Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Tasdik ve Onay İşlemleri

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Artikel

Buradan tasdik ve belge düzenleme, özellikle babalık tanıma senetleri, adli sicil kaydı ve yaşam belgeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Genel Bilgi

Başkaca sorularınız için ilgili dış temsilicilik ile temasa geçebilirsiniz. Müracaat öncesi lütfen randevu alınız:

Ulaşabilirlik ve Çalışma Saatleri

Randevu Sistemi.

Fotokopiler

Fotokopi tasdiki işleminde, fotokopi üzerine, aslının aynı olduğunu belgeleyen bir şerh uygulanır. Belgeye Almanya´daki bir işlem için ihtiyaç duyuluyorsa, Almanya´nın dış temsilciliklerince de fotokopi tasdiki yapılabilmekte. Ayrıca Almanya´nın fahri konsoloslarınca da fotokopi tasdiki yapılmakta.

Toplam 10 sayfaya kadar olan evrakın fotokopi tasdiki için 10,00 Avro işlem harcı alınır. Onuncu sayfadan sonra her bir sayfa için ilave 1,00 Avro tasdik harcı alınır. Evrak kaç sayfa olursa olsun, ilk tasdik işleminden sonra yapılan, örneğin ikinci veya üçüncü fotokopi tasdikinin her biri için sadece 5,00 Avro ücret alınır.

Almanya´da öğrenim gören öğrencilerden veya öğrenim başvurusunda bulunanlardan, Almanya´daki yüksek öğrenim için ihtiyaç duydukları fotokopi tasdiki için işlem ücreti alınmaz.

Bloke Hesap

Vize başvurusu kapsamında bloke hesap açtırmak istiyor ve bu hususa ilişkin bilgi arıyorsanız, öncelikle „Vize“ başlığı altında bulabileceğiniz 25 no´lu bilgi notunu incelemeniz rica olunur: Vize

Bloke Hesap Açma
Bloke hesap açmaya karar verdiğinizde genellikle imza tasdiki ve pasaport fotokopinizin tasdiki gerekli olmaktadır.

Bunun için lütfen ikamet ettiğiniz yere bakan yetkili dış temsilciliğimizin pasaport biriminin randevu sisteminden belgeleme ve tasdik işlemleri kategorisinden randevu alınız: Randevu

Randevunuza gelirken lütfen aşağıdaki belgeleri hazır ediniz:

 • Geçerli pasaportunuz
 • Bloke hesabı açtıracağınız bankanın talep formu

İşlem harcı 20 Euro olup, nakit ve tam olarak tahsil edilmektedir.

İmzalar

İmza tasdiki işleminde konsolosluk memuru huzurunda imzanızı atarsınız veya beraberinizde getirdiğiniz belge üzerindeki imzanın size ait olduğunu konsolosluk memuruna teyit edersiniz. İlgili dış temsilcilik belge üzerine tasdik şerhi düzenler. Bu tasdik şerhi ile bizzat sizin belge üzerindeki imzayı attığınız tasdik olunur.

İmza tasdiki, bazı resmî işlemlerde resmî makam ve kuruluşlar tarafından istenmektedir. Almanya´da noter ve belediye gibi resmî makamlar tarafından imza tasdiki işlemi yapılırken, yurt dışında Alman konsolosluk memuru tarafından yapılır.

İmza tasdiki işlemi esnasında imzalanacak belgenin hukuki açıdan ne anlama geldiği konusunda bir açıklama yapılmaz. Çoğu zaman belgenin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için imza tasdikinin yapılması yeterlidir. Fakat işin hukuki boyutunun açıklanmasının yasal zorunluluk olduğu bazı durumlarda, işlemin resmî belge şeklinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

İmza tasdik işlemi için aşağıda bazı örnekler sıralanmıştır:

 • Onay beyanı: Bu beyanname ile imzalayan şahıs Almanya`da daha evvel imzalanmış bulunan bir sözleşmeyi sonradan Kabul eder, onaylar.
 • Vekaletnameler: „Basit“ vekaletnameler, vekalet veren açısından bağlayıcılığı daha düşük vekaletnamelerdir. Örn. tek bir hukuki işlem için vekalet verilir ve gerektiğinde iptal edilebilir. Ancak bazı vekaletnameler için de resmî belge düzenlenmesi gerekmektedir.
 • Ticaret sicil kayıtları
 • Adlî sicil kaydı başvuruları. Bu sayfamıza da bakınız: Adli Sicil Kaydı
 • Mirasın reddine dair beyanlar: Mirasçıysanız ve miras borçtan ibaret olduğu için mirası reddetmek istiyorsanız, buna dair resmî beyanda bulunmanız gerekmektedir. Bunun için de imza tasdiki işlemi gereklidir.
 • Soyadı beyanı veya evlenme ehliyet belgesi için gerekli imza tasdiki için ilgili başlıklı sayfamızdaki açıklamaları okuyunuz: Soyadı Beyanı   Evlenme Ehliyet Belgesi

İmza tasdiki için lütfen aşağıdaki belgeleri beraberinizde getirin:

 • İmzalanacak olan belgeyi
 • Onay beyannamelerinde: Önceden imzalanmış olan sözleşmeyi
 • Resimli ve geçerli bir kimlik belgesi: Alman veya T.C. pasaportu, Alman kimlik belgesi veya T.C. nüfus cüzdanı v.s.
 • Kendi adınıza değilde üçüncü bir şahıs veya bir firma adına imza atacaksanız, söz konusu firma veya kişi adına belge imzalamaya yetkili olduğunuza dair bir belge (aslı veya onaylı fotokopisi)

İmza tasdik işleminin harcı, belgenin ihtiyaç duyulduğu hukuki işlemin değerine göre belirlenmekte olup asgari 20,00 Euro´dur. Hukuki işlemin değeri, başvuruda bulunan kişi tarafından belgelenmeli veya bu konuda en azından makul beyanda bulunması gerekmektedir. Gerekli belgelerin fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğe gönderirseniz, harç tutarı size bildirilebilecektir.

İmza tasdik işlemleri, gayrimenkul işleri hariç, (aynı harçlar karşılığında) Almanya`nın Türkiye`deki Fahri Konsolosları tarafından da yapılabilmektedir.

İmza tasdik işlemi aslında Türkiye`de bir noter tarafından da yapılabilir. Bunun için lütfen belgenin Almanya`da ibraz edilmesi gereken yere önceden bunun kabul edilip edilmeyeceğini sorunuz. Belgenin Almanya`da ibraz edileceği yer, belgenin bir de Apostille tasdik edilmesini de isteyebilir (bkz.: "Evlilik, Aile, Çocuklar ve Boşanma" sayfasında 'Belge Temini' başlığı).

Babalık Tanıma Senedi, Onay Beyanı ve Velayet Beyanı

Yetkili makam: Alman hukukuna göre bu beyan işlemi Almanya´da çocuğun bulunduğu yerdeki (veya çocuk henüz doğmadıysa, annenin ikamet ettiği yer) nüfus idaresi veya gençlik dairesi nezdinde yapılabilir. Ya da şayet çocuğun babası yurt dışında yaşıyorsa, bulunduğu ülkedeki Almanya´nın dış temsilciliğine de başvurabilir. Babalık tanıma senedi işlemi çocuk henüz doğmadan da yapılabilir. Bu işlem resmi belge niteliğinde olmalıdır. Yani konu incelenir, belge hazırlanır ve gerekli hukuki açıklamalarda bulunulur.

Annenin onay beyanı: Babalık tanıma senedinin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için, annenin onayına ihtiyaç vardır. Anne, onayını aynı anda verebildiği gibi, onay beyanı babanın işleminden bağımsız olarak da yapılabilmekte. Örneğin, anne-babadan birinin Türkiye´de diğerinin Almanya´da olduğu durumlarda.

Velayet: Babalık tanıma senediyle, baba doğrudan velayet sahibi olmaz. Ortak velayet için, anne-baba velayet beyanında bulunmalı (bu işlem de resmi belge niteliğinde olmalı) veya birbiriyle evlenmelidirler. Çocuğun velayeti mahkeme kararıyla da düzenlenebilir.

Çocuğun soyadı: Alman hukukuna göre, babalık tanıma senediyle, çocuk otomtikman babasının soyadını almaz. Çocuğun babasının soyadını alması isteniyorsa, anne-baba tarafından soyadı beyanı verilmesi gerekmektedir.

Türk hukukuna göre babalık tanıma işlemi: Baba, çocuğu nüfusuna kaydettirerek Türk hukukuna göre çocuğun babası olduğuna dair gerekli işlemi yaptırmış olur ve bu şekilde yapılan babalık tanıma işlemi de Alman hukukuna göre geçerlidir. Bunu kanıtlamak için açıklamalı bir nüfus kayıt örneği tercümeli ve apostil tasdik şerhi ile birlikte ibraz edilebilir. Fakat çoğu zaman ayrıca anneden de yine onay beyanı alınması gerekmektedir.

Harç: Almanya´nın dış temsilciliklerinde yapılan babalık tanıma senedi ve onay beyanı işlemlerinden herhangi bir harç alınmaz. Fakat velayet beyanı için 65,00 Avro işlem harcı alınır. Eğer işlem sırasında ilgili dış temsilciliğin tercümanı da hazır bulunması gerekirse 98,00 Avro ücret alınır.

Gerekli belgeler: Bahse konu resmi belgeler önceden hazır edilmesi gerekmekte. Bu nedenle aşağıda sıralanan belgelerin okunaklı fotokopilerini önceden ilgili dış temsilciliğimize ulaştırmanızı rica ederiz. Bu belgeleri gönderirken mutlaka e-posta adresinizi ve size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası belirtiniz:

Konsolosluklara Ulaşabilirlik

Babadan

 • T.C. nüfus cüzdanı veya T.C. pasaportu. Baba eğer Alman vatandaşı ise, Alman pasaportu veya Alman kimlik belgesi
 • Babadan uluslararası doğum kayıt örneği – Formül A veya Babanın Almanya`dan alınan doğum belgesi
 • Baba Türk uyruklu ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı ise:
 • Tam Tekmil ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Bu belgede mümkünse çocuk da kayıtlı olmalı.
 • Baba sonradan Alman vatandaşlığına geçmiş ise:
 • Vatandaşlığa alınma belgesinin fotokopisi
 • Anne-baba çocuk doğduktan sonra evlendilerse, Alman evlenme belgesi veya uluslararası evlenme kayıt örneği – Formül B´nin fotokopisi
 • Medeni duruma ilişkin bilgi
 • Adres ve cep telefonu ile sabit telefon numarası

Çocuktan

 • Alman doğum belgesi veya uluslararası doğum kayıt örneği – Formül A
 • Varsa çocuk pasaportunun fotokopisi
 • Hangi vatandaşlığa sahip olduğuna dair bilgi

Anneden

 • Adresini, medeni durumunu, doğum yerini, doğum tarihini ve vatandaşlığını belirten ikamet belgesi
 • Anne Türk vatandaşı ise veya geçmişte Türk vatandaşıydı ise, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Anne, müracaatında paspaortunu veya kimlik belgesinin aslını ibraz etmeli
 • Anne, sonradan Alman vatandaşlığına alınmış ise, vatandaşlığa alınma belgesinin fotokopisi
 • Annenin medeni durumuna ilişkin belgeler, icabında boşanma kararı

Çocuk dünyaya gelmeden önce de babalık tanıma veya velayet beyanı işlemi yapılması mümkündür. Böyle bir durumda dış temsilciliklerimize annenin gebeliğine ve öngörülen doğum tarihine dair belge ibraz edilmeli (sağlık raporu).

Harçlar

İşlem
Harç / Masraf
Fotokopi tasdiki
Aynı belgenin 10 adet fotokopisine kadar 10 Euro, bunu aşan her bir sayfa için 1,00 Euro. İkinci, üçüncü veya her bir fotokopi için de tasdik işlemi istenirse, kaç sayfa olursa olsun sadec 5,00 Euro harç alınır.
Vekaletname veya onay belgesi için imza tasdiki İşleme esas işin değerine göre değişir, ¼ değer harcı, asgari 20,00 Euro

Evlenme ehliyet belgesi başvurusu için imza tasdiki

20,00 Euro (pasaport fotokopisi tasdiki için +10,00 Euro)
Soyadı beyanı
25,00 Euro
Adli sicil kaydı için imza tasdiki 
20,00 Euro
Babalık tanıma senedi/Onay beyanı
ücretsiz
Velayet beyanı
65,00 Euro (işlem yabancı dilde yapılırsa 98,00 Euro)
Velayet bayanını da içeren babalık tanıma senedi    
65,00 Euro (işlem yabancı dilde yapılırsa 98,00 Euro)
Yaşam belgesi
ücretsiz (resmi kurum için istenirse) veya 25,00 Euro (özel bir kuruluş için istenirse)
Konsolosluk belgesi
Asgari 25,00 Euro, işin değerine göre değişir
KDV iadesi (Tax-Free)
Fatura başı 25,00 Euro
Yemin yerine geçen beyanın belgelenmesi        Yapılan işleme esas işin değerine göre değişir, basit değer harcı, ücrete tabî başka bir işlemle birlikte yapılırsa bu işlem için ücret alınmaz (veraset ilamı başvuruları hariç)

Bu bilgi notundaki tüm bilgiler, metnin hazırlandığı tarihte Büyükelçiliğin sahip olduğu bilgileri ve değerlendirmelerini yansıtmaktadır. Özellikle zamanla meydana gelen değişiklikler göz önünde bulundurulduğunda bu bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğu konusunda sorumluluk üstlenilmemektedir.

Weitere Informationen

nach oben