Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 30F - Sağlık Meslekleri/Gesundheitsberufe

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00€‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Özgeçmiş (CV)

 • Sahip olduğunuz bütün yüksekokul mezuniyet diplomaları ve Almanca/İngilizce tercümeleri

 • Türkiye’de bir meslek eğitimi tamamladıysanız bu meslek eğitimine dair belgeler

 • Bugüne kadarki mesleki deneyimleri gösteren belgeler (örn. çalışma belgesi, karne/diploma, barkodlu SGK hizmet dökümü)

Kalış amacınıza bağlı olarak:

a) Önce dil eğitimi alıp ardından Almanya’da çalışmak istiyorsanız:

 • Yoğunlaştırılmış dil kursuna kayıt belgesi (haftalık en az 18 ders saati)
 • Varsa, mevcut Almanca dil bilginizi kanıtlayan belgeler

  Almanca dil bilgisini kanıtlayan belge olarak, yalnızca Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği'nin (ALTE) standartlarına göre standartlaştırılmış bir dil testi sonucunu baz alan sertifikalar kabul edilmektedir.

  Güncel olarak – sınav yerinden bağımsız olarak - bu standarda uygun test uygulayan kurumlar:
  Goethe-Institut e.V. (Goethe-Enstitüsü),
  Telc GmbH,
  Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) (Avusturya Dil Diploması),
  TestDaF-Institut e.V. (Hagen Açıköğretim Üniversitesi ve Bochum Ruhr Üniversitesi Enstitüsü; „B2“ GER ve üzeri seviyeler için dil sınavı)
  ECL Sınav Merkezi (sınavlardan sorumlu kurum, sınav AFU GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir)
  Lütfen dil sertifikasının orijinalini ibraz ediniz.
  Almanca ana diliniz ise, genellikle sertifika gerekmez.
 • Varsa, Almanya’da yeterliliğinizin tanınmasından sorumlu mercii ile yaptığınız yazışmalara/görüşmelere dair belgeler (örn. e-postalar, mektuplar, resmi bildiriler). Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Masraflarınızı ne şekilde karşılayacağınızı gösteren belge [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfasından bilgi alabilirsiniz]. Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

  1. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba („Sperrkonto“) teminat ödemesi

  2. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı olarak „Studium“ (Üniversite eğitimi) veya „Sprachkurs und Studium“ (Dil kursu ve üniversite eğitimi) belirtilmiş olmalıdır.
 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 1 belgesi) veya Almanya’da öğrenci sağlık sigortasının başlayacağı tarihe kadar geçerli sağlık sigortası.
 • Mümkünse SGK’dan A/T 11 sağlık sigortası belgesi

b) Bir hastanede misafir kursiyer („Hospitant“) olarak bulunacaksanız (çalışma değil):

„Hospitation“, iş sürecine dahil olmadan „misafir“ olarak işletmedeki iş akışları hakkında bilgi edinmek amacıyla yapılan bir tür stajdır. Bu esnada stajyer ekonomik karşılığı olan herhangi bir mesleki faaliyette bulunmaz, aktif olarak çalışmaz, sadece işletmeyi ve iş akışlarını izler. Bir başka deyişle, normal şirket çalışanlarının „omuzlarının üzerinden“ bakar. Bakınız:

 • Hospitation„ sözleşmesi
 • Kalış süresince masraflarınızı ne şekilde karşılayacağınıza dair belge. Aylık kullanımınız için Federal Eğitim Teşvik Kanunu (BAföG) ile belirlenmiş tavan meblağın hazır bulunması gerekmektedir. Güncel olarak geçerli olan oranı burada bulabilirsiniz. Finansman ile ilgili detaylı bilgi için bölüm a)’ya bakınız.
 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 1 belgesi) veya Almanya’da kalacağınız süre boyunca geçerli sağlık sigortası.
 • Mümkünse SGK’dan A/T 11 sağlık sigortası belgesi

c) Almanya’da doğrudan çalışmaya başlamak istiyorsanız (dil kursuna katılmadan):

2. Aileniz ile birlikte seyahat edicekseniz, lütfen aşağıdaki belirtilmiş belgeleri de yanınızda getiriniz

Genel olarak:

 • Almanya’daki aile fertlerinizin geçimlerini güvence altına aldığınızı kanıtlayan belge. Yukarıda belirtilen ispat seçenekleri mevcuttur. Ailenizin geçiminin sağlanması için gerekli finansal kaynağın miktarını buradan öğrenebilirsiniz.

Eşiniz için:

 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“).
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası
 • Eşin, temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğuna dair sertifika. En az „Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesinin“ A1 seviyesinde Almanca bilgisi gerekmektedir. A1 dil sertifikası yetkili bir kurum tarafından tanzim edilmiş olmalıdır. Türkiye’de Goethe-Enstitüsü’nün „Start Deutsch 1“ sertifikası (www.goethe.de) ile Avusturya Dil Diploması (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at) kabul edilmektedir. Dil sertifikasının aslı ibraz edilmelidir. Sertifikanın veriliş tarihi, başvuru sırasında 12 aydan eski olmamalıdır.

  Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1-Sertifikası ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak söz konusu istisnai durumun belgelenmesi gerekmektedir (örn. sağlık raporu). Vize prosedürüne dahil olan resmi merciler, istisnai bir durumun mevcut olup olmadığına karar verme hakkını saklı tutar.

  1. Eşinizin Almanca konuşabildiği belli ise, yani başvuru esnasında görevlilerce fark edilecek kadar iyi Almanca biliyorsa,

  2. Eşiniz yüksekokul mezunu ise ve istihdam ve uyum bakımından olumlu bir öngörü varsa veya geçici bir süre için aile birleşimi başvurusunda bulunulmaktaysa ya da İkamet Kanunu’na göre daha önce de ikamet izni alındıysa,
  3. Eşiniz, bedensel, zihinsel veya ruhsal bir sağlık sorunu veya engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil bilgisini ispat edebilecek durumda değilse,

  4. Özel bazı durumlar nedeniyle eşinizin Almanya’ya gitmeden önce basit düzeyde Almanca öğrenmesi mümkün değilse veya şartlar öğrenme girişiminde bulunmasını engelliyorsa.

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Lebenslauf
 • Urkunden aller Hochschulabschlüsse und Übersetzung auf Deutsch/Englisch
 • falls Sie eine Berufsausbildung in der Türkei absolviert haben: Nachweise zu dieser Ausbildung
 • Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeit, z.B. Arbeitgeberbescheinigungen, Zeugnisse, SGK-Verlauf mit Barcode

Je nach Aufenthaltszweck:

a) Wenn Sie zuerst an einem Sprachkurs teilnehmen und später in Deutschland arbeiten möchten:

 • Anmeldung zu einem Intensivsprachkurs (mind. 18 Unterrichtseinheiten pro Woche)
 • Falls zutreffend: Nachweise über aktuelle Kenntnisse der deutschen Sprache

  Als Beleg deutscher Sprachkenntnisse können nur Sprachzertifikate anerkannt werden, die auf einer standardisierten Sprachprüfung gemäß den Standards der Association of Language Testers in Europe (ALTE) beruhen.

  Dies trifft derzeit für Zertifikate folgender Anbieter – unabhängig vom Prüfungsort – zu:
  ⬜ Goethe-Institut e.V.,
  ⬜ telc GmbH,
  ⬜ Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD),
  ⬜ TestDaF-Institut e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen und der Ruhr Universität Bochum; Sprachprüfungsniveau erst ab Stufe „B2“ GER).
  ⬜ ECL Prüfungszentrum (Träger der Prüfungen, Prüfung erfolgt durch AFU GmbH)

  Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen.
  Sollten Sie muttersprachlich Deutsch sprechen, ist grundsätzlich kein Zertifikat notwendig.
 • Falls vorhanden: Nachweise über den Kontakt zu der deutschen Stelle, die für die Anerkennung Ihrer Qualifikation zuständig ist. Z.B. E-Mails, Briefe, offizieller Bescheid. Informationen unter www.anerkennung-in-deutschland.de
 • Nachweis über die Finanzierung [Hinweis: die Finanzierungsgrenze können Sie hier entnehmen:
 • Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:

  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland.
  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes „Studium“ bzw. „Sprachkurs und Studium“ enthalten
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 1) oder Nachweis einer Krankenversicherung, die bis zum Abschluss einer studentischen Krankenversicherung in Deutschland gültig ist.
 • Wenn möglich Krankenversicherungsnachweis A/T11

b) Wenn Sie in einem Krankenhaus hospitieren möchten (nicht arbeiten):
Um Hospitanten handelt es sich nur, wenn Personen ohne Eingliederung in den Betriebsablauf lediglich als „Gast“ Kenntnisse über den betrieblichen Ablauf erlangen wollen, ohne dabei betriebliche Arbeitsleistungen von wirtschaftlichem Wert zu verrichten. Ein Hospitant sieht sich den Betrieb und die Arbeitsabläufe an. Er arbeitet nicht aktiv mit. Er schaut den im Betrieb regulär Beschäftigten lediglich „über die Schulter“. Siehe:

 • Hospitationsvertrag
 • Nachweis über die Finanzierung Ihres Aufenthaltes. Ihnen muss mindestens der monatliche BaföG-Förderungshöchstsatz zur Verfügung stehen. Den aktuell gültigen Satz finden Sie auf unserer Website. Informationen zur Finanzierung finden Sie im Abschnitt a).
 • Auslandskrankenschein der türkischen SGK (Formular A/T 1) oder Nachweis einer Krankenversicherung, die für die komplette Dauer Ihres Aufenthaltes gültig ist
 • Wenn möglich Krankenversicherungsnachweis A/T11

c) Wenn Sie direkt (ohne Sprachkurs) in Deutschland arbeiten möchten:

 • Arbeitsvertrag oder konkretes Arbeitsplatzangebot
 • Vom Arbeitgeber ausgefüllte und unterschriebene „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis
 • Approbation, Berufserlaubnis oder die Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung. Die Zusicherung der Erteilung kann ausreichend sein. Informationen unter www.anerkennung-in-deutschland.de
 • Versicherung bis zum Beginn des Arbeitsvertrags

2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:


Grundsätzlich:

 • Nachweis über die Sicherung des Lebensunterhalts Ihrer Familienangehörigen in Deutschland. Es bestehen die oben genannten Nachweismöglichkeiten. In welcher Höhe der Lebensunterhalt für Ihre Familie gesichert sein muss, erfahren Sie hier:

Für Ihren Ehepartner:

 • Internationale Heiratsurkunde („Formül B“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit Übersetzung auf Deutsch; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; internationale Sterbeurkunde („Formül C“)
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung
 • Nachweis über Grundkenntnisse der deutschen Sprache, mindestens Niveau A1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens. Das A1-Sprachzertifikat muss von einem zertifizierten Anbieter ausgestellt sein. Dies sind in der Türkei das Goethe-Institut „Start Deutsch 1“ (www.goethe.de) und das Österreichische Sprachdiplom (ÖSD) „Grundstufe Deutsch 1“ (www.osd.at). Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen. Die Ausstellung darf bei Antragstellung nicht länger als 12 Monate zurückliegen.

  In folgenden Ausnahmefällen benötigen Sie kein A1-Sprachzertifikat. Die Ausnahmefälle sind aber durch entsprechende Unterlagen (z.B. ärztliche Atteste) nachzuweisen. Die im Visumverfahren beteiligten Behörden behalten sich eine Entscheidung über das Vorliegen einer Ausnahme vor.

  1. Wenn die Deutschkenntnisse offenkundig sind, d.h. bei Antragstellung in der Visastelle auf Anhieb ersichtlich sind.

  2. Wenn der nachziehende Ehepartner Hochschulabsolvent mit positiver Erwerbs- und Integrationsprognose ist, oder ein nur vorübergehender Ehegattennachzug beabsichtigt wird, oder bei nicht-erstmaliger Erteilung eines Aufenthaltstitels nach dem AufenthG

  3. Wenn der nachziehende Ehepartner wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage sind, einfache Kenntnisse der deutschen Sprache nachzuweisen.

  4. Wenn es dem nachziehenden Ehepartner auf Grund besonderer Umstände des Einzelfalles nicht möglich oder nicht zumutbar ist, vor der Einreise Bemühungen zum Erwerb einfacher Kenntnisse der deutschen Sprache zu unternehmen.

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung
nach oben