Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 48F - BA/ZAV (Federal İş Ajansı/Yabancı Nitelikli İş ve İşçi Bulma Merkezi) Onaylı Staj/Einvernehmen

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • İstihdam Tüzüğü‘nün 15. maddesi 4. veya 6. bendleri uyarınca (§ 15 Nr. 4 BeschV oder § 15 Nr. 6 BeschV) Federal İş Ajansı’nın muvafakatnamesi (Einvernehmen)

 • Üniversitede okuduğunuz bölümle alakalı staj sözleşmesi

 • Mesleki yeterliliği kanıtlayan belgeler (örn. okul ve yüksekokul diplomaları, güncel not dökümü/transkript)

 • Öğrenim Belgesi (şu ana kadar tamamlanmış üniversite eğitiminin süresi belirtilmelidir)

 • Geçiminizi nasıl sağlayacağınızı kanıtlayan belgeler: Kalınacak süre için alınan aylık burs (varsa) veya stajyer maaşı ile Federal Eğitim Teşvik Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş miktar (buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz) arasında kalan eksik tutarın ne şekilde finanse edileceğine dair belge. Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

  a) Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi.

  b) Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun
  66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung).

  Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak „Studium“ (Üniversite eğitimi) veya „Sprachkurs und Studium“ (Dil kursu ve üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır.

 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 11 belgesi) veya staj süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortası.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Einvernehmen der Bundesagentur für Arbeit - § 15 Nr. 4 BeschV oder § 15 Nr. 6 BeschV
 • Studienfachbezogener Praktikumsvertrag
 • Qualifikationsnachweise (z.B. Schul- und Hochschulabschlüsse, aktuelles NotenTranskript)
 • Studienbescheinigung mit Angabe zur Dauer des bisherigen Studiums
 • Nachweis über die Finanzierung für den Lebensunterhalt d.h. des Differenzbetrags zwischen dem Stipendium (sofern zutreffend) oder Praktikumsgehalt und dem monatlichen BaföG-Förderungshöchstsatz (siehe) für die Dauer des Aufenthalts. Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:

  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.

  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T11) oder Nachweis einer Krankenversicherung für die gesamte Praktikumsdauer.
nach oben