Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt 09a - Türk TIR Şoförlerine Vize / Visum für türkische LKW-Fahrer

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Bu bilgi notu, Türk TIR şoförü olarak ülkeye giriş amacıyla Schengen vizesine başvurmak için gerekli bilgileri içerir.

Türk vatandaşıysanız ve Türkiye’deki bir işveren adına profesyonel kamyon şoförlüğü yapıyorsanız, Almanya’ya yapacağınız nakliye işinde, genellikle Almanya’da kalacağınız birkaç gün için vizeye ihtiyacınız yoktur. Fakat Almanya’ya giderken geçmeniz gereken diğer Schengen ülkeleri için Schengen Vizesi almanız gerekmektedir. Macaristan ve Slovenya için gerekli vizeyi Almanya o ülkeler adına vekaleten vermektedir.

Tüm başvurular merkezi olarak Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği tarafından işleme alınmaktadır. Randevu alındıktan sonra başvuru yalnızca Ankara’daki vize kabul merkezine yapılabilir.


(1) Genel bilgiler

Lütfen 3 no’lu bilgi notumuz ile dış temsilciliklerin yetki bölgelerine ilişkin bilgileri ve başvurunuzun kabul edilme şartlarını da mutlaka okuyun.

(2) Genel olarak ibraz edilmesi gereken belgeler

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli beyanname
 • Pasaport (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Son üç yıl içinde geçerli olan vizelerinizin (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ve ilgili pasaportun birer adet fotokopisi
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Yeterli seyahat sağlık sigortası (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Vize ücreti (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • E-Devlet üzerinden alınmış barkod/QR-kodlu Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Başvuru sahibinin, planlanan seyahat süresince masrafları karşılayacak yeterli maddi imkâna sahip olduğunu kanıtlayan belge, örneğin:
  ⬜ Son 3 aya ait banka hesap özetleri
  ⬜ Son 3 aya ait maaş bordroları
  ⬜ Varsa, son 3 aya ait emekli maaşı ödemelerini gösteren belge

(3) Belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinden istenen ek belgeler

a) İşçiler / Ücretli çalışanlar / Memurlar için:

 • Türkiye’deki işveren şirket tarafından hazırlanmış, aşağıdaki bilgileri içeren yazının aslı:
  ⬜ Hangi dış temsilciliğe hitaben yazılmış olduğu açıkça belirtilmeli
  ⬜ Başvuru sahibinin adı, şirketteki görevi ve pasaport numarası
  ⬜ Şirkette işe başlama tarihi
  ⬜ İşverenin iletişim bilgileri
  ⬜ Yazının altında imzası bulunan kişinin adı ve görevi
  ⬜ Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  ⬜ Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma adı belirtilmeli)
  ⬜ Seyahat ve konaklama giderlerinin şirket tarafından karşılanacağının garantisi
 • E-Devlet’ten alınmış barkod/QR-kodlu SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr

b) Çiftçiler için:

 • Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

c) Firma sahipleri / Serbest meslek sahipleri için:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinin fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası

(4) Somut seyahat amacını gösteren belgeler

 • Geçerli sürücü belgesi (ehliyet) ve SRC-3 Belgesi (uluslararası yük taşımacılığında geçerli olan)
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr
 • Türkiye’deki şirketin Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinin fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Faaliyet Belgesi
 • L2 Belgesi
 • Nakliye şirketinin, geçerli Schengen vizeleri, vizeyi veren ülke ve geçerlilik tarihi bilgilerini içeren, araç/şoför listesi
 • Almanya ile olan iş ilişkisini gösteren son 3 nakliye işine ait aşağıda sıralanan belgeler (6 aydan eski olmamalı):
  ⬜ T1 belgesi ve ilgili CMR belgesi (Almanya’dan onaylı/kaşeli olarak)
 • Almanya’daki alıcı firmadan, Türkiye’deki işveren firma (sürücü) adına davet mektubu veya Almanya’daki firma ile iş bağlantılarını belgeleyen evraklar
 • Almanya’daki alıcı firmanın güncel Ticaret Sicil Kaydının çıktısı (3 aydan eski olmamalı

********************************************************************

Deutsche Sprachversion

Dieses Merkblatt enthält Informationen für die Beantragung eines Schengenvisums für den Aufent-haltszweck als türkische LKW-Fahrer*in.
Wenn Sie türkische/r Staatsangehörige/r und Berufskraftfahrer*in im Dienst eines Arbeitgebers in der Türkei sind, benötigen Sie bei Transportfahrten nach Deutschland für den in der Regel nur wenige Ta-ge dauernden Aufenthalt in Deutschland kein Visum. Für den Landtransit durch andere Schengenstaa-ten nach Deutschland benötigen Sie dagegen ein Schengenvisum. Deutschland bearbeitet die erfor-derlichen Visumanträge vertretungsweise für Ungarn und Slowenien.

Alle Anträge werden zentral durch die Botschaft in Ankara bearbeitet. Eine Antragstellung ist nach entsprechender Terminbuchung ausschließlich am Visaannahmezentrum in Ankara möglich.

(1) Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3 und die Hinweise zur örtlichen Zuständigkeit der Auslandsvertretungen sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Ihren Antrag.

(2) Allgemeine Unterlagen

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada) und des Reisepasses
 • 1 biometrisches Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Ausreichende Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister aus E-Devlet (Tam Tekmil Vukuatlı Nü-füs Kayıt Örneği) mit Barcode/QR-Code
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
  ⬜ Kontoauszüge der letzten 3 Monate
  ⬜ Gehaltszettel der letzten 3 Monate
  ⬜ Ggf. Nachweis über Rentenbezüge der letzten 3 Monate

(3) Zusätzliche Unterlagen für bestimmte Kategorien von Antragsteller*innen

a) Für Arbeitnehmer*innen / Angestellte

 • Schreiben der türkischen Arbeitgeberfirma (im Original) mit folgenden Angaben:
  ⬜ Anrede der konkreten Auslandsvertretung
  ⬜ Name, Funktion und Passnummer des Antragstellers/der Antragstellerin in der Firma
  ⬜ Beginn der Tätigkeit bei der Firma
  ⬜ Kontaktdaten des Arbeitgebers
  ⬜ Name und Funktion der Person, welche das Schreiben unterzeichnet
  ⬜ Zeitraum der gewünschten Visumdauer (ggfs. mehrere Reisen?)
  ⬜ Zweck, Ziel und Dauer des Aufenthalts (Nennung von Firma)
  ⬜ Garantie, dass die Kosten des Aufenthalts von der Firma übernommen werden
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten aus E-Devlet („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr mit Barcode/QR-Code

b) Für Landwirt*innen

 • Urkunde der Landwirtschaftskammer

c) Für Eigentümer*innen eines Privatunternehmens / Selbstständige:

 • Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
 • Steuerkarte („Vergi Levhası“)

(4) Unterlagen für den konkreten Aufenthaltszweck

 • Gültiger Führerschein und SRC-3 Bescheinigung (für internationale Fahrten)
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr
 • Nachweis des Eintrags der türkischen Firma in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Fortbestandsbescheinigung („Faaliyet Belgesi)
 • L2-Bescheinigung
 • Fahrzeugliste der Spedition (“Söför Listesi„) inklusive Angabe über gültige Schengenvisa mit Informationen zum Ausstellerland und Ablaufdatum
 • Nachweis bestehender Geschäftsbeziehungen nach Deutschland, durch Vorlage der Transportunterlagen für die letzten 3 durchgeführten Aufträge (nicht älter als 6 Monate);
  ⬜ T1 Bescheinigung mit dazugehörigem CMR (inkl. Bestätigung aus Deutschland)
 • Einladungsschreiben der Empfängerfirma aus Deutschland auf den Namen des Arbeitgebers (des Fahrers) oder Bescheinigung über Geschäftsbeziehungen mit der Empfängerfirma in Deutschland
 • Aktueller (nicht älter als 3 Monate) Auszug aus dem Handelsregister der Empfängerfirma aus Deutschland
nach oben