Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tasdik

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel

Buradan tasdik ve belge düzenleme, özellikle babalık tanıma senetleri, adli sicil kaydı ve yaşam belgeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Genel Bilgi

Başkaca sorularınız için ilgili dış temsilicilik ile temasa geçebilirsiniz. Müracaat öncesi lütfen randevu alınız:

Ulaşabilirlik ve Çalışma Saatleri

Randevu Sistemi.

Fotokopiler

Fotokopi tasdiki işleminde, fotokopi üzerine, aslının aynı olduğunu belgeleyen bir şerh uygulanır. Belgeye Almanya´daki bir işlem için ihtiyaç duyuluyorsa, Almanya´nın dış temsilciliklerince de fotokopi tasdiki yapılabilmekte. Ayrıca Almanya´nın fahri konsoloslarınca da fotokopi tasdiki yapılmakta.

Toplam 10 sayfaya kadar olan evrakın fotokopi tasdiki için 10,00 Avro işlem harcı alınır. Onuncu sayfadan sonra her bir sayfa için ilave 1,00 Avro tasdik harcı alınır. Evrak kaç sayfa olursa olsun, ilk tasdik işleminden sonra yapılan, örneğin ikinci veya üçüncü fotokopi tasdikinin her biri için sadece 5,00 Avro ücret alınır.

Almanya´da öğrenim gören öğrencilerden veya öğrenim başvurusunda bulunanlardan, Almanya´daki yüksek öğrenim için ihtiyaç duydukları fotokopi tasdiki için işlem ücreti alınmaz.

Bloke Hesap

Vize başvurusu kapsamında bloke hesap açtırmak istiyor ve bu hususa ilişkin bilgi arıyorsanız, öncelikle „Vize“ başlığı altında bulabileceğiniz 25 no´lu bilgi notunu incelemeniz rica olunur: Vize

Bloke Hesap Açma
Bloke hesap açmaya karar verdiğinizde genellikle imza tasdiki ve pasaport fotokopinizin tasdiki gerekli olmaktadır.

Bunun için lütfen ikamet ettiğiniz yere bakan yetkili dış temsilciliğimizin pasaport biriminin randevu sisteminden belgeleme ve tasdik işlemleri kategorisinden randevu alınız: Randevu

Randevunuza gelirken lütfen aşağıdaki belgeleri hazır ediniz:

 • Geçerli pasaportunuz
 • Bloke hesabı açtıracağınız bankanın talep formu

İşlem harcı 20 Euro olup, nakit ve tam olarak tahsil edilmektedir.

İmzalar

İmza tasdiki işleminde konsolosluk memuru huzurunda imzanızı atarsınız veya beraberinizde getirdiğiniz belge üzerindeki imzanın size ait olduğunu konsolosluk memuruna teyit edersiniz. İlgili dış temsilcilik belge üzerine tasdik şerhi düzenler. Bu tasdik şerhi ile bizzat sizin belge üzerindeki imzayı attığınız tasdik olunur.

İmza tasdiki, bazı resmî işlemlerde resmî makam ve kuruluşlar tarafından istenmektedir. Almanya´da noter ve belediye gibi resmî makamlar tarafından imza tasdiki işlemi yapılırken, yurt dışında Alman konsolosluk memuru tarafından yapılır.

İmza tasdiki işlemi esnasında imzalanacak belgenin hukuki açıdan ne anlama geldiği konusunda bir açıklama yapılmaz. Çoğu zaman belgenin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için imza tasdikinin yapılması yeterlidir. Fakat işin hukuki boyutunun açıklanmasının yasal zorunluluk olduğu bazı durumlarda, işlemin resmî belge şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İmza tasdik işlemi için aşağıda bazı örnekler sıralanmıştır:

 • Onay beyanı: Bu beyanname ile imzalayan şahıs Almanya`da daha evvel imzalanmış bulunan bir sözleşmeyi sonradan Kabul eder, onaylar.
 • Vekaletnameler: „Basit“ vekaletnameler, vekalet veren açısından bağlayıcılığı daha düşük vekaletnamelerdir. Örn. tek bir hukuki işlem için vekalet verilir ve gerektiğinde iptal edilebilir. Ancak bazı vekaletnameler için de resmî belge düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Ticaret sicil kayıtları
 • Adlî sicil kaydı başvuruları. Bu sayfamıza da bakınız: Adli Sicil Kaydı
 • Mirasın reddine dair beyanlar: Mirasçıysanız ve miras borçtan ibaret olduğu için mirası reddetmek istiyorsanız, buna dair resmî beyanda bulunmanız gerekmektedir. Bunun için de imza tasdiki işlemi gereklidir.
 • Soyadı beyanı veya evlenme ehliyet belgesi için gerekli imza tasdiki için ilgili başlıklı sayfamızdaki açıklamaları okuyunuz: Soyadı Beyanı   Evlenme Ehliyet Belgesi

İmza tasdiki için lütfen aşağıdaki belgeleri beraberinizde getirin:

 • İmzalanacak olan belgeyi
 • Onay beyannamelerinde: Önceden imzalanmış olan sözleşmeyi
 • Resimli ve geçerli bir kimlik belgesi: Alman veya T.C. pasaportu, Alman kimlik belgesi veya T.C. nüfus cüzdanı v.s.
 • Kendi adınıza değilde üçüncü bir şahıs veya bir firma adına imza atacaksanız, söz konusu firma veya kişi adına belge imzalamaya yetkili olduğunuza dair bir belge (aslı veya onaylı fotokopisi)

İmza tasdik işleminin harcı, belgenin ihtiyaç duyulduğu hukuki işlemin değerine göre belirlenmekte olup asgari 20,00 Euro´dur. Hukuki işlemin değeri, başvuruda bulunan kişi tarafından belgelenmeli veya bu konuda en azından makul beyanda bulunması gerekmektedir. Gerekli belgelerin fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğe gönderirseniz, harç tutarı size bildirilebilecektir.

İmza tasdik işlemleri, gayrimenkul işleri hariç, (aynı harçlar karşılığında) Almanya`nın Türkiye`deki Fahri Konsolosları tarafından da yapılabilmektedir.

İmza tasdik işlemi aslında Türkiye`de bir noter tarafından da yapılabilir. Bunun için lütfen belgenin Almanya`da ibraz edilmesi gereken yere önceden bunun kabul edilip edilmeyeceğini sorunuz. Belgenin Almanya`da ibraz edileceği yer, belgenin bir de Apostille tasdik edilmesini de isteyebilir (bkz.: nüfus kayıt örneklerinin ve mahkeme kararlarının temini ile resmî belgelerin doğru olduklarına dair teyit (Apostil) başlığı).

Babalık Tanıma Senedi, Onay Beyanı ve Velayet Beyanı

Yetkili makam: Alman hukukuna göre bu beyan işlemi Almanya´da çocuğun bulunduğu yerdeki (veya çocuk henüz doğmadıysa, annenin ikamet ettiği yer) nüfus idaresi veya gençlik dairesi nezdinde yapılabilir. Ya da şayet çocuğun babası yurt dışında yaşıyorsa, bulunduğu ülkedeki Almanya´nın dış temsilciliğine de başvurabilir. Babalık tanıma senedi işlemi çocuk henüz doğmadan da yapılabilir. Bu işlem resmi belge niteliğinde olmalıdır. Yani konu incelenir, belge hazırlanır ve gerekli hukuki açıklamalarda bulunulur.

Annenin onay beyanı: Babalık tanıma senedinin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, annenin onayına ihtiyaç vardır. Anne, onayını aynı anda verebildiği gibi, onay beyanı babanın işleminden bağımsız olarak da yapılabilmekte. Örneğin, anne-babadan birinin Türkiye´de diğerinin Almanya´da olduğu durumlarda.

Velayet: Babalık tanıma senediyle, baba doğrudan velayet sahibi olmaz. Ortak velayet için, anne-baba velayet beyanında bulunmalı (bu işlem de resmi belge niteliğinde olmalı) veya birbiriyle evlenmelidirler. Çocuğun velayeti mahkeme kararıyla da düzenlenebilir.

Çocuğun soyadı: Alman hukukuna göre, babalık tanıma senediyle, çocuk otomtikman babasının soyadını almaz. Çocuğun babasının soyadını alması isteniyorsa, anne-baba tarafından soyadı beyanı verilmesi gerekmektedir.

Türk hukukuna göre babalık tanıma işlemi: Baba, çocuğu nüfusuna kaydettirerek Türk hukukuna göre çocuğun babası olduğuna dair gerekli işlemi yaptırmış olur ve bu şekilde yapılan babalık tanıma işlemi de Alman hukukuna göre geçerlidir. Bunu kanıtlamak için açıklamalı bir nüfus kayıt örneği tercümeli ve apostil tasdik şerhi ile birlikte ibraz edilebilir. Fakat çoğu zaman ayrıca anneden de yine onay beyanı alınması gerekmektedir.

Harç: Almanya´nın dış temsilciliklerinde yapılan babalık tanıma senedi ve onay beyanı işlemlerinden herhangi bir harç alınmaz. Fakat velayet beyanı için 65,00 Avro işlem harcı alınır. Eğer işlem sırasında ilgili dış temsilciliğin tercümanı da hazır bulunması gerekirse 98,00 Avro ücret alınır.

Gerekli belgeler: Bahse konu resmi belgeler önceden hazır edilmesi gerekmekte. Bu nedenle aşağıda sıralanan belgelerin okunaklı fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğimize ulaştırmanızı rica ederiz. Bu belgeleri gönderirken mutlaka e-posta adresinizi ve size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası belirtiniz:

Konsolosluklara Ulaşabilirlik

Babadan

 • T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. pasaportu. Baba eğer Alman vatandaşı ise, Alman pasaportu veya Alman kimlik belgesi
 • Babadan uluslararası doğum kayıt örneği – Formül A veya Babanın Almanya`dan alınan doğum belgesi
 • Baba Türk uyruklu ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı ise:
 • Tam Tekmil ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Bu belgede mümkünse çocuk da kayıtlı olmalı.
 • Baba sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş ise:
 • Vatandaşlığa alınma belgesinin fotokopisi
 • Anne-baba çocuk doğduktan sonra evlendilerse, Alman evlenme belgesi veya uluslararası evlenme kayıt örneği – Formül B´nin fotokopisi
 • Medeni duruma ilişkin bilgi
 • Adres ve cep telefonu ile sabit telefon numarası

Çocuktan

 • Alman doğum belgesi veya uluslararası doğum kayıt örneği – Formül A
 • Varsa çocuk pasaportunun fotokopisi
 • Hangi vatandaşlığa sahip olduğuna dair bilgi

Anneden

 • Adresini, medeni durumunu, doğum yerini, doğum tarihini ve vatandaşlığını belirten ikamet belgesi
 • Anne Türk vatandaşı ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı ise, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Anne, müracaatında paspaortunu veya kimlik belgesinin aslını ibraz etmeli
 • Anne, sonradan Alman vatandaşlığına alınmış ise, vatandaşlığa alınma belgesinin fotokopisi
 • Annenin medeni durumuna ilişkin belgeler, icabında boşanma kararı

Çocuk dünyaya gelmeden önce de babalık tanıma veya velayet beyanı işlemi yapılması mümkündür. Böyle bir durumda dış temsilciliklerimize annenin gebeliğine ve öngörülen doğum tarihine dair belge ibraz edilmeli (sağlık raporu).

Belge Temini

Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilcilikleri esasen özel şahıslar adına nüfus kayıt örneği veya herhangi bir mahkeme kararı (Alman veya Türk mahkeme kararı fark etmez) temin etmez.

1. Türk Nüfus Kayıt Örnekleri

En önemli Türk nüfus kayıt örnekleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği – Formül A
 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği – Formül B
 • Uluslararası Ölüm Kayıt Örneği – Formül C
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Aile Cüzdanı

Anılan örneklere ilişkin açıklama:

2. Nüfus Kayıt Örneklerinin Temini

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre yurt dışında yaşayan Türkler veya Türk vatandaşlığından çıkıp Alman vatandaşlığına geçmiş olanlar, bulundukları ülkedeki Türkiye´nin dış temsilciliği aracılığı ile şahsen nüfus kayıt örneklerini temin etmelidirler. Almanya´nın dış temsilciliklerine kişisel verilerin gizliliği nedeniyle nüfus kayıt örneği veya Türk vatandaşlarının nüfus olaylarına dair herhangi bir bilgi verilmemektedir.

İhtiyaç duyulan nüfus kayıt örneği Türkiye´de herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınabilmekte. Nüfus müdürlüklerince aşağıda sıralanan kişilerin başvuruda bulunmaları halinde belge düzenlenmektedir:

 • Kişinin kendisi
 • Eşi
 • Velisi
 • Vasisi
 • Çocukları, torunları veya anne-babası, büyük anne-babası
 • Vekalet sahibi temsilcisi (örn. Türk avukatlar)

(İlgili mevzuat: 25.04.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu´nun 44. maddesinin 1/g fıkrası. Şayet bir avukat görevlendirmek istiyorsanız, bu web sayfamızda temsilciliklerimiz tarafından oluşturulan Almanca ve İngilizce bilen avukatlar listesini bulabilirsiniz: Avukatlar Listesi

3. Türk Mahkeme Kararlarının Temini

Türkiye´deki herhangi bir mahkeme kararının Almanya´nın dış temsilcilikleri tarafından temin edilmesi mümkün değildir. İlgili kişinin bizzat kendisi veya Türkiye´de vekalet verdiği bir kişi tarafından (örn. avukatı) temin edilir. Almanya´daki bir yargılama süreci ile ilgili ihtiyaç duyulan Türkiye´deki mahkeme kararına Alman adli makamlarının adli yardımlaşma talebi vasıtasıyla ulaşılması mümkün olabilmektedir. Bu hususta ayrıntılı bilgiye davanın görülmekte olduğu mahkemeden ulaşabilirsiniz.

4. Türkiye´de Apostil Tasdik Şerhinin Temini

Türkiye´den aldığınız ve Alman makamlara ibraz edeceğiniz resmi belgelere (istisnalar için bkz. aşağıda) Apostil Tasdik Şerhi (bu tasdik şerhi büyükçe bir kaşe formatındadır) uygulanması gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında 29.09.1985´ten beri yürürlükte olan „Yabancı Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Hakkında Lahey Sözleşmesi“ bu uygulamanın hukuki zeminini oluşturmaktadır.

Apostil için yetkili Türk makamından bu tasdik şerhini temin edebilirsiniz.

Sözleşme kapsamında resmi belge olarak kabul edilen belgeler şunlardır:

 • Mahkeme veya adli makam evrakı,
 • idari makam evrakı ve
 • noter belgeleri (noter onaylı imza, tercüme ve fotokopi tasdikleri de dahil).

Belgenin doğruluğunu tasdik eden anılan sözleşmeye uygun Apostil Tasdik Şerhi Türkiye´de aşağıdaki makamlar tarafından verilir:

İdari makam evrakı ve noterden alınan belgeler için

Belgenin düzenlendiği yerdeki kaymakamlık veya bazı durumlarda valilikten Apostil alınır.

Mahkeme evrakı için

 • Ağır Ceza Mahkemesi Kuruluşu bulunan merkezlerdeki Adalet Komisyonu Başkanı
 • Adliye Encümeni Başkanı veya Ağır Ceza Mahkmelerinin bulunmadığı yerlerde, o yerin bağlı bulunduğu yerdeki Adalet Komisyonu Başkanlıkları

Aşağıdaki durumlarda belgenin tasdiki veya Apostili gerekmemektedir:

Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin 08.09.1976 tarihli Sözleşme temelinde düzenlenen uluslararası geçerli belgeler. Yani;

 • Doğum Kayıt Örneği (Formül A),
 • Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) ve
 • Ölüm Kayıt Örneği (Formül C),
 • Evlenme Ehliyet Belgeleri Verilmesine İlişkin 05.09.1980 tarihli Sözleşme temelinde hazırlanan uluslararası geçerli evlenme ehliyet belgeleri,
 • Türkiye´nin diplomatik veya konsüler temsilciliklerince verilen belgeler.

5. Alman Nüfus Belgesi, Mahkeme Kararı ve Apostil Tasdik Şerhi Temini

Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilcilikleri Almanya´dan nüfus kayıt örneği, ikamet belgesi, mahkeme kararı veya Apostil temini konusunda yardımcı olamazlar.

Bu konuda lütfen aşağıda belirtili yerlere müracaat ediniz:

 • Nüfus kayıt örnekleri ile ilgili olarak doğrudan Almanya´daki yetkili nüfus idaresine
 • İkamet belgesi için doğrudan Almanya´daki ikamet işlerinden sorumlu daireye
 • Mahkeme kararı için doğrudan yetkili mahkemeye.
 • Apostille ilgili ise doğrudan Almanya´daki yetkili makama müracaat edilmesi gerekir. Hangi makama müracaat etmeniz gerektiğini ise tasdik ettirmeniz gereken belgeyi düzenleyen makamdan öğrenebilirsiniz.

6. Suriye Nüfus Belgelerinin Tasdikine İlişkin Bilgi

Esasen Suriye´den alınan nüfus kayıt örnekleri ancak tasdik şerhi varsa Almanya makamları tarafından kabul edilmektedir. Fakat Almanya´nın Türkiye´deki dış temsilciliklerinin Suriye´den alınan belgeleri sadece buradaki aile birleşimi işlemi kapsamında tasdik edebileceğini dikkate alınız. Başkaca Suriye'den alınan belge tasdiki işleminiz varsa, lütfen Almanya´nın Beyrut Büyükelçiliğine müracaat ediniz.

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte Büyükelçiliğin sahip olduğu bilgileri ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

Weitere Informationen

nach oben