Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 11F - Personel Açığı Olan Meslekler, Başlangıç Düzeyi için Mavi Kart / Blaue Karte, Blaue Karte Mangelberuf und Blaue Karte für Berufsanfänger

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00 €‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca çevirileri de gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (CV)
 • İş sözleşmesi veya somut iş teklifi [Not: Mavi Kart için gerekli maaş limitlerini burada bulabilirsiniz]
 • Mesleki yeterliliği gösteren belgeler: Almanya’daki bir yüksekokulu bitirdiğinizi gösteren belge

  VEYA

  Almanya dışında bir yüksekokuldan mezun olduysanız: Sahip olduğunuz bütün yüksekokul mezuniyet diplomaları ve Almanca/İngilizce çevirileri

  VE

  Anabin“ web sitesinden alınmış, Almanya’daki mezuniyet ile eşdeğerde olduğunu gösteren denklik belgesinin çıktısı. Bitirdiğiniz yüksekokul Anabin’de „H+“ ile işaretlenmiş olmalıdır ve mezuniyet dereceniz (örn. Bachelor of Arts/Science) için „entspricht“ (denk) veya „gleichwertig“ (eşdeğer) ibaresi bulunmalıdır.

  Önemli: Türkiye’deki tezsiz yüksek lisans (master without thesis) ve ön lisans diplomaları genelde bu şartlara uymamaktadır.

  VEYA

  En az üç yıl süren ve istihdam için gerekli yeterlilikleri sağlayan kısa dönemli yüksekokul/ meslek yüksekokulunu başarıyla tamamladığını gösteren belge.

  VE
  Yeterliliğin;
  bir üniversite derecesine eşdeğer olduğunu,
  en az üç yıllık eğitim gerektirdiğini
  alınan eğitimin, Federal Almanya Cumhuriyeti'nde Uluslararası Standart Eğitim Sınıflamasının (ISCED 2011) en az 6. seviyesine veya Avrupa Yeterlilikler Çerçevesinin 6. seviyesine karşılık geldiğini kanıtlayan belge/yazı

  Daha fazla bilgiye
  www.anerkennung-in-deutschland.de web sitesi üzerinden,
  +49 30 1815-1111 no’lu „Almanya'da Çalışmak ve Yaşamak“ yardım hattından veya
  Mesleki Uygunluk Hizmet Merkezi’nden ulaşabilirsiniz.
 • Mesleğiniz için geçerliyse: Meslek unvanını kullanma izni. Mesleki unvanı taşıma izni için ön onay yeterli olabilir.

  Bu çerçevede iş sözleşmesinde belirtilmiş somut iş unvanı önemlidir. Örneğin, iş sözleşmesinde açıkça „mühendis“ („Ingenieur“) veya „mimar“ („Architekt“) olarak işe alınacağınız belirtilmiş ise, genellikle „mesleki unvanı kullanma izni“ ibraz etmeniz gerekecektir.
  Ek bilgiye buradan ulaşabilirsiniz: Anerkennung in Deutschland
 • Bugüne kadarki mesleki deneyimleri gösteren belgeler (örn. çalışma belgesi, karne/diploma, barkodlu SGK hizmet dökümü)
 • İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış „İş İlişkisi Beyanı“ („Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ )
 • İkamet Kanunu’nun 82. Maddesinin 1. Fıkrasının 6. Bendi uyarınca bilgilendirme – İşveren değişikliğini ve iş ilişkisindeki değişiklikleri bildirme yükümlülüğü
 • İkamet Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasının 4a Bendi uyarınca bilgilendirme – Somut bir iş teklifinin mevcut olduğu haller
 • Varsa, yabancı dil bilgisini kanıtlayan belgeler

  Almanca dil bilgisini kanıtlayan belge olarak, yalnızca Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği'nin (ALTE) standartlarına göre standartlaştırılmış bir dil testi sonucunu baz alan sertifikalar kabul edilmektedir.

  Güncel olarak – sınav yerinden bağımsız olarak - bu standarda uygun test uygulayan kurumlar:
  Goethe-Institut e.V. (Goethe-Enstitüsü)
  Telc GmbH
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) (Avusturya Dil Diploması)
  TestDaF-Institut e.V. (Hagen Açıköğretim Üniversitesi ve Bochum RuhrÜniversitesi Enstitüsü; „B2“ GER ve üzeri seviyeler için dil sınavı)
  ECL Sınav Merkezi (sınavlardan sorumlu kurum, sınav AFU GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir)

  Lütfen dil sertifikasının orijinalini ibraz ediniz.
  Almanca ana diliniz ise, genellikle sertifika gerekmez.
 • Duruma göre: İş sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli sağlık sigortası // Gerekli durumlarda: „Incoming“- sağlık sigortası (mesela: Türk vatandaşı olmayanlar)

2. Aileniz ile birlikte seyahat edecekseniz, lütfen ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri de yanınızda getiriniz:

Eşiniz için:

 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“).
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası // Gerekli durumlarda: „Incoming“- sağlık sigortası (mesela: Türk vatandaşı olmayanlar)

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca çevirisi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası // Gerekli durumlarda: „Incoming“- sağlık sigortası (mesela: Türk vatandaşı olmayanlar)

Anne-baba veya kayınvalide-kayınpeder için:

 • Nitelikli işçi ile olan akrabalık ilişkisinin kanıtı

  Varsa nitelikli işçinin veya eşinin doğum belgesi
  Nitelikli işçinin ve eşinin evlilik cüzdanı (aile birleşimi kayınvalide-kayınpeder ile gerçekleşecekse)
  Aile birleşiminde bulunacak anne-babanın veya kayınvalide-kayınpederin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca çevirisi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Nitelikli işçinin pasaportunun fotokopisi
 • Almanya'da nerede yaşayacağınıza dair kanıt (örn. geçici kira sözleşmesi)
 • Aile birleşiminde bulunacak kişilerin Almanya’daki geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarını gösteren kanıtlar (örneğin emeklilik bildirimi, banka hesap ekstreleri vb.)

 • Sağlık sigortası / Gerekli durumlarda: „Incoming“- sağlık sigortası (mesela: Türk vatandaşı olmayanlar)

**************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18.
 • Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Lebenslauf
 • Arbeitsvertrag oder konkretes Arbeitsplatzangebot [Hinweis: die Gehaltsgrenzen für die Blaue Karte finden Sie hier.
 • Nachweise über Ihre Qualifikation: Nachweis über deutschen Hochschulabschluss
  ODER
  falls ausländische Hochschulabschlüsse: Urkunden aller Hochschulabschlüsse und Übersetzung auf Deutsch/Englisch
  UND
 • Ausdruck aus „Anabin“ als Nachweis über Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Die Hochschule muss in „Anabin“ mit dem Status „H+“ gekennzeichnet sein und der Abschluss (z.B. Bachelor of Arts/Science) als „entspricht“ oder „gleichwertig“.

  Wichtig: der türkische Masterabschluss ohne Thesis („tezsiz“) und das türkische „Önlisans“ erfüllen diese Voraussetzung ggf. nicht

  ODER

  Nachweis über das erfolgreiche Bestehen eines mindestens dreijährigen tertiären Bildungsprogramms

  UND
  Bescheid, dass die Qualifikation mit einem Hochschulabschluss gleichwertig ist,
  mindestens drei Jahre Ausbildungsdauer erfordert
  einem Ausbildungsniveau entspricht, das in der Bundesrepublik Deutschland mindestens der Stufe 6 der internationalen Standardklassifikation im Bildungswesen (ISCED 2011) oder der Stufe 6 des Europäischen Qualifikationsrahmens zugeordnet ist.

  Nähere Informationen finden Sie unter:
  www.anerkennung-in-deutschland.de
  Hotline „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (+49 30 1815-1111) oder
  Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung
 • sofern für Ihren Beruf zutreffend: Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung. Die Zusicherung der Erteilung kann ausreichend sein.

  Es kommt dabei auf die konkrete Tätigkeitsbezeichnung im Arbeitsvertrag an. Sollen Sie laut Arbeitsvertrag zum Beispiel ausdrücklich als „Ingenieur“ oder „Architekt“ eingestellt werden, müssen Sie in der Regel eine „Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung“ nachweisen.

  Weiterführende Informationen finden Sie hier: www.anerkennung-in-deutschland.de

  Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeit, z.B. Arbeitgeberbescheinigungen, Zeugnisse, SGK-Verlauf mit Barcode
 • Vom Arbeitgeber ausgefüllte und unterschriebene „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis
 • Belehrung nach § 82 Abs. 1 Satz 6 AufenthG – Pflicht zur Mitteilung eines Arbeitgeberwechsels und Änderungen des Arbeitsverhältnisses (siehe unter „Erwerbstätigkeit: Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis und Belehrungen
 • Belehrung nach § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG – Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots (siehe unter “Erwerbstätigkeit: Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis und Belehrungen
 • falls vorhanden: Nachweis über Sprachkenntnisse

  Als Beleg deutscher Sprachkenntnisse können nur Sprachzertifikate anerkannt werden, die auf einer standardisierten Sprachprüfung gemäß den Standards der Association of Language Testers in Europe (ALTE) beruhen.

  Dies trifft derzeit für Zertifikate folgender Anbieter – unabhängig vom Prüfungsort – zu:
  Goethe-Institut e.V.,
  telc GmbH,
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD),
  TestDaF-Institut e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen und der RuhrUniversität Bochum; Sprachprüfungsniveau erst ab Stufe „B2“ GER).
  ECL Prüfungszentrum (Träger der Prüfungen, Prüfung erfolgt durch AFU GmbH)

  Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen.

  Sollten Sie muttersprachlich Deutsch sprechen, ist grundsätzlich kein Zertifikat notwendig.
 • ggf. Versicherung bis zum Beginn des Arbeitsvertrages

2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:


Für Ihren Ehepartner:

 • Internationale Heiratsurkunde („Formül B“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit Übersetzung auf Deutsch; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; internationale Sterbeurkunde („Formül C“)
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

Für Ihre Eltern bzw. Schwiegereltern:

 • Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses mit der Fachkraft

  Ggf. Geburtsurkunde der Fachkraft oder des Ehegatten der Fachkraft
  Heiratsurkunde der Fachkraft und des Ehegatten der Fachkraft (wenn Schwiegereltern der Fachkraft nachziehen)
  Auszug aus dem Personenstandsregister der nachziehenden Eltern bzw. Schwiegereltern („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original mit deutscher Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Passkopie der Fachkraft
 • Nachweise, wo Sie im Bundesgebiet leben werden (z.B. vorläufiger Mietvertrag)
 • Nachweise, wie der Lebensunterhalt im Bundesgebiet gesichert werden soll (z.B. Rentenbescheid, Kontoauszüge, u.a.)

 • Nachweis des Krankenversicherungsschutzes // ggf. Incoming Versicherung (z.B. bei nicht-türkischen Staatsangehörigen)

nach oben