Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Almanya'nın Avrupa Politikası

Artikel

Devletlerin biraraya gelerek bütünleşmesi sayesinde milliyetçiliğin (nasyonalizmin) aşılabilmiş olması Avrupa'yı yüzyıllar süren komşuluk ihtilaflarından barış, refah ve istikrar sürecine taşıdı. 01.05.2004 tarihinde 10 yeni üyenin katılımıyla ve Haziran 2004'te Avrupa Anayasası'nın kabulüyle Avrupa'nın birleşmesi yeni bir sürece girmiş bulunmaktadır.

nach oben