Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Yolsuzluğu Önleme

Artikel

30 Temmuz 2004 tarihli Federal Devlet Yönetiminde Yolsuzluğu Önleme Yönetmeliği (RL), Federal Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında ve yurtdışı temsilciliklerindeki yolsuzluğu önlemeyle ilgili görevlerin yasal çerçevesini belirlemektedir.

Yolsuzluk zarar verir
Yolsuzluk zarar verir© dpa / picture alliance

30 Temmuz 2004 tarihli Federal Devlet Yönetiminde Yolsuzluğu Önleme Yönetmeliği (RL), Federal Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında ve yurtdışı temsilciliklerindeki yolsuzluğu önlemeyle ilgili görevlerin yasal çerçevesini belirlemektedir. RL, anlaşılır ve az sayıdaki düzenlemeler yardımıyla idari açıdan dürüst, adil ve şeffaf davranışı ortaya koymak için bir ilke oluşturmaktadır.

Etik esaslar ve yolsuzluğun reddi hususunun, bakanlık merkezinde ve temsilciliklerde görev yapan diplomatik personel ve yerel personelin bilincine sağlam şekilde yerleştirilmesi düşünülmektedir. Yolsuzluğun önlenmesi hususunun önemli bir parçası, Bakanlık merkezi ile dış temsilciliklerde çalışanları konuya karşı hassaslaştırmak, muhtemel yolsuzluk tehlikelerine karşı korumak ve idare açısından yüksek etik ve hukuki standardı bütün varlık olarak korumaktır.

  • Temsilcilikte yolsuzluğu önleme konusuyla ilgili muhatap Bay Rüdiger Kappes’dir.

Ödül, şahsi hediyeler ve başka menfaat getiren hususlar

Geçerli prensip şudur: Almak yasaktır! Bakanlık merkezinde ve temsilciliklerde görev yapan diplomatik personel ve yerel personel yetkili merciinin onayı olmadan yaptıkları işle bağlantılı ödül, hediye veya başka tür menfaatlere sahip olamaz. Diğer bütün düzenlemeler Federal İçişleri Bakanlığının 08.11.2004 tarihli Federal İdare bünyesinde ödül ve hediye alma yasağını konu alan genelgesinde yer almaktadır. Diğer bilgileri ve çok sayıda soruya verilen cevapları, Federal İçişler Bakanlığının yönetiminde Federal İdare ve ekonomi sektörü arasında Yolsuzluğu Önleme Girişim Grubu tarafından ödül, hediye alınması veya başka tür menfaatlere sahip olunmasıyla ilgili hazırlanan soru ve cevap kataloğunda bulmak mümkündür. Kataloğu, Federal İçişleri Bakanlığının

bulabilirsiniz.

Federal Dışişleri Bakanlığı’nda yolsuzluğu önleme konusuyla ilgili soru ve bilgileri Federal Dışişleri Bakanlığı’ndaki

iletebilirsiniz.

nach oben