Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 53 - Mesleki Eğitim Yeri Arama/Ausbildungsplatzsuche

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Başvuru sahibi tarafından Almanca dilinde kaleme alınmış ve aranan mesleki eğitim yeri ile ilgili bilgiler (branş, bölge, planlanan ikamet yeri/konaklama vs.) içeren motivasyon yazısı

 • Bir Alman yurtdışı okulundan mezuniyet belgesi veya Almanya’da ya da mezun olunan ülkede yükseköğrenime hak kazandıran lise mezuniyet belgesi. Hangi yabancı mezuniyet diplomalarının Almanya’da yükseköğrenime hak kazandırdığını http://anabin.kmk.org sayfasından öğrenebilirsiniz.

 • B2 seviyesinde Almanca dil bilgisini belgeleyen sertifika
  Almanca dil bilgisini kanıtlayan belge olarak, yalnızca Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği'nin (ALTE) standartlarına göre standartlaştırılmış bir dil testi sonucunu baz alan sertifikalar kabul edilmektedir.

  Güncel olarak – sınav yerinden bağımsız olarak - bu standarda uygun test uygulayan kurumlar:
  Goethe-Institut e.V. (Goethe-Enstitüsü),
  Telc GmbH,
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) (Avusturya Dil Diploması),
  TestDaF-Institut e.V. (Hagen Açıköğretim Üniversitesi ve Bochum Ruhr-Üniversitesi Enstitüsü; „B2“ GER ve üzeri seviyeler için dil sınavı)
  ECL Sınav Merkezi (sınavlardan sorumlu kurum, sınav AFU GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir)

  Lütfen dil sertifikasının orijinalini ibraz ediniz.

  Almanca ana diliniz ise, genellikle sertifika gerekmez.

 • Var ise: bugüne kadarki mesleki deneyimleri kanıtlayan belge (örn. çalışma belgesi, karne/diploma, barkodlu SGK hizmet dökümü)

 • Özgeçmiş

 • Mesleki eğitim yeri arayışı için yapmış olduğunuz hazırlıkları gösteren belgeler

 • Almanya’daki kalışınızı ne şekilde finanse edeceğinizi gösteren belgeler. [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfamızdan bilgi alabilirsiniz].

  Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:
  1. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi

  2. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı belirtilmelidir.

 • Kalış süresi boyunca geçerli sağlık sigortası

UYARI: Lütfen mesleki eğitim yeri arama amacıyla vize başvurusunda bulunacakların 25 yaşını doldurmamış olmaları gerektiğini dikkate alınız.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Eigenständig verfasstes Motivationsschreiben mit Angabe zur geplanten Ausbildungsplatzsuche (Branche, Region, geplanter Aufenthaltsort/Unterkunft usw.) in deutscher Sprache
 • Nachweis über Abschluss einer deutschen Auslandsschule oder über einen Schulabschluss, der zum Hochschulzugang in Deutschland oder in dem Staat berechtigt, in dem der Schulabschluss erworben wurde. Ob Ihr ausländischer Schulabschluss zum Hochschulzugang in Deutschland berechtigt, erfahren Sie über die Website http://anabin.kmk.org.
 • Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau B2

  Als Beleg deutscher Sprachkenntnisse können nur Sprachzertifikate anerkannt werden, die auf einer standardisierten Sprachprüfung gemäß den Standards der Association of Language Testers in Europe (ALTE) beruhen.

  Dies trifft derzeit für Zertifikate folgender Anbieter – unabhängig vom Prüfungsort – zu:
  Goethe-Institut e.V.,
  telc GmbH,
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD),
  TestDaF-Institut e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen und der Ruhr-Universität Bochum; Sprachprüfungsniveau erst ab Stufe „B2“ GER).
  ECL Prüfungszentrum (Träger der Prüfungen, Prüfung erfolgt durch AFU GmbH)

  Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen.

  Sollten Sie muttersprachlich Deutsch sprechen, ist grundsätzlich kein Zertifikat notwendig.
 • Falls vorhanden: Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeit, z.B. Arbeitgeberbescheinigungen, Zeugnisse, SGK-Verlauf mit Barcode
 • Lebenslauf
 • Nachweise über Vorbereitungen zur Ausbildungsplatzsuche
 • Nachweis über die Finanzierung des Aufenthalts [Hinweis: die Finanzierungsgrenze findet sich auf unserer Website].

  Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:
  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland

  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszwecks enthalten
 • Krankenversicherung für die gesamte Dauer des Aufenthaltes

Bitte beachten Sie, dass Sie zur Beantragung eines Visums zur Ausbildungsplatzsuche das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben dürfen.

nach oben