Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Pergamon - Yakın Tarihin Aynasında Kazılar

Makale

Pergamon adı, sadece tüm Helenistik dönem sanatının keşfini ifade etmenin ötesinde, bir parça da yakın tarih anlamına gelmektedir.

Pergamon adı, sadece tüm Helenistik dönem sanatının keşfini ifade etmenin ötesinde, bir parça da yakın tarih anlamına gelmektedir. Buradaki 135 yıllık kazı tarihi boyunca, arkeolojinin bir bilim dalı olarak kavranışında ve kazı stilleri anlayışında değişiklikler meydana gelmiştir. Eskiden özellikle ilgi çekici ya da değerli buluntuların aranması söz konusuyken, bugün artık orijinal buluntular arasındaki bağlantıların incelenmesi anlayışı ağırlık kazanmıştır. Arkeolojik araştırmaların yanısıra kazı alanının ve mevcut kültür varlıklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması da önemli bir diğer görev alanını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, 1878’de Carl Humann başkanlığında Pergamon’da kazı yapanlar, o zamanlar yeniden keşfedilmiş olan »Bergama Zeus Sunağı«nın rölyeflerini ortaya çıkarma hedefiyle işe koyulmuşken, artık 100 yıldan fazladır bu antik metropolün bütününün araştırılması öncelik taşımaktadır. DAI tarafından yürütülen güncel araştırmaların odak noktasını, Pergamon Hükümdarı II. Eumenes‘in (M.Ö. 197-159) önemli heykellerinin tarihlendirilmesi ile Akropolün kazı yapılmamış alanlarında kentin yerleşim tarihinin ve cadde sisteminin rekonstrüksiyonu oluşturmaktadır. Pergamon kazılarında halen merkezi öneme sahip çabalar, önemli yapıların korunması ve sergilenmesi yönündedir; bu çabalar, kültür turizmine yönelik yüksek beklentilerin karşılanabilmesi için de gereklidir.
Pergamon kazı ve kültürel peyzaj alanı Haziran 2014’te UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alınmıştır.

Detaylı bilgi için: externer Link

Benzer içerikler

Sayfa başına dön