Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

Alman Üniversitelerinin Projeleri

Forschungsstelle: Doliche, Gazitantep

Forschungsstelle: Doliche, Gazitantep, © Prof. Dr. Engelbert Winter, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Makale

Alman Arkeoloji Enstitüsü dışında Türkiye'deki bazı kazı çalışmaları Alman Üniversiteleri tarafından desteklenmektedir.

Dülük Baba Tepesi/Doliche (Dolike) – Münster Batı Vesfalya Wilhelms-Üniversitesi’nin Küçük Asya (Asia Minor)Araştırma Merkezi


Antik literatürde pek yer almasa da, günümüz metropolü Gaziantep yakınlarındaki antik Dolike kenti, Jüpiter Dolichenus Tanrısının anayurdu olarak bölgesel sınırlarını aşan bir öneme sahiptir. Jüpiter Dolichenus Tanrısına, M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda Akdeniz bölgesinin geniş kesimlerinde tapınılmıştır. Doliche’nin Roma din tarihindeki önemine rağmen, araştırma dünyası onun yurdu olan bu yere önceleri pek ilgi göstermemiştir. Ancak 1997 ve 1998 yıllarında, antik kentin bulunduğu tepenin yamacında iki Mithreum (Mitra kültüne ait, mağara içi kutsal alan) bulunmasıyla, Doliche tekrar gündeme gelmiş ve sistematik olarak tarihi-topografik ve arkeolojik incelemeler başlatılmıştır. Münster Batı Vesfalya Wilhelms Üniversitesi bünyesindeki Küçük Asya (Asia Minor) Araştırma Merkezince Mithreumlarda yapılan kazılar 2000 yılına kadar devam etmiştir. 2001 yılından bu yana ise çalışmalar, bu tarihe kadar Roma İmparatorluğu döneminin en önemli kültlerinden birinin çıkış noktası olduğu bilinmeyen, Doliche antik kentinin yakınlarındaki Dülük Baba Tepesi üzerindeki Jupiter Dolichenus ana tapınağına yoğunlaşmaktadır. Kazı alanında bulunan beklenmedik zenginlikteki kalıntılar, Demir Çağı ile, burada Kutsal Salomon Manastırı’nın inşa edildiği Hıristiyanlığın Orta Çağı’na kadarki zaman diliminde bu „kutsal mekanın“ yoğun bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Dülük Baba Tepesi’nin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde M.Ö. 1. ve M.S. 12. yüzyıllar arasında sürdürülen kutsal ritüellerin kesintisiz şekilde kanıtlanabildiği ender kült merkezlerinden biri olduğu aşikardır. Bu sadece Roma İmparatorluğu‘nun başlıca tanrılarından birine adanan bir tapınağın araştırılması için değil, aynı zamanda antik Önasya’nın tümünde kült devamlılığına ve dinler tarihine ilişkin genel sorular için de bir şanstır. Dolayısıyla güncel araştırmalar bu mekanın kullanıldığı tüm devirlerin araştırılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. 2015 yılından itibaren kazı çalışmalarının Doliche antik kent alanına doğru genişletilmesi öngörülmektedir.

Detaylı bilgi için: externer LinkOymaağaç Höyüğü – Hür Berlin Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi

Karadeniz kıyılarındaki Samsun’un güney sınırında, Kızılırmağın yakınlarındaki Oymaağaç Höyüğü kazıları, Prof. Dr. Jörg Klinger (Hür Berlin Üniversitesi) ve Prof. Dr. Rainer M. Czichon (Uşak Üniversitesi) başkanlığında, yaklaşık 35 bilim çalışanı ve 20’ye yakın Türk, Alman ve Danimarkalı üniversite öğrencisiyle birlikte ve Alman Araştırma Topluluğu (2009’dan itibaren) ile Gerda Henkel-Vakfı‘nın (2006‘dan itibaren) sağladıkları önemli ölçüdeki desteklerle, 2007 yılından bu yana devam etmektedir. Kazıların odağında, burada bulunan 13 kil tablet parçası nedeniyle büyük olasılıkla antik kutsal kent Nerik olduğu sanılan bu Hitit yerleşim sitesinin araştırılması bulunmaktadır. Hava ve Şimşek Tanrısına adanan Nerik’deki tapınak, Hattuşa krallarının burada kutsal törenler yapmak üzere devamlı ziyaret ettikleri bir yerdi. Bereketli Vezirköprü ovasının kuzeyine düşen bu dört hektarlık ören yerinde halihazırda, çeşitli inşaat evrelerinden oluşan 1.600 metrekare büyüklüğünde bir tapınak ile bir sur kapısının ve 4 metre derinliğinde bir tahıl anbarı ile basamaklı bir geçitin arkeolojik incelenmesi devam etmekte olup, geçitin bir ihtimal, çivi yazılı tabletlerden bilinen „Nerik’in içme suyu pınarı“na gittiği sanılmaktadır. Bunlardan başka, Roma-Bizans dönemine ait olduğu düşünülen, tek ve toplu mezarların bulunduğu bir Nekropol ile, çok sayıda Demir Çağı’na özgü erzak ve çöp çukurları dikkat çekmektedir. Oymaağaç ile Vezirköprü‘nün (antik Neoklaudiopolis) daha yakın tarihini ise Danimarka’nın güneyindeki Kolding Üniversitesi, Dr. Tönnes Bekker-Nielsen ile birlikte araştırmaktadır.

Detaylı bilgi için: externer Link


Benzer içerikler

Sayfa başına dön