadır. Nede olsa, halen 47 milyon Alman kırsal kesimde yaşamaktadır.

Sadece Almanya’da günde 80 hektar tarımsal alan imar nedeniyle kaybedilmektedir. Tarlaların satış ve kira ücretleri kısmen aşırı bir artış göstermektedir. Federal Hükümet – eyaletlerle birlikte – bunu durdurmak amacındadır.

„Bir tutum sorunu – Hayvanların esenliğini artırmada yeni yollar“ girişimi, yararlanılan hayvanların yaşam koşullarının da iyileştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Su taşkınlarına karşı önlemlerin genişletilmesi, bitki üretiminin ve bitkilerin korunmasının sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi de diğer gerekliliklerdir.

Sayfa başına dön