Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 01 - Eşin Yanına Gidebilmek İçin Aile Birleşimi Vizesi / Ehegattennachzug

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Her iki eşin eksiksiz nüfus bilgilerini içeren Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“). (Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)

 • Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.

 • Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“). (Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)

 • Almanya’da yaşayan eşiniz Türk vatandaşıysa: Almanya’da yaşayan eşin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.

 • Almanya’da yaşayan eşin Almanya’daki güncel İkamet Kaydı Belgesi (6 aydan eski olmamalı)

  a) Almanya’da yaşayan eş Alman vatandaşı ise:
  1. Pasaport veya kimliğinin fotokopisi
  2. Almanya’da yaşayan eş daha önce hiç Türk vatandaşlığına sahip olmadıysa: Alman doğum belgesi
  3. Var ise: Mavi Kart’ın fotokopisi

  b) Almanya’da yaşayan eş yabancı uyruklu ise:
  1. Pasaportunun fotokopisi
  2. İkamet izninin (Oturum) fotokopisi

 • Almanya’da yaşayan eş mülteci olarak tanınmışsa:
  a. İlgili kişinin mülteci sıfatının tanındığına dair Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi’nin onay yazısı.
  b. Aile Birleşimi başvurusu için, İkamet Yasası’nın 29. Maddesinin 2. Cümlesi uyarınca, verilen süre içerisinde yapılması gereken bildirim (fristwahrende Anzeige).

 • Başvuru sahibinin temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğuna dair sertifika. En az „Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin“ A1 seviyesinde Almanca bilgisi gerekmektedir. A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmiş olmalıdır. Türkiye’de Goethe-Enstitüsü’nün „Start Deutsch 1“ sertifikası (www.goethe.de) ile Avusturya Dil Diploması (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at) kabul edilmektedir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Sertifikanın veriliş tarihi, başvuru sırasında 12 aydan eski olmamalıdır.

  Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak söz konusu istisnai durumun belgelenmesi gerekmektedir (örn. sağlık raporu).

  1. Eşin Almanca konuşabildiği belli ise, yani başvuru esnasında Vize Bölümü’ndeki görevlilerce fark edilecek kadar iyi Almanca biliyorsa,

  2. Aile birleşimi için başvuruda bulunan eş yüksekokul mezunu ise ve istihdam ve uyum bakımından olumlu bir öngörü varsa veya geçici bir süre için aile birleşimi başvurusunda bulunuyorsa ya da İkamet Kanunu’na göre daha önce de ikamet izni aldıysa,

  3. Almanya’da yaşayan eş aşağıdaki ikamet statülerinden birine sahipse: Araştırmacı, AB Mavi Kartı, ICT-Kartı, İkamet Kanunu’nun 21. maddesi (Bağımsız Çalışanlar), İkamet Kanunu’nun 18c maddesi 3. bendi (Nitelikli İşgücü), ya da İkamet Kanunu’nun 25. Maddesi 2. Bendi, 1. Fıkra 1. Alternatife göre korunma hakkına sahipse ve Almanya’da yaşayan eş ülkesini terk etmeden önce evlilik gerçekleşmişse.

  4. Almanya’da yaşayan eş Almanya’da serbest dolaşım hakkına sahipse, yani Almanya dışında bir AB ülkesi vatandaşı ise veya Avrupa Ekonomik Alanı (EWR) devletleri Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn veya İsviçre vatandaşıysa.

  5. Almanya’ya gidecek başvuru sahibi, bedensel, zihinsel veya ruhsal bir sağlık sorunu veya engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil bilgisini ispat edebilecek durumda değilse,

  6. Başvuru sahibinin Almanya’ya gitmeden önce basit düzeyde Almanca öğrenmesi mümkün değilse veya şartlar öğrenme girişiminde bulunmasını engelliyorsa.

  Almanca dil bilgisinin ispatıyla ilgili detaylı bilgiyi Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi’nin bilgi notunda bulabilirsiniz:

2. Aileniz ile birlikte seyahat edecekseniz, lütfen ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri de yanınızda getiriniz:

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

----------------------------------------------------------------------------------------
Başvurunuzu Almanya’da ikamet etmeyi planladığınız yerin Yabancılar Dairesi’ne ileteceğiz. Yabancılar Dairesi’nin sürece dahil edilmesi, kanunca zorunludur. Başvurunuz hakkında karar vermeden önce Yabancılar Dairesi’nin görüş bildirmesini beklememiz gerekmektedir.

Edindiğimiz tecrübelere göre, aile birleşimi için yapılan başvuruların işlem süresi yaklaşık 8-12 haftayı bulmaktadır. Söz konusu işlem süresi, başvurunuz için gerekli tüm belgeler eksiksiz olarak tarafımıza iletildiği andan itibaren başlamış sayılır.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Internationale Heiratsurkunde („Formül B“) mit den vollständigen Daten beider Ehepartner (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehen beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit deutscher Übersetzung; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; falls zutreffend: internationale Sterbeurkunde („Formül C“) (Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • wenn Ihr in Deutschland lebender Ehepartner die türkische Staatsangehörigkeit besitzt:

  Auszug aus dem Personenstandsregister der türkischen Referenzperson („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Aktuelle Meldebestätigung des Ehepartners in Deutschland (nicht älter als sechs
  Monate)

  a) bei deutschem Ehepartner:
  1. Kopie von Reisepass oder Personalausweis
  2. falls der Ehepartner nie türk. Staatsangehöriger war: Deutsche Geburtsurkunde
  3. falls zutreffend: Kopie der Mavi Kart

  b) bei ausländischem Ehepartner in Deutschland:
  1. Kopie des Passes
  2. Kopie des Aufenthaltstitels
 • nur wenn der in Deutschland lebende Ehegatte als Flüchtling anerkannt ist:
  Bescheid des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge über die
  Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft
  ggf. fristwahrende Anzeige nach § 29 Abs. 2 AufenthG
 • Nachweis über Grundkenntnisse der deutschen Sprache, mindestens Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Das A1-Sprachzertifikat muss von einem zertifizierten Anbieter ausgestellt sein. Dies sind in der Türkei das Goethe-Institut „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) und das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at). Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen. Die Ausstellung darf bei Antragstellung nicht länger als 12 Monate zurückliegen.

  U.a. in folgenden Ausnahmefällen benötigen Sie kein A1-Sprachzertifikat. Die Ausnahmefälle sind aber durch entsprechende Unterlagen (z.B. ärztliche Atteste) nachzuweisen:

  1. Wenn die Deutschkenntnisse offenkundig sind, d.h. bei Antragstellung in der Visastelle auf Anhieb ersichtlich sind.

  2. Wenn der nachziehende Ehepartner Hochschulabsolvent mit positiver Erwerbs- und Integrationsprognose ist, oder ein nur vorübergehender Ehegattennachzug beabsichtigt wird, oder bei nicht-erstmaliger Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem AufenthG

  3. Wenn der in Deutschland lebende Ehepartner einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt: Forscher, Blaue Karte EU, ICT-Karte, §21 AufenthG (Selbständige), §18c Abs.3 AufenthG (Hochqualifizierte), oder wenn er als Schutzberechtigter eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, u.a. nach § 25 Abs. 2 Satz 1 erste Alternative AufenthG, und die Ehe bereits bestand, bevor der in Deutschland lebende Ehepartner sein Heimatland verlassen hat

  4. Wenn der in Deutschland lebende Ehepartner in Deutschland freizügigkeitsberechtigt ist, also Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EU (außer Deutschland) oder der EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein oder der Schweiz ist

  5. Wenn der nachziehende Ehepartner wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, einfache Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen.

  6. Wenn es dem nachziehenden Ehepartner auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen.

  Weitere Informationen zum Sprachnachweis finden Sie in dem Merkblatt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.

2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

----------------------------------------------------------------------------------------
Wir werden Ihren Antrag an die Ausländerbehörde an Ihrem geplanten Wohnort in Deutschland weiterleiten. Die Beteiligung der Ausländerbehörde ist gesetzlich vorgeschrieben. Bevor wir über Ihren Antrag entscheiden, müssen wir die Stellungnahme der Ausländerbehörde abwarten.

Erfahrungsgemäß dauert die Bearbeitung von Anträgen zur Familienzusammenführung ca. 8-12 Wochen. Diese Bearbeitungsdauer beginnt erst, sobald alle für den Antrag benötigten Unterlagen vollständig vorliegen.

nach oben