Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt 06a - Visum für Ticketinhaber/innen für die EURO 2024 / EURO 2024 Bilet sahipleri için vize

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Mutlaka 3 no´lu bilgi notumuzu da okumanız rica olunur. Turistik seyahat amacıyla yapacağınız vize başvurusu için aşağıda sıralanan belgelerin ibrazı gerekmektedir. Seyahate katılacak herkes için (küçük çocuklar için de) ayrı başvuruda bulunulması şarttır.

Bu bilgi notunu kontrol listesi olarak kullanabilirsiniz .

 • Eksiksizve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu´nun 54. maddesine göre gerekli ek belge
 • Pasaport (bkz. 3 numaralı Bilgi Notu)
 • Son 3 yılda almış olduğunuz geçerli olan vizelerinize ait birer fotokopi (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (bkz. 3 numaralı Bilgi Notu)
 • Seyahat sağlık sigortası (bkz. 3 numaralı Bilgi Notu)
 • Vize harcı (bkz. 3 numaralı Bilgi Notu)
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Uçuş rezervasyonu, seyahat rezervasyonu, diğer ulaşım tercihleri veya seyahat planlamasına ilişkin kanıtlayıcı belge
 • Konaklama yapılacak yeri gösteren belge (otel rezervasyonu veya davetiye)
 • Bir Avrupa Şampiyonası maçı için bilet alımı yapıldığını gösteren sipariş onayı
 • Sipariş onayının bir parçası olan Avrupa Şampiyonası maçına ait bilet numarası (sipariş numarası belirtilmiş satın alma onayı ve ilgili bilet numaraları Avrupa Şampiyonası uygulaması veya https://euro2024-sales.tickets.uefa.com/account/login?noCreateAcct=true UEFA web sitesi aracılığıyla oluşturulur.)
 • Almanya’da kalınacak süreye yönelik masrafların ne şekilde karşılanacağına dair belge, örn.
  ⬜ son 3 aya ait banka ekstreleri
  ⬜ son 3 aya ait maaş bordroları
 • Reşit olmayanlar için (18 yaş altı): Her iki ebeveynden noter tasdikli seyahat izni belgesi veya velayetin anne veya baba tarafından tek başına kullanıldığına dair belge (örn. ebeveynlerin boşanmış olması veya ebeveynlerden birinin vefat etmiş olması halinde)
 • Çalışanlar ve memurlar için ayrıca gerekli olan belgeler:
  ⬜ Yaptığınız işe dair açıklama içeren çalışma belgesi
  ⬜ Başvurulan vize süresi için izin belgesi
  ⬜ Bağkur/SGK dökümü, SGK giriş bildirgesi ve son maaş belgesi
 • Özel şirket sahipleri/serbest meslek sahibi olanlar için ayrıca gerekli olan belgeler:
  ⬜ Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti (fotokopisi, 6 aydan eski olmamalı)
  ⬜ Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  ⬜ Vergi Levhası
 • Çiftçiler için ayrıca gerekli olan belgel:
  ⬜ Ziraat Odasından Çiftçilik Belgesi
 • Emekliler için ayrıca gerekli olan belge:
  ⬜ Aylık emekli maaşını gösteren emeklilik belgesi
 • Öğrenciler için ayrıca gerekli olan belge:
  ⬜ Öğrenci belgesi

**********************************************************************************

Deutsche Sprachversion

03 - Schengen Vizesine İlişkin Genel Bilgiler (C Tipi Vize) / Allgemeine Informationen zum Schengenvisum (C-Visum) Folgende Unterlagen benötigen Sie für einen Antrag auf ein Visum für eine touristische Reise. Für jede mitreisende Person (auch für minderjährige Kinder) ist ein eigener Antrag zu stellen.

Nutzen Sie dieses Infoblatt als Checkliste ⬜:

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Er-klärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada)
 • 1 Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği)
 • Nachweis über Flug-, Reisereservierung, andere Beförderungsnachweise oder Reiseplanung
 • Nachweis über Unterkunft (Hotelbuchung oder Einladung)
 • Orderbestätigung zum Ticketkauf für ein EM-Spiel im Ausdruck
 • Ticketnummer für ein EM-Spiel, welches zur Orderbestätigung gehört (Kaufbestätigung mit Ordernummer und die zugehörigen Ticketnummern werden über die EM-App bzw. die UEFA-Website unter https://euro2024-sales.tickets.uefa.com/account/tickets generiert)
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
  ⬜ Kontoauszüge der letzten 3 Monate
  ⬜ Gehaltszettel der letzten 3 Monate
 • Für Minderjährige (unter 18 Jahren): Notarielle Bescheinigung der Reiseerlaubnis von beiden Eltern oder Nachweis des alleinigen Sorgerechts (z.B. bei Scheidung der Eltern oder wenn ein Elternteil verstorben ist)
 • Für Arbeitnehmer und Beamte zusätzlich:
  ⬜ Arbeitsbescheinigung mit Angabe über die Tätigkeit
  ⬜ Urlaubsbescheinigung für den Zeitraum des beantragten Visums
  ⬜ Bağkur-/SGK-Aufstellung, SGK-Eintrittsbescheinigung und letzte Lohnabrechnung
 • Für Eigentümer eines Privatunternehmens/Selbstständige zusätzlich:
  ⬜ Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayı Odası Sicil Kayıt Sureti“)
  ⬜ Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
  ⬜ Steuerkarte („Vergi Levhası“)
 • Für Landwirte zusätzlich:
  ⬜ Urkunde der Landwirtschaftskammer
 • Für Rentner zusätzlich:
  ⬜ Nachweis über die Rentenzahlung
 • Für Schüler und Studenten zusätzlich:
  ⬜ Schüler- bzw. Studentenbescheinigung
nach oben