Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt 06 - Turistik Amaçlı Vize / Visum für touristische Reisen

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Mutlaka 3 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur.

Turistik seyahat amacıyla yapacağınız vize başvurusu için aşağıda sıralanan belgelerin ibrazı gerekmektedir. Seyahate katılacak herkes için (küçük çocuklar için de) ayrı başvuruda bulunulması şarttır.

Bu bilgi notunu kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz .

 • Eksiksiz ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu´nun 54. maddesine göre gerekli ek belge
 • Pasaport (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Son üç yıl içindeki vizelerinize (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ait birer adet fotokopi
 • 1 adet vesikalık resim (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Seyahat sağlık sigortası (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Vize harcı (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Uçuş veya seyahat rezervasyonu veya diğer ulaşım aracına ilişkin belge
 • Otel rezervasyonu veya seyahat planına ilişkin belge
 • Almanya´da kalınacak süredeki masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belge, örneğin
 • Son 3 aya ait banka hesap cüzdanı
 • Son 3 aya ait maaş bordrosu
 • Küçükler için (18 yaş altı): Veliler tarafından verilmiş noter tastikli seyahat izni veya velayet hakkına tek başına sahip olduğuna ilişkin belge (örneğin ebeveynlerin boşanmış olması halinde veya velilerin biri vefat etmiş olması halinde)

Ücretli ve memurlar için ilaveten:

 • Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi
 • Talep edilen vize süresi için izin belgesi
 • Bağkur/SGK dökümü, SGK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi

Firma/serbest meslek sahipleri için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopisi, 6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi

Emekliler için ilaveten:

 • Aylık emekli maaşını gösteren emeklilik belgesi

Öğrenciler için ilaveten:

 • Öğrenci belgesi

Deutsche Sprachversion

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3.

Folgende Unterlagen benötigen Sie für einen Antrag auf ein Visum für eine touristische Reise. Für jede mitreisende Person (auch für minderjährige Kinder) ist ein eigener Antrag zu stellen.


Nutzen Sie dieses Infoblatt als Checkliste ⬜:

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada)
 • 1 Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Nachweis über Flug- oder Reisebuchungen oder andere Beförderungsnachweise
 • Nachweis über Hotelbuchungen oder Reiseplan
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
 • Kontoauszüge der letzten 3 Monate
 • Gehaltszettel der letzten 3 Monate
 • Für Minderjährige (unter 18 Jahren): Notarielle Bescheinigung der Reiseerlaubnis von beiden Eltern oder Nachweis des alleinigen Sorgerechts (z.B. bei Scheidung der Eltern oder wenn ein Elternteil verstorben ist)

Für Arbeitnehmer und Beamte zusätzlich:

 • Arbeitsbescheinigung mit Angabe über die Tätigkeit
 • Urlaubsbescheinigung für den Zeitraum des beantragten Visums
 • Bağkur-/SGK-Aufstellung, SGK-Eintrittsbescheinigung und letzte Lohnabrechnung

Für Eigentümer eines Privatunternehmens/Selbstständige zusätzlich:

 •  Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayı Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 •  Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
 •  Steuerkarte („Vergi Levhası“)

Für Landwirte zusätzlich:

 • Urkunde der Landwirtschaftskammer

Für Rentner zusätzlich:

 • Nachweis über die Rentenzahlung

Für Schüler und Studenten zusätzlich:

 • Schüler- bzw. Studentenbescheinigung
nach oben