Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 33 - Öğrenci Değişim Programı/Austauschschüler

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00€‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Değişim programını düzenleyen organizasyon tarafından hazırlanmış, kabul eden eğitim kurumu, misafir eden aile, gerekli olan Almanca dil bilgisi/dil kursları ve sigorta bilgilerini içeren belge. Ayrıca Almanya İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine istinaden masrafların karşılanacağına dair teminat beyannamesi

 • Ebeveynlerin noter tasdikli muvafakatnamesi

 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (belgede düşünceler kısmı olmalıdır)

 • İlk 15 gün için seyahat sağlık sigortası

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Schreiben der Austauschorganisation mit Informationen zur aufnehmenden Schule, aufnehmenden Gastfamilie, erforderlichen Deutschkenntnisse/Sprachkursen, Versicherung, auch formlose Kostenübernahmeerklärung nach §§ 66-68 AufenthG
 • notarielle Zustimmung der Eltern (Muvafakatname)
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) mit amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“)
 • Reisekrankenversicherung für die ersten 15 Tage
nach oben