Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt 05 - Ziyaret Amaçlı Vize / Visum für Besuchsreisen

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Bu bilgi notu, ziyaret (Almanya'daki arkadaş, tanıdık ve/veya aile ziyareti) amacıyla Schengen vizesine başvurmak için gerekli bilgileri içerir.

(1) Genel bilgiler

Lütfen 3 no´lu bilgi notumuz ile dış temsilciliklerin yetki bölgelerine ilişkin bilgileri ve başvurunuzun kabul edilme şartlarını da mutlaka okuyun.

(2) Genel olarak ibraz edilmesi gereken belgeler

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli beyanname
 • Pasaport (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Son üç yıl içinde geçerli olan vizelerinizin (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ve ilgili pasaportun birer adet fotokopisi
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Yeterli seyahat sağlık sigortası (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Vize ücreti (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Uçuş rezervasyonu, seyahat rezervasyonu, diğer ulaşım tercihleri veya seyahat planlamasına ilişkin kanıtlayıcı belge
 • E-Devlet üzerinden alınmış barkod/QR-kodlu Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Konaklamanın nerede yapılacağını gösteren belge: Otel rezervasyonu / otel ödemesi veya başka bir konaklama imkanını kanıtlayan belge (resmi bir taahhütname ile ibraz edilmediyse)
 • Başvuru sahibinin, planlanan seyahat süresince masrafları karşılayacak yeterli maddi imkâna sahip olduğunu kanıtlayan belge, örneğin:
  ⬜ Son 3 aya ait banka hesap özetleri
  ⬜ Son 3 aya ait maaş bordroları
  ⬜ Varsa, son 3 aya ait emekli maaşı ödemelerini gösteren belge

(3) Belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinden istenen ek belgeler

a) İşçiler / Ücretli çalışanlar / Memurlar için:

 • Türkiye’deki işveren şirket tarafından hazırlanmış, aşağıdaki bilgileri içeren yazının aslı:
  ⬜ Hangi dış temsilciliğe hitaben yazılmış olduğu açıkça belirtilmeli
  ⬜ Başvuru sahibinin adı, şirketteki görevi ve pasaport numarası
  ⬜ Şirkette işe başlama tarihi
  ⬜ Verilen iznin süresi ve ücretli veya ücretsiz izin olduğu konusunda bilgi
  ⬜ İşverenin iletişim bilgileri
  ⬜ Yazının altında imzası bulunan kişinin adı ve görevi
 • E-Devlet’ten alınmış barkod/QR-kodlu SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr

b) Çiftçiler için:

 • Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

c) Firma sahipleri / Serbest meslek sahipleri için:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinin fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası

d) Öğrenciler / Üniversite öğrencileri için:

 • Güncel öğrenci belgesi

e) Reşit olmayanlar (18 yaş altı) için:

 • Her iki ebeveynden noter tasdikli seyahat izni belgesi veya velayet hakkına tek başına sahip olduğuna ilişkin belge (örneğin ebeveynlerin boşanmış olması veya ebeveynlerden birinin vefat etmiş olması halinde)

f) Türk vatandaşı olmayan başvuru sahipleri için:

 • Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğinizi gösteren ve Schengen üyesi ülkelerin topraklarını terk etmeyi planladığınız tarihten sonra en az üç ay daha geçerli güncel belge

(4) Somut seyahat amacını gösteren belgeler

 • Davet eden kişinin Almanya’daki yabancılar dairesinde vereceği taahhütnamenin aslı
 • Seyahat amacını kanıtlayan belge: Şayet masrafların karşılanacağına dair resmi bir taahhütname ibraz edilmez ise, Almanya’dan resmi olmayan ve aşağıdaki bilgileri içeren düz bir davetiye yazısı ibraz edilmelidir:
  ⬜ Planlanan kalışın süresi
  ⬜ Başvuru sahibi ile davet eden kişi arasındaki ilişkinin detayları
  ⬜ Davet eden kişinin pasaport/kimlik kartı numarası ve varsa oturma izni
  ⬜ Tarih ve imza
 • Davet eden ile başvuru sahibi arasında aile ilişkisi söz konusuysa, ailevi münasebeti kanıtlayan bilgiler (Türk nüfus kayıt örneği üzerinde bu ilişki görünmüyorsa)

*******************************************************

Deutsche Sprachversion

Dieses Merkblatt enthält Informationen für die Beantragung eines Schengenvisums für Besuchszwecke (Besuch von Freunden, Bekannten und/oder Familie in Deutschland).

(1) Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3 und die Hinweise zur örtlichen Zuständigkeit der Auslandsvertretungen sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Ihren Antrag.

(2) Allgemeine Unterlagen

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada) und des Reisepasses
 • 1 biometrisches Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Ausreichende Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Nachweis über Flug-, Reisereservierung, andere Beförderungsnachweise oder Reiseplanung
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister aus E-Devlet (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği) mit Barcode/QR-Code
 • Nachweis der Unterkunft: Hotelbuchung / Hotelreservierung oder anderer Unterkunftsnachweis (sofern nicht durch Vorlage einer amtlichen Verpflichtungserklärung erbracht)
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
  ⬜ Kontoauszüge der letzten 3 Monate
  ⬜ Gehaltszettel der letzten 3 Monate
  ⬜ Ggf. Nachweis über Rentenbezüge der letzten 3 Monate


(3) Zusätzliche Unterlagen für bestimmte Kategorien von Antragsteller*innen


a) Für Arbeitnehmer*innen / Angestellte / Beamte

 • Schreiben der türkischen Arbeitgeberfirma (im Original) mit folgenden Angaben:
  ⬜ Anrede der konkreten Auslandsvertretung
  ⬜ Name, Funktion und Passnummer des Antragstellers/der Antragstellerin in der Firma
  ⬜ Beginn der Tätigkeit bei der Firma
  ⬜ Dauer der Freistellung und ob es sich um bezahlten oder unbezahlten Urlaub handelt
  ⬜ Kontaktdaten des Arbeitgebers
  ⬜ Name und Funktion der Person, welche das Schreiben unterzeichnet
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten aus E-Devlet („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr mit Barcode/QR-Code


b) Für Landwirt*innen

 • Urkunde der Landwirtschaftskammer
c) Für Eigentümer*innen eines Privatunternehmens / Selbstständige:
 • Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Tica-ret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
 • Steuerkarte („Vergi Levhası“)

d) Für Schüler*innen oder Studierende

 • Aktuelle Schüler- bzw. Studentenbescheinigung

e) Minderjährige (unter 18 Jahren)

 • Notarielle Bescheinigung der Reiseerlaubnis von beiden Eltern oder Nachweis des alleinigen Sorgerechts (z.B. bei Scheidung der Eltern oder wenn ein Elternteil verstorben ist)

f) Für nicht-türkische Antragsteller*innen

 • Aktueller Nachweis über den legalen Aufenthalt in der Türkei, gültig bis mindestens drei Monate nach geplanter Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Schengener Vertragsstaaten

(4) Unterlagen für den konkreten Aufenthaltszweck

 • Verpflichtungserklärung (im Original) der einladenden Person bei der Ausländerbehörde in Deutschland
 • Nachweis des Reisezwecks: Wird zum Nachweis der Finanzierung der Aufenthaltskosten keine amtliche Verpflichtungserklärung vorgelegt, ist eine formlose Einladung aus Deutschland mit den folgenden Angaben vorzulegen:
  ⬜ Dauer des geplanten Aufenthalts
  ⬜ Angaben zur Beziehung zwischen Antragsteller*in und Einlader*in
  ⬜ Pass-/Personalausweisnummer und ggf. Aufenthaltstitel der einladenden Person
  ⬜ Datum und Unterschrift
 • Nachweise über die familiäre Beziehung, sofern Einladung innerhalb der Familie (sofern Nachweis nicht bereits durch den Auszug aus dem türkischen Personenstandsregister erbracht ist)
nach oben