Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 23F - Araştırmacı, Bilim İnsanı vb./ Forscher, Wissenschaftler etc.

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00€‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Kabul yazısı (veya uygun sözleşme):
  1) İkamet Yasası’nın 18d maddesine göre düzenlenmiş, araştırma kurumu ve başvuru sahibi tarafından imzalanmış kabul yazısı („Aufnahmevereinbarung“)
  VEYA
  2) İkamet Yasası’nın 18d maddesinin 1. fıkrasının 1. bendi ve İkamet Yönetmeliği’nin 38f/1 maddesinin 1. fıkrasına göre gerekli bilgileri içeren iş sözleşmesi

 • İkamet Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasının 4a Bendi uyarınca bilgilendirme – Somut bir iş teklifinin mevcut olduğu haller

 • Ø Yüksekokul diploması (diploma fotokopisi ve barkodlu diploma belgesi (e-Devlet)

 • Özgeçmiş (CV)

 • Kalınacak süre için maddi imkanları gösteren belgeler:
  1) Kabul yazısında veya iş sözleşmesinde brüt maaşı gösteren ibare
  2) Burs onayı
  VEYA

 • Geçiminizi kendiniz karşılayacaksanız maddi imkanlarınızı gösteren belge [Not:
  Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfasından bilgi alabilirsiniz].

  Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:
  1) Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba (Sperrkonto) teminat ödemesi

  2) Maaş, Alman araştırma kurumu tarafından ödenecek ise: Almanya’ya giriş tarihinden itibaren 15 gün geçerli sağlık sigortası
  VEYA
  Almanya’daki kalış süresi burs veya kendi imkanlarınız ile finanse edilecek ise kalınacak tüm süreyi kapsayan sağlık sigortası

2. Aileniz ile birlikte Seyahat edicekseniz, lütfen ayriyetten aşağıdaki belirtilmis dökümanları ek olarak yanınızda getiriniz

Eşiniz için:

 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“).
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası (muhtemelen: „Incoming“- sağlık sigortası)

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası (muhtemelen: „Incoming“- sağlık sigortası)

Anne-baba veya kayınvalide-kayınpeder için:

 • Nitelikli işçi ile olan akrabalık ilişkisinin kanıtı
  Varsa nitelikli işçinin veya eşinin doğum belgesi
  Nitelikli işçinin ve eşinin evlilik cüzdanı (aile birleşimi kayınvalide-kayınpeder ile gerçekleşecekse)
  Aile birleşiminde bulunacak anne-babanın veya kayınvalide-kayınpederin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca çevirisi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Nitelikli işçinin pasaportunun fotokopisi
 • Almanya'da nerede yaşayacağınıza dair kanıt (örn. geçici kira sözleşmesi)
 • Aile birleşiminde bulunacak kişilerin Almanya’daki geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarını gösteren kanıtlar (örneğin emeklilik bildirimi, banka hesap ekstreleri vb.)

 • Sağlık sigortası (muhtemelen: „Incoming“- sağlık sigortası)

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Aufnahmevereinbarung (oder entsprechender Vertrag):
  1) Aufnahmevereinbarung nach § 18d AufenthG, unterschrieben von der Forschungseinrichtung und Antragsteller*in
  ODER
  2) entsprechender Arbeitsvertrag, der die Angaben nach § 18d Absatz 1 Satz
  1 AufenthG, § 38f Absatz 1 AufenthV
  enthält
 • Belehrung nach § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG – Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots (siehe unter „Erwerbstätigkeit: Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis und Belehrungen“)
 • Nachweis über Hochschulabschluss (Kopie des Diploms sowie Studienabschlussbescheinigung mit Barcode (eDevlet)
 • Nachweis über die Finanzierung des Aufenthaltes:

  1) Angabe des Bruttogehalts in der Aufnahmevereinbarung oder im Arbeitsvertrag
  2) Zusage über Stipendium
  ODER
 • Nachweise über Eigenfinanzierung [Hinweis: die Finanzierungsgrenze können Sie hier entnehmen. Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:
  1) Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.
  2) Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Forschungsaufenthalt“ bzw. „Forscher/in“ enthalten.
 • wenn von der deutschen Forschungseinrichtung das Gehalt gezahlt wird: Versicherung für 15 Tage ab Einreise
  ODER
  wenn Aufenthalt durch Stipendium oder eigene Mittel finanziert wird: Versicherung für den gesamten Zeitraum des Aufenthalts

2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:

Für Ihren Ehepartner:

 • Internationale Heiratsurkunde („Formül B“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit Übersetzung auf Deutsch; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; internationale Sterbeurkunde („Formül C“)
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung, ggf. Incoming Versicherung

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung, ggf. Incoming Versicherung

Für Ihre Eltern bzw. Schwiegereltern:

 • Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses mit der Fachkraft
  Ggf. Geburtsurkunde der Fachkraft oder des Ehegatten der Fachkraft
  Heiratsurkunde der Fachkraft und des Ehegatten der Fachkraft (wenn Schwiegereltern der Fachkraft nachziehen)
  Auszug aus dem Personenstandsregister der nachziehenden Eltern bzw. Schwiegereltern („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original mit deutscher Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Passkopie der Fachkraft
 • Nachweise, wo Sie im Bundesgebiet leben werden (z.B. vorläufiger Mietvertrag)
 • Nachweise, wie der Lebensunterhalt im Bundesgebiet gesichert werden soll (z.B. Rentenbescheid, Kontoauszüge, u.a.)

 • Nachweis des Krankenversicherungsschutzes, ggf. Incoming Versicherung

nach oben