Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 56 - Gönüllü Hizmet / Freiwilligendienst

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Eksiksiz özgeçmiş (CV)

 • Türkiye’de bugüne kadar yaptığınız faaliyetlere ilişkin belgeler (örn. yükseköğrenim/mesleki eğitim/işyeri)

 • Gönüllü hizmetten sonra mesleki planlarınıza dair bilgiler içeren ayrıntılı motivasyon yazısı

 • Almanya’da yapılacak gönüllü hizmetin sözleşmesi/anlaşması

  Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz:
  1. „Bundesfreiwilligendienst (BFD)“ veya „weltwärts (Süd-NordKomponente)“ gönüllü hizmet programlarının sözleşmelerinin, Aileden Sorumlu Federal Daire (Bundesamt für Familie (Bafza)), yüklenici kuruluş/örgüt ve görev yeri yetkilileri tarafından imzalanması gerekmektedir.

  2. „Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)“ (Gönüllü Sosyal Hizmet Yılı) veya
  „Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)“ Gönüllü Ekolojik Hizmet Yılı sözleşmelerinin, yüklenici kuruluş/örgüt, görev yeri yetkilileri ve başvuru sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.

  3. „Europäischer Freiwilligendienst (EFD/EVS)“ (Avrupa Gönüllü Hizmeti) sözleşmesi ise koordinasyondan sorumlu makam ve başvuru sahibi tarafından imzalanmalıdır. Ayrıca, ulusal „Erasmus+Jugend in Aktion“ ajansı ile koordinasyondan sorumlu makam arasındaki sözleşme de ibraz edilmelidir. Sözleşmede kalacak yer ve iaşe ile ilgili bir bilgi yer almıyorsa, geçiminizi nasıl sağlayacağınıza dair ilave belgeler sunmanız gerekmektedir.

 • Temel Almanca bilgisine sahip değilseniz, yüklenici kuruluş/örgüt, dil bilgisi koşulundan ilk aşamada feragat ettiğini ve Almanya’ya giriş yaptıktan sonra Almanca öğreneceğinizi yazılı olarak teyit etmelidir.

 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T11 belgesi). Bu sigortanız yoksa; gönüllü hizmetin başlangıç tarihine kadar geçerli seyahat sağlık sigortası.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Lückenloser Lebenslauf
 • Nachweise zu Ihrer bisherigen Tätigkeit in der Türkei (z.B. Studium/Ausbildung/Arbeitsstelle)
 • ausführliches Motivationsschreiben mit Angaben zu Ihren beruflichen Plänen nach dem Freiwilligendienst
 • Vertrag/Vereinbarung über Ihren Freiwilligendienst in Deutschland

  Bitte achten Sie darauf:
  1. Die Vereinbarung über den „Bundesfreiwilligendienst (BFD)“ oder „weltwärts (Süd-Nord-Komponente)“ ist vom Bundesamt für Familie (Bafza), der Trägerorganisation und der Einsatzstelle zu unterschreiben.

  2. Die Vereinbarung über das „Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)“ oder das „Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ)“ sind von der Trägerorganisation, der Einsatzstelle und von Ihnen zu unterschreiben.

  3. Die Vereinbarung über den „Europäischen Freiwilligendienst (EFD/EVS)“ muss von der koordinierenden Stelle und Ihnen unterzeichnet werden. Zusätzlich ist der Vertrag zwischen der nationalen Erasmus+Jugend in Aktion Agentur und der koordinieren Stelle vorzulegen. Enthält die Vereinbarung keine Angaben zu Ihrer Unterkunft und Verpflegung, müssen Sie ergänzende Nachweise zur Lebensunterhaltssicherung vorlegen.
 • Sofern Sie nicht über Grundkenntnisse der deutschen Sprache verfügen, muss Ihre Trägerorganisation bestätigen, dass auf die Sprachkenntnisse zunächst verzichtet wird und Deutschkenntnisse nach Einreise in Deutschland erworben werden.
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 11). Nur falls dieser nicht vorliegt: Nachweis einer Reisekrankenversicherung für den Zeitraum bis zum Antritt des Freiwilligendienstes.
nach oben