Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Sequa gGmbH

Artikel

Sequa kamu yararına hizmet veren bir kuruluştur. Alman ekonomisinin önde gelen Kurum ve Kuruluşları (BDI, BDA, DIHK, ZDH) ve GIZ bu kuruluşun hissedarları arasında yer almaktadırlar. Sequa’nın temel amacı özel sektörün gelişimini desteklemek ve özel sektör kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmek, eğitim faaliyetleri ile de nitelikli teknik ve idari işgücü yetiştirmektir. Yürütülen programlar ve projeler kamu ve özel finansman kaynaklarından sağlanmakta ve sosyal piyasa ekonomisi modelini esas almaktadır. Sequa’nın hedefi birçok insanın yaşam ve çalışma koşullarını sürdürülebilir bir şekilde düzeltmektir.

nach oben