Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Alman Dışişleri Bakanlığının Kültür Koruma Programı Çerçevesinde Proje Desteği için Kriterler

Makale

Proje desteği için Kriterler Litesi

DESTEĞİN KONUSU

Aşağıdaki projeler desteklenmektedir:

 • Yurtdışındaki kültürel mirasın korunması
 • Doğu Avrupa’daki tarihi Alman yerleşimleri hariç olmak üzere, yurtdışındaki Alman kültür mirasının korunması

Örnekler:

 • Tarihi binaların veya objelerin restorasyonu ve korunması
 • Dünya kültür mirası alanlarının tadilatının ve korunmasının desteklenmesi
 • Müzik ve edebiyat alanlarında sözlü aktarımların toplanıp dokümante edilmesi
 • Tarihi el yazısı koleksiyonlarının, film ve ses arşivlerinin ve kültür varlıklarına ait verilerin korunması ve dijital ortama aktarılması
 • Tehlike altındaki kültürel mirasın (filmler, yayınlar) dokümante edilmesi
 • Restorasyon uzmanlarının, arşiv görevlilerinin, müzecilik uzmanlarının ve bilim insanlarının eğitim ve meslek içi eğitimleri
 • Kültürel miras hakkında sergi ve kolokyumlar
 • Teçhizat ve sergi malzemelerinin sağlanması

Desteklenemeyecek faaliyetler:

 • Kazı çalışmaları
 • Tümüyle bilimsel olan araştırmalar


DESTEK KOŞULLARI

Talilik/ Toplam finansmanın sağlanması

Kültür Koruma Programı’ndan alınacak desteğe öncelikli olarak başvurulmamalı. Kendi öz imkânlarının yanında üçüncü taraflarca (örneğin sponsorlar) yapılabilecek finansman katkılarına başvuruların yapılmış olması gerekmektedir. Toplam finansmanın sağlanmış olması gerekmektedir.

Proje desteği

Destek kurumlara değil sadece projelere verilebilmektedir.

İkili projeler

Ağırlıklı olarak Almanya’dan ve ev sahibi ülkenin proje partnerlerinin birlikte çalıştığı ve üçüncü ülkelerden partnerlerin bulunmadığı projeler desteklenmektedir.

Çifte finansman

Kültür koruma projesi aynı zamanda Almanya Federal Cumhuriyeti’nden gelen başka finans kaynaklarıyla desteklenemez.

Sınırlı projeler

İçerik ve süre açısından öngörülebilir ve küçük projeler desteklenmektedir. Kültür Koruma Programı’nın toplam bütçesi az sayıda ülkeyle sınırlı kalmadan dünya çapında uygulanacaktır. Projeler imkânlar dâhilinde bir takvim yılı içinde tamamlanmalıdır. Kısmi projeler kendi içinde bir bütün oluşturmalı ve Alman katkısı olarak ortaya konulabilmelidir.

Ev sahibi ülkenin muvafakati

Bir projenin gerçekleştirilmesi için ev sahibi ülkenin muvafakatinin bulunması gereklidir. Bu özellikle Alman başvuru sahiplerinin ev sahibi ülkede faaliyetlerde bulunmak istemeleri durumunda gereklidir.

Öz katkılar

Prensip olarak öz katkıların, icabında sadece ayni katkı veya hizmet olarak, sağlanması gerekmektedir.


BAŞVURU

Ev sahibi ülkedeki veya Almanya’daki kamu kurumları, STK’lar ve şahıslar başvuruda bulunabilirler.

Projenin tanımı ve ayrıntılı finansman planı

en geç 30 Ağustos tarihine kadar bir sonraki yıl için

 

ev sahibi ülkedeki yetkili dış temsilciliğe (Büyükelçilik veya Başkonsolosluk) veya Alman Dışişleri Bakanlığına (Birim AS-KE) sunulmuş olmalıdır. İcabında eksik evrakların talep edilebilmesi için erken başvurulması tavsiye edilir.

Süre bitiminden sora dış temsilciliğe veya Dışişleri Bakanlığına sunulan başvurular sadece istisnai durumlarda değerlendirilir.

Yetkili dış temsilcilik başvuruyu değerlendirdikten sonra bakanlık içerisinde yapılacak bir seçim süreci sonucunda karar vermesi için Alman Dışişleri Bakanlığına iletir.

Federal bütçenin onaylanmasına bağlı olarak bir proje genelde bir sonraki yılın Ocak ayında onaylanır. Daha önce başlatılmış veya tamamlanmış projeler sonradan desteklenemez.

Sayfa başına dön