Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 04 - Alman Vatandaşlığına Sahip Çocuğun Yanına Göç / Nachzug zum deutschen Kind

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Çocuğun Almanya’da doğmuş olması halinde: Alman Doğum Belgesi

 • Çocuk Almanya’da doğmamış ise: Her iki ebeveynin de kayıtlı olduğu Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“) Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.

 • Çocuk evlilik birliği içinde doğmuş ise: Her iki ebeveynin de nüfus bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı Uluslararası Evlilik Belgesi („Formül B“). Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.

 • Çocuk evlilik dışı dünyaya geldiyse ve çocuğun yanına göç edecek kişi babasıysa:

  1. Babalık Tanıma Belgesi ve annenin muvafakatnamesi ve
  2. Velayet beyannameleri (ebeveynlerin bu süre içinde evlenmemiş olmaları halinde)

 • Çocuğun anne ve babası geçen süre zarfında boşanmış ise: Üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“). (Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)

 • Yanına gidilmesi planlanan çocuğun bilgilerinin de kayıtlı olduğu, başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.

 • Çocuğun diğer ebeveyni de Türk vatandaşı ise veya önceden Türk vatandaşlığına sahip idiyse: Yanına gidilmesi planlanan çocuğun bilgilerinin de kayıtlı olduğu, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.

 • Çocuğa ait Alman kimliği veya pasaportun fotokopisi

 • Çocuk Almanya’da yaşıyor ise, Almanya’daki güncel İkamet Kaydı Belgesi (6 aydan eski olmamalı).

2. Aileniz ile birlikte seyahat edecekseniz, lütfen ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri de yanınızda getiriniz:

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi.
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Başvurunuzu Almanya’da ikamet etmeyi planladığınız yerin Yabancılar Dairesi’ne ileteceğiz. Yabancılar Dairesi’nin sürece dahil edilmesi, kanunca zorunludur. Başvurunuz hakkında karar vermeden önce Yabancılar Dairesi’nin görüş bildirmesini beklememiz gerekmektedir.

Edindiğimiz tecrübelere göre, aile birleşimi için yapılan başvuruların işlem süresi yaklaşık 8-12 haftayı bulmaktadır. Söz konusu işlem süresi, başvurunuz için gerekli tüm belgeler eksiksiz olarak tarafımıza iletildiği andan itibaren başlamış sayılır.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Wenn das Kind in Deutschland geboren ist: Deutsche Geburtsurkunde.
 • Wenn das Kind nicht in Deutschland geboren ist: Internationale Geburtsurkunde
  („Formül A“) des Kindes, in die beide Elternteile eingetragen sind (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Bei ehelicher Geburt des Kindes: Internationale Heiratsurkunde der Eltern („Formül B“) mit den vollständigen Daten beider Ehepartner (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Wenn das Kind außerhalb einer bestehenden Ehe geboren wurde und Nachzug des Vaters:

  1. Vaterschaftsanerkennung des Kindsvaters und Zustimmungserklärung der Kindsmutter und
  2. Sorgeerklärungen (außer Eltern haben mittlerweile geheiratet)
 • Wenn die Eltern zwischenzeitlich geschieden wurden: Scheidungsurteil der mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit deutscher Übersetzung; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; falls zutreffend: internationale Sterbeurkunde („Formül C“) (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) in dem auch bereits das Kind, zu dem der Zuzug beantragt wird, eingetragen ist; mit Übersetzung Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Wenn auch der andere Elternteil des Kindes türkischer Staatsangehöriger ist oder war: Auszug aus dessen Personenstandsregister („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) mit Übersetzung, in dem auch bereits das Kind, zu dem der Zuzug beantragt wird, eingetragen ist. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Kopie des deutschen Personalausweises oder Reisepasses des Kindes
 • Aktuelle Meldebescheinigung des Kindes (nicht älter als sechs Monate, nur sofern das Kind bereits in Deutschland wohnt)

2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) mit deutscher Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch.
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir werden Ihren Antrag an die Ausländerbehörde an Ihrem geplanten Wohnort in Deutschland weiterleiten. Die Beteiligung der Ausländerbehörde ist gesetzlich vorgeschrieben. Bevor wir über Ihren Antrag entscheiden, müssen wir die Stellungnahme der Ausländerbehörde abwarten.

Erfahrungsgemäß dauert die Bearbeitung von Anträgen zur Familienzusammenführung ca. 8-12 Wochen. Diese Bearbeitungsdauer beginnt erst, sobald alle für den Antrag benötigten Unterlagen vollständig vorliegen.

nach oben