Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 50F - AB Staj / Praktikum EU

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Aşağıdaki bilgileri içeren, işveren ile aranızda yapılan sözleşme:
  1. Teorik ve uygulamalı eğitim yöntemleri hakkında bilgi
  2. Eğitim hedefini veya öğrenim bileşenlerini içeren staj programı tarifi
  3. Staj süresi
  4. Stajın çalışma şartları ve stajyerle kimin ilgileneceğine dair bilgi
  5. Çalışma saatleri
  6. Stajyer ile işveren arasındaki yasal ilişkiye dair düzenleme

 • İşveren tarafından, staj bitiminden sonra Almanya’da izinsiz olarak kalmaya devam etmeniz durumunda 6 ay boyunca tüm masraflarınızı ve sınır dışı edilmeniz durumunda oluşacak tüm masrafları karşılayacağına dair yazılı taahhütname (İkamet Yasası Madde 16e/5).

 • Yüksekokul diplomalarınız, güncel not dökümü (transkript)

 • Geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayan belgeler:
  Burs miktarı ve/veya stajyer maaşını gösteren belge
  VE
  Kalınacak süre için alınan aylık burs/maaş miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş miktar arasında kalan eksik tutarın ne şekilde finanse edileceğine dair belge [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfasından bilgi alabilirsiniz].

  Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

  a) Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi.

  b) Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak „Studium“ (Üniversite eğitimi) veya „Sprachkurs und Studium“ (Dil kursu ve üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır.

 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T11 belgesi) veya staj süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortası.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Almanya’da stajlar için genel olarak Asgari Ücret Kanunu uyarınca asgari ücret ödemesi geçerlidir.
Aşağıdaki durumlarda asgari ücret uygulamasında istisna söz konusudur (Asgari Ücret Kanunu, 22. Madde, 1. Paragraf)

 • „Mecburi staj“ denilen türde bir staj yapıyorsunuz. Bu durumda lütfen Türkiye’deki üniversiteden alacağınız ve staj mecburiyetinin bulunduğunu gösteren belgeyi ibraz ediniz. „Learning Agreement“ belgesindeki „Table B“ tablosunun net bir şekilde doldurulmuş olması, staj mecburiyetinin kanıtı olarak yeterlidir.
 • Eğitiminizle ilgili olan bir alanda gönüllü staj yapıyorsunuz ve henüz işverendeki stajınızı tamamlamadınız. Bu durumda, ancak üç aya kadar olan bir staj için asgari ücretten istisna sağlanabilir.

Herhangi bir istisna söz konusu değilse, staj sağlayıcınızın yasal asgari ücreti ödediğini kanıtlamanız gerekir. Asgari ücret, staj sağlayıcınız tarafından ödenmelidir ve kendi maddi imkanlarınız, üçüncü şahısların katkıları veya burs ile karşılanamaz.

Stajlar için asgari ücret hakkında daha fazla bilgiyi Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı'nın internet sitesinde bulabilirsiniz:


***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Arbeitgeber, die folgende Angaben enthält:
  1. Informationen über die theoretischen und praktischen Schulungsmaßnahmen
  2. eine Beschreibung des Programms für das Praktikum einschließlich des Bildungsziels oder der Lernkomponenten
  3. die Angabe der Dauer des Praktikums,
  4. die Bedingungen der Tätigkeit und der Betreuung des Praktikanten
  5. die Arbeitszeiten
  6. das Rechtsverhältnis zwischen dem Praktikanten und dem Arbeitgeber
 • Schriftliche Verpflichtung des Arbeitgebers, dass er die Kosten trägt, die öffentlichen Stellen bis zu sechs Monate nach der Beendigung der
  Praktikumsvereinbarung für Ihren Lebensunterhalt während eines unerlaubten
  Aufenthalts im Bundesgebiet und die Abschiebung entstehen (§ 16e Abs. 5 AufenthG)
 • Hochschulabschlüsse, aktuelles Noten-Transkript
 • Nachweis über die Finanzierung für den Lebensunterhalt:
  Stipendium und/oder Angabe der Praktikumsvergütung
  UND
  Nachweis des Differenzbetrags zu dem monatlichen BaföG-
  Förderungshöchstsatz [Hinweis: die Finanzierungsgrenze können Sie sich unter dieser Adresse entnehmen] für die Dauer des Aufenthalts. Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:

  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.
  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 11) oder Nachweis einer Krankenversicherung für gesamte Dauer des Praktikums

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Für Praktika gilt in Deutschland grundsätzlich der Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG).

In folgenden Fällen gilt eine Ausnahme vom Mindestlohn (§ 22 Abs. 1 MiLoG)

 • Sie absolvieren ein sogenanntes „Pflichtpraktikum“. Bitte legen Sie eine Bestätigung der türkischen Hochschule vor, aus der sich die Pflicht zum Ableisten eines Praktikums ergibt. Als Nachweis genügt auch der eindeutige Eintrag im „Learning Agreement“ in der „Table B“.
 • Sie absolvieren ein freiwilliges Praktikum, das mit Ihrem Studium im Zusammenhang steht und Sie haben bei dem Arbeitgeber noch kein Praktikum absolviert. In diesem Fall besteht allerdings nur dann eine Ausnahme vom Mindestlohn bei einer Praktikumsdauer von bis zu drei Monaten.

Sollte keine Ausnahme gelten, müssen Sie nachweisen, dass Ihr Praktikumsgeber den gesetzlichen Mindestlohn zahlt. Der Mindestlohn muss von Ihrem Praktikumsgeber gezahlt werden und kann nicht mit Ihren eigenen Mitteln, Mitteln Dritter oder einem Stipendium ersetzt werden.

Weitere Informationen zum Mindestlohn bei Praktika finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.


 • Einvernehmen der Bundesagentur für Arbeit - § 15 Nr. 4 BeschV oder § 15 Nr. 6 BeschV
 • Studienfachbezogener Praktikumsvertrag
 • Qualifikationsnachweise (z.B. Schul- und Hochschulabschlüsse, aktuelles NotenTranskript)
 • Studienbescheinigung mit Angabe zur Dauer des bisherigen Studiums
 • Nachweis über die Finanzierung für den Lebensunterhalt d.h. des Differenzbetrags zwischen dem Stipendium (sofern zutreffend) oder Praktikumsgehalt und dem monatlichen BaföG-Förderungshöchstsatz (siehe) für die Dauer des Aufenthalts. Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:

  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.

  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T11) oder Nachweis einer Krankenversicherung für die gesamte Praktikumsdauer.
nach oben