Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt Nr. 04b - Fuar Ziyareti Vizesi / Visum für Messe

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Mutlaka 03 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur.

Fuar ziyareti amacıyla yapacağınız vize başvurusu için aşağıda sıralanan belgelerin ibrazı gerekmektedir.

Bu bilgi notunu kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz .

 • Eksiksiz ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu´nun 54. maddesine göre gerekli beyan
 • Pasaport (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Son üç yıl içindeki vizelerinize ait birer adet fotokopi
 • 1 adet vesikalık resim (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Seyahat sağlık sigortası (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Vize harcı (bkz. 3 no´lu bilgi notu)
 • Uçak rezervasyonu veya diğer ulaşım araçlarına dair belge
 • Planlanan seyahat süresi için masrafları karşılayabilecek yeterli maddi imkana sahip olunduğuna dair belge, örneğin
 • Son üç ayki hesap hareketlerini gösteren banka hesap cüzdanı
 • Son üç aya dair maaş bordrosu

Yukarıda belirtili belgelerin ibrazı tüm başvuru sahipleri için geçerli olmakla birlikte aşağıda belirtilen ilave belgeler de istenmektedir:

Ücretliler için ilaveten:

 • Aşağıdaki bilgileri içeren Türkiye´deki işveren firmanın yazısı:
 • Başvuru sahibinin firmadaki görevi
 • Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat düşünülüyor mu?)
 • Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (fuar adı belirtilmeli)
 • Almanya´daki masrafların firma tarafından karşılanacağına dair teminat yazısı (görevli olarak fuar ziyaretine gidecekler için)
 • SGK Giriş ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr

Firma sahipleri ve ortakları için ilaveten:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopisi, 6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası (güncel)

Çiftçiler için ilaveten:

 • Ziraat Odası Kaydı

Almanya´daki fuarın ziyaret edileceğine dair aşağıdaki belgelerin de ibrazı gereklidir:
Fuara ziyaretçi olarak gidecek olanlar için ayrıca

 • Fuar bileti veya online başvuru kaydı

Fuarda ürünlerini sergileyecek olanlar için ayrıca

 • Ürünlerini sergileyecek olanlara verilen fuar kimliği, stand kirasının ödendiğine dair fatura, fuar katılımcılarına dair liste (eğer katılımcı firma listede belirtiliyse) veya Fuar organizatörünün yazısı ya da ilgili yurt dışı temsilcisinin yazısı ile bağlantılı fuarda ürünlerini sergileyecek olan firmanın yazısı
 • Yukarıda belirtili listeye göre ürün sergilemek üzere fuara gideceğini kanıtlayan fuar katılımcıları vize harcından muaftırlar. Bu muafiyet sadece fuar süresince uygulanabilmekte. Uzun süreli vize talebinde bulunmak isterseniz, vize harcı tahsil edilmesi gerekir.

Fuarda stand kurmakla görevli personel için ayrıca

 • Ürünlerini sergileyecek olan firma ile fuar standını kurmakla görevlendirilen firma arasında imzalanmış sözleşme. Vizeyi sadece fuar süresi için (fuar öncesi ve sonrası standın kurulması ve tekrar sökülmesi için gerekli süre dikkate alınmak kaydıyla) talep eden ve fuar standını kurmak üzere başvuruda bulunanlar da vize harcından muaftırlar
 • Ve ayriyetten ürünlerini sergileyecek olanlara verilen fuar kimliği, stand kirasının ödendiğine dair fatura, fuar katılımcılarına dair liste (eğer katılımcı firma listede belirtiliyse) veya Fuar organizatörünün yazısı ya da ilgili yurt dışı temsilcisinin yazısı ile bağlantılı fuarda ürünlerini sergileyecek olan firmanın yazısı

Deutsche Sprachversion

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3.

Folgende Unterlagen benötigen Sie für einen Antrag auf ein Visum für einen Messebesuch.


Nutzen Sie dieses Infoblatt als Checkliste :

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 Aufenthaltsgesetz
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer Vorvisa, die innerhalb der vergangenen 3 Jahre gültig waren bzw. sind
 • 1 Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Nachweis über Flugreservierung oder andere Beförderungsnachweise
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt
 • Kontoauszüge der letzten drei Monate
 • Gehaltsbescheinigungen der letzten drei Monate

Vorgenannte Unterlagen gelten für alle Antragsteller, zusätzliche Unterlagen wie folgt:

Für Arbeitnehmer zusätzlich:

 • Schreiben des türkischen Arbeitgebers mit folgenden Angaben:
 • Funktion des Antragstellers in der Firma
 • Zeitraum der gewünschten Visumdauer (ggf. mehrere Reisen?)
 • Zweck, Ziel und Dauer des Aufenthalts (Benennung der zu besuchenden Messe)
 • Kostenübernahmegarantie des Arbeitgebers (bei dienstlich veranlassten Reisen)
 • SGK-Eintrittsbescheinigung und Aufstellung über die bisherigen SGK-Zeiten („SGK Giriş“ und „Hizmet Dökümü“), www.sgk.gov.tr


Für Firmeninhaber/-Teilhaber zusätzlich:

 • Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der jeweiligen Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Süresi“)
 • Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters („Ticaret Sicil Gazetesi“, in Kopie)
 • Aktuelle Steuerkarte („Vergi Levhasi“)


Für Landwirte zusätzlich:

 • Nachweis des Eintrags in die Landwirtschaftskammer („Ziraat Odasi Kaydi“)


Als Nachweis über den Besuch der Messe in Deutschland:

Für Messebesucher zusätzlich:

 • Messeticket bzw. Onlineanmeldung

Für Messeaussteller zusätzlich:

 • Ausstellerausweis, Rechnung über gezahlte Standgebühren, Teilnehmerliste der Messe (sofern die ausstellende Firma darauf zu erkennen ist), oder ein Schreiben der ausstellenden Firma in Verbindung mit einem Schreiben des Messeveranstalters bzw. der jeweiligen Auslandsrepräsentanten
 • Messeaussteller sind von der Visumgebühr befreit, sofern sie gem. vorstehender Auflistung den Status als Aussteller nachweisen. Diese Gebührenbefreiung kann nur für den Zeitraum der Messe gewährt werden. Sollten Sie ein langfristiges Visum beantragen, sind Visumgebühren zu entrichten.

Für Messebauer zusätzlich:

 • Vertrag zwischen der ausstellenden Firma und der Firma welche für den Auf-/Abbau des Messestands beauftragt wurde. Für Messebauer gilt Gebührenbefreiung, solange nur für den Zeitraum der Messe (unter Berücksichtigung der Vor-/ Nachlaufzeiten für Auf- /Abbau) beantragt wird
 • Nachweis zur ausstellenden Firma: Ausstellerausweis, Rechnung über gezahlte Standgebühren, Teilnehmerliste der Messe (sofern die ausstellende Firma darauf zu erkennen ist), oder ein Schreiben der ausstellenden Firma in Verbindung mit einem Schreiben des Messeveranstalters bzw. der jeweiligen Auslandsrepräsentanten.
nach oben