Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 18 - İş Arama/Arbeitsplatzsuche

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Başvuru sahibi tarafından Almanca veya İngilizce dilinde kaleme alınmış ve aranan işyeri ile ilgili bilgiler (branş, bölge, planlanan ikamet yeri/konaklama vs.) içeren motivasyon yazısı

 • Özgeçmiş ve Almanca tercümesi

 • Yüksekokul diplomaları/tam denklik belgesi:
  Almanya’da alınmış yüksekokul diplomaları
  veya
  Almanya dışında bir yüksekokuldan mezun olunduysa:
  1. Bütün yüksekokul mezuniyet belgeleri ve
  2. „Anabin“ web sitesinden alınmış, Almanya’daki mezuniyet ile eşdeğerde olduğunu gösteren denklik belgesinin çıktısı. Bitirdiğiniz yüksekokul Anabin’de „H+“ ile işaretlenmiş olmalıdır ve mezuniyet dereceniz (örn. Bachelor of Arts/Science) için „entspricht“ (denk) veya „gleichwertig“ (eşdeğer) ibaresi bulunmalıdır.

  Önemli: Türkiye’deki tezsiz yükses lisans (master) ve ön lisans diplomaları genelde bu şartlara uymamaktadır.
  veya
  Yetkili makam tarafından düzenlenmiş, Türkiye’de aldığınız eğitimin Almanya’da verilen eğitimle eşdeğerde olduğuna dair denklik belgesi. İlgili makamı buradan bulabilirsiniz.

 • Mesleğiniz Almanya’da yönetmelikle düzenlenmiş mesleklerden ise (örn. sağlık hizmetleri meslekleri): Meslek izni veya aprobasyon. Verileceğine dair teminat yeterli olabilir. Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

 • Bugüne kadarki mesleki faaliyetleri kanıtlayan belgeler (örn. çalışma belgesi, karne/diploma, barkodlu SGK hizmet dökümü)

 • Almanca ve/veya İngilizce dil bilgisini gösteren dil sertifikaları

  Almanca dil bilgisini kanıtlayan belge olarak, yalnızca Avrupa Dil Testleri Uygulayıcıları Birliği'nin (ALTE) standartlarına göre standartlaştırılmış bir dil testi sonucunu baz alan sertifikalar kabul edilmektedir.

  Güncel olarak – sınav yerinden bağımsız olarak - bu standarda uygun test uygulayan kurumlar:
  o Goethe-Institut e.V. (Goethe-Enstitüsü),
  o Telc GmbH,
  o Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) (Avusturya Dil Diploması),
  o TestDaF-Institut e.V. (Hagen Açıköğretim Üniversitesi ve Bochum RuhrÜniversitesi Enstitüsü; „B2“ GER ve üzeri seviyeler için dil sınavı)
  o ECL Sınav Merkezi (sınavlardan sorumlu kurum, sınav AFU GmbH kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir)

  Lütfen dil sertifikasının orijinalini ibraz ediniz.
  Almanca ana diliniz ise, genellikle sertifika gerekmez.

 • Var ise, iş arayışınız ile ilgili yapmış olduğunuz hazırlıkları gösteren belgeler

 • Almanya’daki kalışınızı ne şekilde finanse edeceğinizi gösteren belgeler. [Not: Gerekli olan finansman limitleri için internet sayfamızdan bilgi alabilirsiniz]. Aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz:

  1. Almanya’daki bir bankada açılmış bloke hesaba teminat ödemesi
  2. Almanya’daki bir yabancılar dairesine sunulmuş, İkamet Kanunu’nun 66.-68. maddelerine göre bir taahhütname (Verpflichtungserklärung). Taahhütnamede „Bonität nachgewiesen“ (ödeme gücü kanıtlanmıştır) ibaresi yer almalıdır ve Almanya’daki kalış amacı belirtilmelidir.

 • Kalacağınız sürenin tamamını kapsayan sağlık sigortası


***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion

1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Motivationsschreiben mit Angaben zur geplanten Arbeitsplatzsuche (Branche, Region, geplanter Aufenthaltsort/Unterkunft usw.) in deutscher oder englischer Sprache
 • Lebenslauf mit Übersetzung auf Deutsch
 • Nachweise über Ihre Hochschulabschlüsse/volle Gleichwertigkeitsbescheinigung:
  Nachweis über deutsche Hochschulabschlüsse

  oder

  Falls ausländische Hochschulabschlüsse:
  1. Urkunden aller Hochschulabschlüsse und
  2. Ausdruck aus „Anabin“ als Nachweis über Gleichwertigkeit mit einem deutschen Abschluss. Die Hochschule muss in „Anabin“ mit dem Status „H+“ gekennzeichnet sein und der Abschluss (z.B. Bachelor of Arts/Science) als „entspricht“ oder „gleichwertig“.

  Wichtig: der türkische Masterabschluss ohne Thesis („tezsiz“) und das türkische „Önlisans“ erfüllen diese Voraussetzung i.d.R. nicht

  oder

  Nachweis über Gleichwertigkeit der türkischen Ausbildung mit einer deutschen Ausbildung anhand des Bescheids der zuständigen Stelle, diese Stelle finden Sie unter www.anerkennung-in-deutschland.de
 • Falls ihr Beruf in Deutschland reglementiert ist (z.B. Berufe im Gesundheitswesen): Berufsausübungserlaubnis oder Approbation. Die Zusicherung der Erteilung kann ausreichend sein. Weitere Informationen finden Sie hier: www.anerkennung-in-deutschland.de
 • Nachweise über bisherige berufliche Tätigkeit, z.B. Arbeitgeberbescheinigungen, Zeugnisse, SGK-Verlauf mit Barcode
 • Sprachzertifikate über Kenntnisse der deutschen und/oder englischen Sprache

  Als Beleg deutscher Sprachkenntnisse können nur Sprachzertifikate anerkannt werden, die auf einer standardisierten Sprachprüfung gemäß den Standards der Association of Language Testers in Europe (ALTE) beruhen.

  Dies trifft derzeit für Zertifikate folgender Anbieter – unabhängig vom Prüfungsort – zu:
  o Goethe-Institut e.V.,
  o telc GmbH,
  o Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD),
  o TestDaF-Institut e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen und der RuhrUniversität Bochum; Sprachprüfungsniveau erst ab Stufe „B2“ GER).
  o ECL Prüfungszentrum (Träger der Prüfungen, Prüfung erfolgt durch AFU GmbH)

  Das Sprachzertifikat ist im Original vorzulegen.

  Sollten Sie muttersprachlich Deutsch sprechen, ist grundsätzlich kein Zertifikat notwendig.
 • Soweit bereits vorhanden: Nachweise über Ihre Vorbereitungen zur Arbeitsplatzsuche
 • Nachweis über die Finanzierung des Aufenthalts [Hinweis: die Finanzierungsgrenze können Sie hier entnehmen. Die folgenden Optionen stehen gleichberechtigt nebeneinander:

  1. Einzahlung einer Sicherheitsleistung auf ein Sperrkonto in Deutschland

  2. Vorlage einer Verpflichtungserklärung nach den §§ 66-68 Aufenthaltsgesetz, die bei einer deutschen Ausländerbehörde abgegeben wurde. Die Verpflichtungserklärung muss den Vermerk „Bonität nachgewiesen“ und die Angabe des Aufenthaltszweckes enthalten
 • Krankenversicherung für die gesamte Dauer des Aufenthaltes


nach oben