Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt Nr. 04b - Fuar Ziyareti / Fuar Sergisi / Fuar Kurulumu Vizesi * Visum für Messebesuch / Messeausstellung / Messebau

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Bu bilgi notu, fuar katılımı amacıyla (fuarı gezme, fuarda stant açma, stant kurulumu) Schengen vizesine başvurmak için gerekli bilgileri içerir.

(1) Genel bilgiler

Lütfen 3 no’lu bilgi notumuz ile dış temsilciliklerin yetki bölgelerine ilişkin bilgileri ve başvurunuzun kabul edilme şartlarını da mutlaka okuyun.

(2) Genel olarak ibraz edilmesi gereken belgeler

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli beyanname
 • Pasaport (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Son üç yıl içinde geçerli olan vizelerinizin (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ve ilgili pasaportun birer adet fotokopisi
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Yeterli seyahat sağlık sigortası (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Vize ücreti (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Uçuş rezervasyonu, seyahat rezervasyonu, diğer ulaşım tercihleri veya seyahat planlamasına ilişkin kanıtlayıcı belge
 • E-Devlet üzerinden alınmış barkod/QR-kodlu Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Konaklamanın nerede yapılacağını gösteren belge: Otel rezervasyonu / otel ödemesi veya baş-ka bir konaklama imkanını kanıtlayan belge
 • Başvuru sahibinin, planlanan seyahat süresince masrafları karşılayacak yeterli maddi imkâna sahip olduğunu kanıtlayan belge, örneğin:
  ⬜ Son 3 aya ait banka hesap özetleri
  ⬜ Son 3 aya ait maaş bordroları
  ⬜ Varsa, son 3 aya ait emekli maaşı ödemelerini gösteren belge

(3) Belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinden istenen ek belgeler

a) İşçiler / Ücretli çalışanlar / Memurlar için:

 • Türkiye’deki işveren şirket tarafından hazırlanmış, aşağıdaki bilgileri içeren yazının aslı:
  ⬜ Hangi dış temsilciliğe hitaben yazılmış olduğu açıkça belirtilmeli
  ⬜ Başvuru sahibinin adı, şirketteki görevi ve pasaport numarası
  ⬜ Şirkette işe başlama tarihi
  ⬜ Verilen iznin süresi ve ücretli veya ücretsiz izin olduğu konusunda bilgi
  ⬜ İşverenin iletişim bilgileri
  ⬜ Yazının altında imzası bulunan kişinin adı ve görevi
  ⬜ Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  ⬜ Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma adı belirtilmeli)
  ⬜ Seyahat ve konaklama giderlerinin şirket tarafından karşılanacağının garantisi
 • E-Devlet’ten alınmış barkod/QR-kodlu SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr

b) Çiftçiler için:

 • Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

c) Firma sahipleri / Serbest meslek sahipleri için:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinin fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası

d) Öğrenciler / Üniversite öğrencileri için:

 • Güncel öğrenci belgesi

e) Türk vatandaşı olmayan başvuru sahipleri için:

 • Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğinizi gösteren ve Schengen üyesi ülkelerin topraklarını terk etmeyi planladığınız tarihten sonra en az üç ay daha geçerli güncel belge

(4) Somut seyahat amacını gösteren belgeler

a) Fuara ziyaretçi olarak katılacak kişiler için:

 • Fuar bileti veya online başvuru kaydı

b) Fuarda ürün sergileyecek/stant açacak kişiler için:

(DİKKAT: Aşağıda yer alan listeye göre ürün sergilemek üzere fuara gideceğini kanıtlayan fuar katılımcıları vize ücretinden muaftırlar. Bu muafiyet sadece fuar süresi için verilen vizelerde ge-çerlidir. Uzun süreli vize talebinde bulunmak isterseniz, vize ücretinin ödenmesi gerekir.)

 • Ürünlerini sergileyecek/stant açacak olanlara verilen fuar kimliği
 • Stant kirasının ödendiğine dair fatura
 • Fuarın katılımcı listesi (eğer katılımcı firma listede belirtiliyse) veya fuar organizatöründen ya da ilgili yabancı temsilcilikten gelen bir mektupla birlikte katılımcı şirketin yazısı

c) Fuarda stant kurmakla görevli personel için:

 • Ürünlerini sergileyecek olan firma ile fuar standını kurmakla/sökmekle görevlendirilen firma arasında imzalanmış sözleşme. Vizeyi sadece fuar süresi için (fuar öncesi ve sonrası standın kurulması ve tekrar sökülmesi için gerekli süre dikkate alınmak kaydıyla) talep eden ve fuar standını kurmak üzere başvuruda bulunanlar vize ücretinden muaftırlar.
 • Ürünlerini sergileyecek olan firmaya dair kanıtlayıcı belgeler: katılımcı kimlik kartı, stant kirasının ödendiğine dair fatura, fuarın katılımcı listesi (eğer katılımcı firma listede belirtiliyse) veya fuar organizatöründen ya da ilgili yabancı temsilcilikten gelen bir mektupla birlikte katılımcı şirketin yazısı.

****************************************

Deutsche Sprachversion

Dieses Merkblatt enthält Informationen für die Beantragung eines Schengenvisums für den Aufenthaltszweck Messe (Messebesucher*innen, Messeaussteller*innen, Aufbau von Messeständen).

(1) Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3 und die Hinweise zur örtlichen Zuständigkeit der Auslandsvertretungen sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Ihren Antrag.

(2) Allgemeine Unterlagen

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada) und des Reisepasses
 • 1 biometrisches Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Ausreichende Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Nachweis über Flug-, Reisereservierungen, andere Beförderungsnachweise oder Reiseplanung
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister aus E-Deblet (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği) mit Barcode/QR-Code
 • Nachweis der Unterkunft: Hotelbuchung / Hotelreservierung oder anderer Unterkunftsnachweis
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
  ⬜ Kontoauszüge der letzten 3 Monate
  ⬜ Gehaltszettel der letzten 3 Monate
  ⬜ Ggf. Nachweis über Rentenbezüge der letzten 3 Monate

(3) Zusätzliche Unterlagen für bestimmte Kategorien von Antragsteller*innen

a) Für Arbeitnehmer*innen / Angestellte / Beamte

 • Schreiben der türkischen Arbeitgeberfirma (im Original) mit folgenden Angaben:
  ⬜ Anrede der konkreten Auslandsvertretung
  ⬜ Name, Funktion und Passnummer des Antragstellers/der Antragstellerin in der Firma
  ⬜ Beginn der Tätigkeit bei der Firma
  ⬜ Dauer der Freistellung und ob es sich um bezahlten oder unbezahlten Urlaub handelt, es sei denn es wird im Auftrag der Firma gereist
  ⬜ Kontaktdaten des Arbeitgebers
  ⬜ Name und Funktion der Person, welche das Schreiben unterzeichnet
  ⬜ Zeitraum der gewünschten Visumdauer (ggfs. mehrere Reisen?)
  ⬜ Zweck, Ziel und Dauer des Aufenthalts (Nennung von Firma)
  ⬜ Garantie, dass die Kosten des Aufenthalts von der Firma übernommen werden
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten aus E-Devlet („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr mit Barcode/QR-Code

b) Für Landwirt*innen

 • Urkunde der Landwirtschaftskammer

c) Für Eigentümer*innen eines Privatunternehmens / Selbstständige:

 • Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
 • Steuerkarte („Vergi Levhası“)

d) Für Schüler*innen oder Studierende

 • Aktuelle Schüler- bzw. Studentenbescheinigung

e) Für nicht-türkische Antragsteller*innen

 • Aktueller Nachweis über den legalen Aufenthalt in der Türkei, gültig bis mindestens drei Mo-nate nach geplanter Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Schengener Vertragsstaaten

(4) Unterlagen für den konkreten Aufenthaltszweck

a) Für Messebesucher*innen

 • Messeticket bzw. Onlineanmeldung

b) Für Messeaussteller*innen

(HINWEIS: Messeaussteller sind von der Visumgebühr befreit, sofern sie gem. nachstehender Auflistung den Status als Aussteller nachweisen. Diese Gebührenbefreiung kann nur für den Zeitraum der Messe gewährt werden. Sollten Sie ein langfristiges Visum beantragen, sind Vi-sumgebühren zu entrichten.)

 • Ausstellerausweis
 • Rechnung über gezahlte Standgebühren
 • Teilnehmerliste der Messe (sofern die ausstellende Firma darauf zu erkennen ist), oder ein Schreiben der ausstellenden Firma in Verbindung mit einem Schreiben des Messeveranstalters bzw. der jeweiligen Auslandsrepräsentanten

c) Für Messebauer*innen

 • Vertrag zwischen der ausstellenden Firma und der Firma welche für den Auf-/Abbau des Mes-sestands beauftragt wurde. Für Messebauer gilt Gebührenbefreiung, solange nur für den Zeit-raum der Messe (unter Berücksichtigung der Vor-/ Nachlaufzeiten für Auf- /Abbau) beantragt wird
 • Nachweis zur ausstellenden Firma: Ausstellerausweis, Rechnung über gezahlte Standgebüh-ren, Teilnehmerliste der Messe (sofern die ausstellende Firma darauf zu erkennen ist), oder ein Schreiben der ausstellenden Firma in Verbindung mit einem Schreiben des Messeveranstalters bzw. der jeweiligen Auslandsrepräsentanten.
nach oben