Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt 09a - Türk TIR Şoförlerine Vize / Visum für türkische LKW-Fahrer

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Türk vatandaşıysanız ve Türkiye´de bir işveren adına TIR şoförlüğü yapıyorsanız, Almanya´ya yapacağınız nakliye işinde, genellikle bir kaç günden ibaret Almanya´daki ikametiniz için vizeye ihtiyacınız yoktur. Fakat Almanya´ya giderken geçmeniz gereken diğer Schengen ülkeleri için Schengen Vizesi almanız gerekmektedir. Macaristan ve Slovenya için gerekli vizeyi Almanya o ülkeler adına vekaleten vermektedir. Vize başvuruları Almanya´nın Ankara Büyükelçiliği tarafından değerlendirilir.

Mutlaka 3 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur. Türk TIR şoförlerinin vize başvurusu için aşağıda sıralanan belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu bilgi notunu kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz .

 • Eksiksiz ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu´nun 54. maddesine göre gerekli ek belge
 • Pasaport (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • 1 adet vesikalık resim (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Seyahat sağlık sigortası (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Vize harcı (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (düşünceler kısmı da olmalı)
 • Sürücü belgesi (Ehliyet) ve SRC-3 Belgesi (uluslararası yük taşımacılığında geçerli olan)
 • SGK Giriş ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr
 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopisi, 6 aydan eski olmamalı)
 • Faaliyet belgesi
 • L2 Belgesi
 • Nakliye şirketine ait araç listesi
 • Almanya ile olan iş ilişkisini gösteren son 3 nakliye işine ait aşağıda sıralanan belgeler (6 aydan eski olmamalı)
  T1 / T2 belgesi ona ait olan CMR ile birlikte (Almanya‘dan kaşeli olarak)
 • Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye´deki işverenin yazısı
  İş ilişkisinin teyidi
  Seyahat masraflarının karşılanacağına dair belge
  Halihazırda hangi şoförlerin geçerli bir Schengen vizesine sahip olduklarını da belirten şoför listesi
 • Almanya’daki alıcı firmadan, Türkiye’deki iş veren firmaya, davetiye veya Almanya’daki firma ile iş bağlantılarını belgeleyen evraklar
 • Almanya’daki alıcı firmanın Ticaret Sicil Kaydı’nın çıktısı

Wenn Sie türkischer Staatsangehöriger und Berufskraftfahrer im Dienst eines Arbeitgebers in der Türkei sind, benötigen Sie bei Transportfahrten nach Deutschland für den in der Regel nur wenige Tage dauernden Aufenthalt in Deutschland kein Visum. Für den Landtransit durch andere Schengenstaaten nach Deutschland benötigen Sie dagegen ein Schengenvisum. Deutschland stellt die erforderlichen Visa vertretungsweise für Ungarn und Slowenien. Der Antrag wird durch die Botschaft in Ankara beschieden.

Deutsche Sprachversion

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3. Türkische Berufskraftfahrer benötigen für einen Antrag auf ein Visum folgende Unterlagen.

Nutzen Sie dieses Infoblatt als Checkliste .

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 Aufenthaltsgesetz
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • 1 Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • NKÖ (Auszug aus dem Personenstandsregister);
 • Führerschein und SRC-3 Bescheinigung (für internationale Fahrten)
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGKZeiten („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr
 • Nachweis des Eintrags der türkischen Firma in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Fortbestandsbescheinigung („Faaliyet Belgesi)
 • L2-Bescheinigung
 • Fahrzeugliste der Spedition
 • Nachweis bestehender Geschäftsbeziehungen nach Deutschland, durch Vorlage der Transportunterlagen für die letzten 3 durchgeführten Aufträge (nicht älter als 6 Monate);
  T1 Bescheinigung mit dazugehörigem CMR (inkl. Bestätigung aus Deutschland)

 • Schreiben des Arbeitgebers in der Türkei mit
  Bestätigung des Arbeitsverhältnisses
  Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts
  Fahrerliste mit Angaben welche der beschäftigten Fahrer bereits im Besitz eines gültigen Schengenvisums sind
 • Einladungsschreiben der Empfängerfirma aus Deutschland auf den Namen des Arbeitgebers (des Fahrers) oder Bescheinigung über Geschäftsbeziehungen mit der Empfängerfirma in Deutschland
 • Aktueller (nicht älter als 3 Monate) Auszug aus dem Handelsregister der Empfängerfirma aus Deutschland
nach oben