Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 37 - Üniversite Adayı / Studienbewerber

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Başvuru sahibi tarafından kaleme alınmış Almanca veya İngilizce motivasyon yazısı

 • Liste halinde hazırlanmış eksiksiz kronolojik özgeçmiş

 • İlk üniversite öğreniminde:
  - Lise diploması ve
  - Türkiye’deki üniversite giriş sınavında başarılı olduğunuzu ve dört yıllık üniversite eğitimine hak kazandığınızı gösteren ÖSYM-Sonuç Belgesi

 • Türkiye´de hâlen üniversite öğrenimine devam ediyorsanız:
  - Güncel öğrenci belgesi ve
  - Transkript (öğrenim süresinde okunan derslerden alınan notların resmi sureti) ve
  - var ise bitirme diplomaları

 • Varsa okul veya üniversite öğreniminden sonraki faaliyetlere/çalışmalara dair belgeler

 • Almanya’da bir yüksekokula başvuru yaptığınızı kanıtlayan belgeler (örn. kabul yazısı, öğrenci ön kayıt belgesi, başvuru teyit yazısı veya yüksekokullarla olan yazışmalarınız)

 • Eğitim diline yeterli derecede hakim olduğunuza dair resmî sertifika.

  Almanca dil bilgisini kanıtlayan belge olarak, yalnızca Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği'nin (ALTE) standartlarına göre standartlaştırılmış bir dil testi sonucunu baz alan sertifikalar kabul edilmektedir.

  Güncel olarak – sınav yerinden bağımsız olarak - bu standarda uygun test uygulayan kurumlar:
  Goethe-Institut e.V. (Goethe-Enstitüsü),
  Telc GmbH,
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) (Avusturya Dil Diploması),
  TestDaF-Institut e.V. (Hagen Açıköğretim Üniversitesi ve Bochum Ruhr-Üniversitesi Enstitüsü; „B2“ GER ve üzeri seviyeler için dil sınavı)
  ECL Sınav Merkezi (sınavlardan sorumlu kurum, sınav AFU GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir)

  Lütfen dil sertifikasının orijinalini ibraz ediniz.

  Almanca ana diliniz ise, genellikle sertifika gerekmez.

 • İlk öğrenim yılındaki masraflarınızı ne şekilde karşılayacağınıza dair belge. Öğrencinin aylık kullanımı için en az Federal Eğitim Teşvik Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş üst limitin %10 fazlası bir meblağın hazır bulunması gerekmektedir. [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfasından bilgi alabilirsiniz].

  Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:
  1. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi
  2. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak „Studium“ (Üniversite eğitimi) veya „Sprachkurs und Studium“ (Dil kursu ve üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır.

 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 11 belgesi) veya Almanya’da öğrenci sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası.

*******************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Eigenständig verfasstes Motivationsschreiben in deutscher oder englischer Sprache
 • Lückenloser tabellarischer Lebenslauf
 • Bei Erststudium:
  - Schulabschlusszeugnis („Lise diploması“) und
  - Nachweis der bestandenen türkischen Hochschulaufnahmeprüfung mit
  Zuweisung eines vierjährigen Studienfachs durch Vorlage der Code-Karte („ÖSYM-Sonuç Belgesi“)
 • Wenn Sie schon in der Türkei studieren:
  - aktuelle Studienbescheinigung und
  - Nachweise über bisherige Studienleistungen (Transkript) und
  - ggf. Abschlussurkunde(n)
 • Ggf. Nachweise über Tätigkeiten nach dem Schul- oder Studienabschluss
 • Nachweis über Bewerbung an einer deutschen Hochschule, z.B. Zulassungsbescheid, Studienplatzvormerkung, Bewerberbestätigung, oder Kontakte mit Hochschulen
 • Nachweis über Kenntnisse der Unterrichtssprache.

  Als Beleg deutscher Sprachkenntnisse können nur Sprachzertifikate anerkannt werden, die auf einer standardisierten Sprachprüfung gemäß den Standards der Association of Language Testers in Europe (ALTE) beruhen.

  Dies trifft derzeit für Zertifikate folgender Anbieter – unabhängig vom Prüfungsort – zu:
  Goethe-Institut e.V.,
  telc GmbH,
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD),
  TestDaF-Institut e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen und der Ruhr-Universität Bochum; Sprachprüfungsniveau erst ab Stufe „B2“ GER).
  ECL Prüfungszentrum (Träger der Prüfungen, Prüfung erfolgt durch AFU GmbH)

  Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen.

  Sollten Sie muttersprachlich Deutsch sprechen, ist grundsätzlich kein Zertifikat notwendig.
 • Nachweis über die Finanzierung für das erste Studienjahr. Dem Studenten muss mindestens der monatliche BaföG-Förderungshöchstsatz zzgl. 10% zur Verfügung stehen. [Hinweis: die Finanzierungsgrenze können Sie hier entnehmen.]
 • Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:
  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.
  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 11) oder Nachweis einer Krankenversicherung, die bis zum Abschluss einer studentischen Krankenversicherung in Deutschland gültig ist.
nach oben