Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

İki Çeşme

Artikel

Binanın önünde, girişin hemen yanında mermerden yükselen bir çeşme görülmektedir. Bu çeşme, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan su bağlantısı binaya döşettirildiğinde, Sultan tarafından İmparatorluk Büyükelçiliğine hediye olarak yaptırılmıştır.

Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi
Çeşme, mermer, 1906, Sultan II. Abdülhamid’in kitabeli hediyesi© Özer Kürklü

Makam binasının önünde, girişin hemen yanında mermerden yükselen bir çeşme görülmektedir. Bu çeşme, 1906 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından yaptırılan su bağlantısı binaya döşettirildiğinde, Sultan tarafından İmparatorluk Büyükelçiliğine hediye olarak yaptırılmıştır.

Çeşme taşında ithaf edilen Osmanlıca yazıt şöyle demektedir:

"Serir-i arâ-yi saltanat-i osmaniye as-sultan bin as-sultan as-sultan al-gâzi Abdülhamid Han sânî hazretlerinin me'sere-i halile-i hazret-i padişahilerinden bulunan Kağıdhane menâbi' suyundan Almanya devlet-i fahimesinin Dersaadet sefarethanesine ihdâ buyurdu karr ma'-i leziz içün sene-i hicriyenin 1324 ve sene-i miladiyenin 1906 tarihinde inşâ buyurulan çesme-i aliyedir."

----------------------------------------

Tercümesi ise şöyledir:

Mermer Çeşme üzerindeki Osmanlıca Yazıt
Mermer Çeşme üzerindeki Osmanlıca Yazıt© Özer Kürklü

“Bu çeşme, 1324 Hicri ve 1906 Miladi tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun tahtını süsleyen ulvi Hükümdar, Sultan oğlu Sultan, Gazi, Padişah II. Abdülhamit Han tarafından yüce Alman İmparatorluğu’nun haşmetli eseri olan elçilik binasına armağan edilen lezziz Kağıthane kaynak suyunun temini için inşa ettirilmiştir. ”Alman Çeşmesi'nin 1901 yılındaki açılışı
Alman Çeşmesi'nin 1901 yılındaki açılışı© Alman Arkeoloji Enstitüsü (DAI Istanbul)

Kamuoyunda daha tanınmış olanı tabii ki Sultanahmet’teki hipodromun kuzey ucunda güzide bir yerde bulunan ve yeni Roma tarzında inşa edilen “Alman Çeşmesi’dir (Deutsche Brunnen). Bu çeşme İmparator II. Wilhelm’in -1898 yılında gerçekleşen meşhur Doğu Gezisi sırasında - İstanbul’a ikinci gelişi sırasında armağan edilmiştir.

nach oben