Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 32F - Uzman/Spezialist

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00€‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (CV)

 • İş sözleşmesi veya somut iş teklifi

 • İşveren tarafından doldurulmuş ve imzalanmış „İş İlişkisi Beyanı“ („Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“

 • İkamet Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasının 4a Bendi uyarınca bilgilendirme – Somut bir iş teklifinin mevcut olduğu haller

 • Mesleki yeterliliği kanıtlayan belgeler (örn. okul ve yüksekokul diplomaları, çalışma karneleri/bonservis, başkaca kalifikasyonlara dair karneler/sertifikalar, önceki serbest meslek faaliyetlerine dair ticaret sicili kayıt sureti, yabancı dil bilgisini belgeleyen sertifikalar, vs.)

 • İşletmeye özel uzmanlığınızı kanıtlayan bilgiler ve belgeler (Almanya’daki şirketteki çalışacağınız alanla ilgili olarak)

 • Bugüne kadarki mesleki deneyimleri gösteren belgeler (örn. çalışma belgesi, karne/diploma, barkodlu SGK hizmet dökümü)

 • İş sözleşmesinin başlangıç tarihine kadar geçerli sağlık sigortası

2. Aileniz ile birlikte seyahat edicekseniz, lütfen aşağıdaki belirtilmiş belgeleri de yanınızda getiriniz

Eşiniz için:

 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“).
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası (Gerekli durumlarda: „Incoming'-Sağlık Sigortası)
 • Eşin, temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğuna dair sertifika. En az “Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin„ A1 seviyesinde Almanca bilgisi gerekmektedir. A1 dil sertifikası, ALTE (Association of Language Testers in Europe) uyarınca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından tanzim edilmiş olmalıdır. Türkiye’de yetkili kurumlar:
  Goethe-Enstitüsü’nün “Start Deutsch 1„ sertifikası (www.goethe.de)
  ile
  Avusturya Dil Diploması (ÖSD) “Grundstufe Deutsch 1„ (www.osd.at)
  Dil sertifikası 12 aydan eski olmamalı (veriliş tarihi) ve sertifikanın aslı ibraz edilmelidir.

  A1-Sertifikası için aşağıdaki istisnalar geçerlidir. Söz konusu istisnai durumu uygun belgelerle kanıtlamanız gerekmektedir. Vize prosedürüne dahil olan resmi merciler, istisnai bir durumun mevcut olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar.

  1. Almanya’da yaşayan eş, aşağıdaki oturum statülerinden birine sahipse:
  Araştırmacı (İkamet Kanunu Madde 18d) veya AB Mavi Kart sahibi veya ICT Kart sahibi veya İkamet Kanunu Madde 21 (bağımsız çalışanlar)
  İkamet Kanunu’nun 18a veya 18b veya 18c Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca oturum statüsü
  İkamet Kanunu’nun 19c Maddesi ile birlikte İstihdam Yönetmeliği’nin (BeschV) 3. Maddesi uyarınca oturum statüsü (ör. Genel müdür, imza yetkilisi, yönetici pozisyonunda çalışan, uzman) veya 6. Maddesi uyarınca oturum statüsü (BT uzmanı)

  İstisna, söz konusu eş, henüz Almanya’da yaşamaya başlamamışsa, ancak yukarıda belirtilen kategoriler kapsamında vize almışsa da geçerlidir.

  2. Almanca dil bilgisi açıkça anlaşılabiliyorsa, yani başvuru esnasında görevlilerce fark edilecek kadar iyi Almanca biliyorsa,

  3. Aile birleşiminde bulunacak (=Türkiye’de yaşayan) eş, yüksekokul mezunu ise ve istihdam ve uyum bakımından olumlu bir öngörü varsa. Bu öngörü, özellikle eşin ekonomi ve fen bilimleri alanında tanınmış bir üniversite diplomasına sahip olması, İngilizce bilgisini kanıtlaması ve kazançlı bir işte çalışmayı amaçladığını inandırıcı bir şekilde göstermesi durumunda dikkate alınabilir. Üniversite diploması, İngilizce bilgisi ve çalışma niyeti belgelerle kanıtlanmalıdır.

  4. Geçici bir süre için aile birleşimi başvurusunda bulunulmaktaysa. Bu durum, aile birleşiminin sadece açıkça belirlenmiş bir süre için gerçekleşeceğinin önceden belli olması halinde söz konusu olabilir. Örn. bir öğrenci veya bursiyerin yanına gitmek için yapılacak aile birleşimi bu kapsamda değerlendirilebilir.

  5. Almanya'da yaşayan eş, örneğin İkamet Kanunu’nun 25. maddesinin 2. fıkrasının 1. bendi ilk alternatife göre korunma hakkından dolayı oturma iznine sahipse ve Almanya'da yaşayan eş anavatanını terk etmeden önce evlilik mevcut idiyse.

  6. Almanya’da yaşayan eş Almanya’da serbest dolaşım hakkına sahipse, yani Almanya dışında bir AB ülkesi vatandaşı ise veya Avrupa Ekonomik Alanı (EWR) devletleri Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn veya İsviçre vatandaşıysa.

  7. Aile birleşiminde bulunacak (=Türkiye’de yaşayan) eş, bedensel, zihinsel veya ruhsal bir sağlık sorunu veya engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil bilgisini ispat edebilecek durumda değilse,

  8. Özel bazı durumlar nedeniyle aile birleşiminde bulunacak (=Türkiye’de yaşayan) eşin Almanya’ya gitmeden önce basit düzeyde Almanca öğrenmesi mümkün değilse veya şartlar öğrenme girişiminde bulunmasını engelliyorsa.

  Almanca dil bilgisinin kanıtlanması ile ilgili detaylı bilgiyi Federal Göçmen ve Mülteciler Dairesi’nin bilgi notunda burada bulabilirsiniz (Almanca versiyonu)

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği (“Formül A„, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca tercümesi. Belgedeki “Düşünceler„ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası (Gerekli durumlarda: “Incoming„- sağlık sigortası

Anne-baba veya kayınvalide-kayınpeder için:

 • Nitelikli işçi ile olan akrabalık ilişkisinin kanıtı
  Varsa nitelikli işçinin veya eşinin doğum belgesi
  Nitelikli işçinin ve eşinin evlilik cüzdanı (aile birleşimi kayınvalide-kayınpeder ile gerçekleşecekse)
  Aile birleşiminde bulunacak anne-babanın veya kayınvalide-kayınpederin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca çevirisi. Belgedeki “Düşünceler„ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Nitelikli işçinin pasaportunun fotokopisi
 • Almanya'da nerede yaşayacağınıza dair kanıt (örn. geçici kira sözleşmesi)
 • Aile birleşiminde bulunacak kişilerin Almanya’daki geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarını gösteren kanıtlar (örneğin emeklilik bildirimi, banka hesap ekstreleri vb.)
 • Sağlık sigortası (Gerekli durumlarda: “Incoming„- sağlık sigortası)

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Lebenslauf
 • Arbeitsvertrag oder konkretes Arbeitsplatzangebot
 • Vom Arbeitgeber ausgefüllte und unterschriebene “Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis
 • Belehrung nach § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG – Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots (siehe unter “Erwerbstätigkeit: Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis und Belehrungen

 • Qualifikationsnachweise (z.B. Schul- und Hochschulabschlüsse, Arbeitszeugnisse,
  Zeugnisse über Zusatzqualifikationen, Handelsregisterauszüge bei bisheriger
  Selbstständigkeit, Nachweise über Fremdsprachenkenntnisse etc.)

 • Angaben und Nachweise zu Ihren unternehmensspezifischen Spezialkenntnissen (bezogen auf Ihre Tätigkeit in dem Unternehmen in Deutschland)
 • Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeit, z.B. Arbeitgeberbescheinigungen, Zeugnisse, SGK-Verlauf mit Barcode
 • Versicherung bis zum Beginn des Arbeitsvertrags

2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:

Für Ihren Ehepartner:

 • Internationale Heiratsurkunde („Formül B“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit Übersetzung auf Deutsch; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; internationale Sterbeurkunde („Formül C“)
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung, ggf. Incoming Versicherung
 • Nachweis über Grundkenntnisse der deutschen Sprache, mindestens Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Das A1-Sprachzertifikat muss von einem gemäß ALTE (Association of Language Testers in Europe) zertifizierten Anbieter stammen. Dies sind in der Türkei:
  das Goethe-Institut „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de)
  und
  das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at).

  Das Sprachzertifikat darf nicht älter als 12 Monate sein (Datum der Ausstellung) und Sie müssen es im Original vorlegen.

  Es gelten die folgenden Ausnahmen vom A1-Sprachzertifikat. Die Ausnahme müssen Sie mit geeigneten Unterlagen nachweisen. Die im Visumverfahren beteiligten Behörden behalten sich eine Entscheidung über das Vorliegen einer Ausnahme vor.

  1. Wenn der in Deutschland lebende Ehepartner einen der folgenden Aufenthaltstitel besitzt:
  a) Forscher (§ 18d AufenthG) oder Blaue Karte EU oder ICT-Karte oder § 21 AufenthG (Selbständiger)
  b) Aufenthaltstitel nach §§ 18a oder 18b oder 18c Abs. 3 AufenthG
  c) Aufenthaltstitel nach § 19c AufenthG in Verbindung mit § 3 BeschV (z.B. Geschäftsführer, Prokurist, leitender Angestellter, Spezialist) bzw. § 6 (IT-Spezialist)

  Die Ausnahme gilt auch, wenn Ihr Ehepartner noch nicht in Deutschland lebt, aber ein Visum nach einer der oben genannten Kategorien a) bis c) erhält.

  2. Wenn die Deutschkenntnisse offenkundig sind, d.h. bei Antragstellung in der Visastelle auf Anhieb ersichtlich sind.

  3. Wenn der nachziehende (= in der Türkei lebende) Ehepartner ein Hochschulabsolvent mit positiver Erwerbs- und Integrationsprognose ist. Diese Prognose kommt insbesondere in Betracht, wenn der Ehepartner einen anerkannten Hochschulabschluss im Wirtschafts- und Wissenschaftsbereich besitzt, Englischkenntnisse nachweist und glaubhaft macht, dass eine Erwerbstätigkeit angestrebt wird. Der Hochschulabschluss, die Englischkenntnisse und die Erwerbsabsicht müssen mit Unterlagen nachgewiesen werden.

  4. Wenn der Ehegattennachzug nur vorübergehender Natur ist. Das könnte der Fall sein, wenn vorab feststeht, dass der Nachzug nur für einen klar umgrenzten Zeitraum stattfindet. Denkbar ist dies zum Beispiel beim Nachzug zum Studierenden oder zum Stipendiaten.

  5. Wenn der in Deutschland lebende Ehepartner als Schutzberechtigter eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, u.a. nach § 25 Abs. 2 Satz 1 erste Alternative AufenthG, und die Ehe bereits bestand, bevor der in Deutschland lebende Ehepartner sein Heimatland verlassen hat.

  6. Wenn der in Deutschland lebende Ehepartner in Deutschland freizügigkeitsberechtigt ist, also Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der EU (außer Deutschland) oder der EWR-Staaten Norwegen, Island und Liechtenstein oder der Schweiz ist

  7. Wenn der nachziehende (= in der Türkei lebende) Ehepartner wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, einfache Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen.

  8. Wenn es dem nachziehenden (= in der Türkei lebende) Ehepartner auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen.

Weitere Informationen zum Sprachnachweis finden Sie in dem Merkblatt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge finden Sie hier:

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung, ggf. Incoming Versicherung

Für Ihre Eltern bzw. Schwiegereltern:

 • Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses mit der Fachkraft
  o Ggf. Geburtsurkunde der Fachkraft oder des Ehegatten der Fachkraft
  o Heiratsurkunde der Fachkraft und des Ehegatten der Fachkraft (wenn Schwiegereltern der Fachkraft nachziehen)
  o Auszug aus dem Personenstandsregister der nachziehenden Eltern bzw. Schwiegereltern („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original mit deutscher Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.

 • Passkopie der Fachkraft

 • Nachweise, wo Sie im Bundesgebiet leben werden (z.B. vorläufiger Mietvertrag)

 • Nachweise, wie der Lebensunterhalt im Bundesgebiet gesichert werden soll (z.B. Rentenbescheid, Kontoauszüge, u.a.)

 • Nachweis des Krankenversicherungsschutzes, ggf. Incoming Versicherung

nach oben