Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 46F - Erasmus Stajı / Erasmuspraktikum

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Öğrenim gördüğünüz memleketinizdeki üniversiteden Almanca veya İngilizce teyit yazısı

 • Durumu göre: staj için gerekli dil bilgisine sahip olduğunuzu gösteren belge

 • Eksiksiz doldurulmuş staj sözleşmesi „Learning Agreement for Traineeships“ (önemli: „Table B“ kısmı açık ve net bir biçimde doldurulmuş olmalıdır, yalnızca sizin durumunuz için geçerli olan alanlar doldurulmalıdır)

 • Staj sözleşmesi veya Almanya’daki işveren tarafından gönderilmiş davetiye

 • Geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayan belgeler:
  1) Burs miktarı ve/veya stajyer maaşını gösteren belge
  VE
  2) Kalınacak süre için alınan aylık burs/maaş miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş miktar arasında kalan eksik tutarın ne şekilde finanse edileceğine dair belge [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfasından bilgi alabilirsiniz].

  Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

  a. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi.
  b. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak „Studium“ (Üniversite eğitimi) veya „Sprachkurs und Studium“ (Dil kursu ve üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır.

 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 11 belgesi) veya staj süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortası.

 • Almanya’da stajlar için genel olarak Asgari Ücret Kanunu uyarınca asgari ücret ödemesi geçerlidir.

  Aşağıdaki durumlarda asgari ücret uygulamasında istisna söz konusudur (Asgari Ücret Kanunu, 22. Madde, 1. Paragraf)

  - „Mecburi staj“ denilen türde bir staj yapıyorsunuz. Bu durumda lütfen Türkiye’deki üniversiteden alacağınız ve staj mecburiyetinin bulunduğunu gösteren belgeyi ibraz ediniz. „Learning Agreement“ belgesindeki „Table B“ tablosunun net bir şekilde doldurulmuş olması, staj mecburiyetinin kanıtı olarak yeterlidir.

  - Eğitiminizle ilgili olan bir alanda gönüllü staj yapıyorsunuz ve henüz işverendeki stajınızı tamamlamadınız. Bu durumda, ancak üç aya kadar olan bir staj için asgari ücretten istisna sağlanabilir.

  Herhangi bir istisna söz konusu değilse, staj sağlayıcınızın yasal asgari ücreti ödediğini kanıtlamanız gerekir. Asgari ücret, staj sağlayıcınız tarafından ödenmelidir ve kendi maddi imkanlarınız, üçüncü şahısların katkıları veya burs ile karşılanamaz.
  Stajlar için asgari ücret hakkında daha fazla bilgiyi Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz.

***********************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Bestätigung der Heimatuniversität auf Deutsch oder Englisch
 • falls zutreffend: Nachweis, dass Sie die für das Praktikum erforderlichen Sprachkenntnisse besitzen
 • vollständiges Learning Agreement for Traineeships (wichtig: eindeutig ausgefüllter Abschnitt „Table B“, es dürfen nur die für Ihren Fall zutreffenden Felder ausgefüllt sein)
 • Praktikumsvertrag oder Einladung des Arbeitgebers aus Deutschland
 • Nachweis über die Finanzierung für den Lebensunterhalt:

  1. Stipendium und/oder Angabe der Praktikumsvergütung
  UND
  2. Nachweis des Differenzbetrags zu dem monatlichen BaföGFörderungshöchstsatz für die Dauer des Aufenthalts [Hinweis: die Finanzierungsgrenze ist hier zu entnehmen].

  Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:
  a. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.
  b. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 11) oder Nachweis einer Krankenversicherung für die gesamte Praktikumsdauer
 • Für Praktika gilt in Deutschland grundsätzlich der Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG).

  In folgenden Fällen gilt eine Ausnahme vom Mindestlohn (§ 22 Abs. 1 MiLoG)
  - Sie absolvieren ein sogenanntes „Pflichtpraktikum“. Bitte legen Sie eine Bestätigung der türkischen Hochschule vor, aus der sich die Pflicht zum Ableisten eines Praktikums ergibt. Als Nachweis genügt auch der eindeutige Eintrag im „Learning Agreement“ in der „Table B“.

  - Sie absolvieren ein freiwilliges Praktikum, das mit Ihrem Studium im Zusammenhang steht und Sie haben bei dem Arbeitgeber noch kein
  Praktikum absolviert. In diesem Fall besteht allerdings nur dann eine Ausnahme vom Mindestlohn bei einer Praktikumsdauer von bis zu drei Monaten.

  Sollte keine Ausnahme gelten, müssen Sie nachweisen, dass Ihr Praktikumsgeber den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Der Mindestlohn muss von Ihrem Praktikumsgeber gezahlt werden und kann nicht mit Ihren eigenen Mitteln, Mitteln Dritter oder einem Stipendium ersetzt werden.

  Weitere Informationen zum Mindestlohn bei Praktika finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
nach oben