Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 03 - Aile Birleşimi için Çocuğun Almanya’ya Getirilmesi/Kindernachzug

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“). Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.

 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.

 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“). (Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)

 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi.

 • Taşınma aynı zamanda gerçekleşmeyecekse, Almanya’da yaşayan ebeveynin Almanya’daki güncel İkamet Kaydı Belgesi (6 aydan eski olmamalı)

 • Almanya’da yaşayan ebeveynin Alman kimliğinin veya pasaportunun veya ikamet izninin fotokopisi.

 • Almanya’da yaşayan ebeveynin mülteci olarak tanınmışsa:

  o İlgili kişinin mülteci sıfatının tanındığına dair Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’nin onay yazısı.

  o Aile Birleşimi başvurusu için, İkamet Yasası’nın 29. Maddesinin 2. Cümlesi uyarınca, verilen süre içerisinde yapılması gereken bildirim
  („fristwahrende Anzeige“).

 • Velayet sahibinin vize başvurusu esnasında hazır bulunmaması halinde vekaletnamesi ve Almanca tercümesi

 • 16 ile 18 yaş arası çocukların ebeveynleri veya velayet sahibinden bağımsız olarak Almanya’ya yerleşmek istemeleri durumunda Vize Bölümü gerekli durumlarda
  Almanca diline vakıf olunduğunu gösteren bir belge talep edebilir (Avrupa Ortak Dil Kriterleri’ne göre en az C1 seviyesinde dil bilgisi gerekmektedir - www.europaeischer-referenzrahmen.de).

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Başvurunuzu Almanya’da ikamet etmeyi planladığınız yerin Yabancılar Dairesi’ne ileteceğiz. Yabancılar Dairesi’nin sürece dahil edilmesi, kanunca zorunludur. Başvurunuz hakkında karar vermeden önce Yabancılar Dairesi’nin görüş bildirmesini beklememiz gerekmektedir.

Edindiğimiz tecrübelere göre, aile birleşimi için yapılan başvuruların işlem süresi yaklaşık 8-12 haftayı bulmaktadır. Söz konusu işlem süresi, başvurunuz için gerekli tüm belgeler eksiksiz olarak tarafımıza iletildiği andan itibaren başlamış sayılır.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“), (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original mit deutscher Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch. Falls zutreffend: internationale Sterbeurkunde „Formül C“ (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Aktuelle Meldebestätigung des Elternteils in Deutschland (nicht älter als sechs Monate, nur erforderlich sofern kein zeitgleicher Umzug)
 • Kopie des deutschen Personalausweises oder Reisepasses oder des
  Aufenthaltstitels des in Deutschland lebenden Elternteils
 • nur wenn der in Deutschland lebende Elternteil als Flüchtling anerkannt ist:

  o Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über die Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft

  o ggf. fristwahrende Anzeige nach § 29 Abs. 2 AufenthG  Vollmacht des Sorgeberechtigten, falls dieser bei der Antragstellung nicht persönlich erscheint, mit deutscher Übersetzung
 • Kinder zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr, die ihren Lebensmittelpunkt nicht gemeinsam mit ihren Eltern oder dem allein personensorgeberechtigten Elternteil nach Deutschland verlegen möchten: Hier kann die Visastelle unter Umständen einen Nachweis verlangen, dass die deutsche Sprache beherrscht wird (mindestens Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens www.europaeischer-referenzrahmen.de).

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir werden Ihren Antrag an die Ausländerbehörde an Ihrem geplanten Wohnort in Deutschland weiterleiten. Die Beteiligung der Ausländerbehörde ist gesetzlich vorgeschrieben. Bevor wir über Ihren Antrag entscheiden, müssen wir die Stellungnahme der Ausländerbehörde abwarten.

Erfahrungsgemäß dauert die Bearbeitung von Anträgen zur Familienzusammenführung ca. 8-12 Wochen. Diese Bearbeitungsdauer beginnt erst, sobald alle für den Antrag benötigten Unterlagen vollständig vorliegen.

nach oben