Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 55 - Ev içi hizmetlerde görevlendirilmek üzere gönderilen işçi/Hausangestellte Entsandte

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
 • İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış İş İlişkisi Beyannamesi („Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“)
 • Ev çalışanının ne kadar süredir aynı evde görevli olduğunu kanıtlayan belge

Yanınızda başka hangi belgeleri getirmeniz gerektiğini öğrenmek için lütfen aşağıdaki ilgili e-posta adresine bir mesaj yazın:

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.
 • Vom Arbeitgeber ausgefüllte und unterschriebene „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis

Nachweis darüber, seit wann der/die Hausangestellte bereits im Haushalt beschäftigt ist
Bitte schreiben Sie eine Nachricht an folgende Mailadresse, um zu erfahren, welche Unterlagen außerdem notwendig sind:


nach oben