Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Merkblatt 35F - Erasmus Programı/Erasmus

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Almanya’daki üniversite/yüksekokul tarafından gönderilmiş kabul yazısı (fotokopi veya taranmış belge olarak yeterlidir)

 • Türkiye’deki üniversitenizden Erasmus programına katılacağınız tarih aralığını belirten teyit yazısı

 • Almanya’daki kalışınız süresince masraflarınızı ne şekilde karşılayacağınıza dair belge

  1) Tam burslular (100%): Burs süresinin ve miktarının tam olarak belirtildiği burs onay yazısı

  2) Kısmi burslular veya burssuz Erasmus programına katılacaklar:
  Burs süresinin ve miktarının tam olarak belirtildiği burs onayı ve
  Kalınacak süre için alınan aylık burs miktarı ile Federal Eğitim Teşvik Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş miktar arasında kalan eksik tutarın ne şekilde finanse edileceğine dair belge [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfasından bilgi alabilirsiniz].

 • Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:
  1. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi.
  2. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak „Studium“ (Üniversite eğitimi) veya „Sprachkurs und Studium“ (Dil kursu ve üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır.

 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 11 belgesi) veya kalış süresinin tamamını kapsayan sağlık sigortası.

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Zulassungsbescheid der deutschen Universität/Hochschule (als Kopie oder Scan ausreichend)
 • Bestätigung der Heimatuniversität, für welchen Zeitraum Sie am Erasmusprogramm teilnehmen
 • Nachweis über die Finanzierung für die Dauer des Aufenthalts

  1.) Bei Vollstipendium (100%): Vorlage der Stipendienzusage mit genauer Angabe über die Dauer und Höhe des Stipendienbetrags

  2.) Bei Teilstipendium oder Erasmusprogramm ohne Stipendium:
  Vorlage der Stipendienzusage mit genauer Angabe über die Dauer und Höhe des Stipendienbetrags und
  Nachweis über Finanzierung des Restbetrags, d.h. Differenzbetrag zwischen dem monatlichen Stipendium oder Praktikumsentgelt und dem monatlichen BaföG-Förderungshöchstsatz für die Dauer des Aufenthalts [Hinweis: die Finanzierungsgrenze können Sie hier entnehmen]
 • Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:
  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland
  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten.
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 11) oder Nachweis einer Krankenversicherung für die gesamte Aufenthaltsdauer
nach oben