Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Merkblatt 16F - Serbest Meslek Sahibi/Selbständige

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz. 18 yaşını doldurmuş olanlar başvuru formunu şahsen imzalamak zorundadırlar; çocukların formunu ise velayet sahibi imzalar.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur; 0-17 yaş arası çocukların vize ücreti ise 40,00 €‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Bugüne kadarki mesleki kariyerinizi gösteren özgeçmiş (karneler, diplomalar ve güncel iş sözleşmesi dahil edilmelidir)

 • Mesleki yeterliliği kanıtlayan belgeler (örn. okul ve yüksekokul diplomaları, Çalışma karneleri (bonservis), başkaca kalifikasyonlara dair karneler/sertifikalar, önceki serbest meslek faaliyetlerine dair ticaret sicili kayıt sureti, yabancı dil bilgisini belgeleyen sertifikalar, vs.)

 • Bir Alman ticari kuruluşundan veya bir Alman kamu kuruluşundan şirket kurmak için burs aldıysanız
  Teşvikin verildiğini ve miktarını gösteren belge (örn. Yetkili yerden gelen bildirim)

 • Almanca dilinde hazırlanmış, kuracağınız işe dair aşağıdaki bilgileri kapsayan detaylı ve yapılandırılmış iş planı:
  1. İşletmenin konsepti
  2. İşletmenin konusu
  3. Şirket verileri (yasal statü, yerleşim yeri vs.)
  4. Kişisel niteliklerin özeti
  5. Piyasa ve rekabet analizi
  6. Pazarlama stratejisi
  7. Şirketin gelecek planları
  8. Planlama bilançosu
  9. Kâr/zarar hesap planı
  10. Likidite öngörüsü
  11. 3 yıllık ciro ve gelir tahmini (ciro, maliyet ve kar beklentileri)
  12. Çalışan veya meslek eğitimi almak üzere istihdam edilmesi planlanan kişi sayısı
  13. Mümkünse: Yapacağınız işin İnovasyon ve Ar-Ge bakımından olumlu etkileri

 • Firmaya dair:
  14. Şirketin kuruluşuna dair noter tasdikli belge
  15. Noter onaylı şirket sözleşmesi
  16. Güncel Ticaret Odası Kaydı
  17. Ortaklar listesi
  18. Ana sermayenin ne kadarının yatırıldığına dair belge
  19. Varsa yönetim kurulu sözleşmesi

 • İş planınızda yoksa: Finansmana dair belgeler
  20. Finansman planı
  21. Sermaye ihtiyaç planı
  22. Sermayeyi gösterir belgeler (kredi onayı, banka hesap dökümleri gibi yatırım kaynaklarına dair belgeler)
  23. Likidite planı
  24. En az bir yıl söreyle geçiminizi nasıl sağlayacağınıza dair belgeler

 • Diğer belgeler (duruma göre):
  25. Mevcut iş bağlantılarını gösteren belgeler
  26. Depo ve ofis alanlarını da kapsayan ticari alanlara dair tapu senetleri dahil olmak üzere, kira ve satış sözleşmeleri
  27. Mali müşavir tarafından imzalanmış, işletmenin son 6 aya dair ekonomik değerlendirmesi (firma faaliyette ise)
  28. Vergi dairesinden son gelir vergisi bildirimi

NOT:
Şayet İkamet Yasası’nın 21. maddesinin 5. fıkrasına göre serbest meslek icra etmeyi amaçlıyorsanız;

 • Mesleki yeterliliğinize dair belgeler
 • Finansman planı
 • Proje bazlı ücret sözleşmesi veya niyet mektubu
 • Geçiminizi ne şekilde sağlayacağınıza dair başkaca belgeler

2. Aileniz ile birlikte seyahat edecekseniz, lütfen ayrıca aşağıda belirtilen belgeleri de yanınızda getiriniz:


Eşiniz için:

 • Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği („Formül B“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Eşinin yanına gidecek başvuru sahibinin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Duruma göre: Eşlerin daha önceki evliliklerine dair, üzerinde kesinleşme ve apostil şerhi bulunan eksiksiz boşanma kararı ve Almanca tercümesi. Duruma göre Almanya’da alınan tanıma ve tenfiz kararı. Duruma göre Ölüm Kayıt Örneği („Formül C“).
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

Çocuklarınız için:

 • Uluslararası Doğum Kayıt Örneği („Formül A“, Not: Bu sertifika için apostil gerekli değildir.)
 • Ebeveynin yanına gidecek olan çocuğa ait Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca tercümesi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm gelişmeleri içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Anne baba boşanmış ise, apostil şerhi tatbik edilmiş velayet kararı ve Almanca tercümesi
 • Anne babadan biri Türkiye’de kalacak ve velayet sahibi ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi
 • Aile Sağlık Sigortası kaydı gerçekleşene kadar geçerli sağlık sigortası

Anne-baba veya kayınvalide-kayınpeder için:

 • Nitelikli işçi ile olan akrabalık ilişkisinin kanıtı
  Varsa nitelikli işçinin veya eşinin doğum belgesi
  Nitelikli işçinin ve eşinin evlilik cüzdanı (aile birleşimi kayınvalide-kayınpeder ile gerçekleşecekse)
  Aile birleşiminde bulunacak anne-babanın veya kayınvalide-kayınpederin Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği’nin aslı ve Almanca çevirisi. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları içermelidir. Barkodlu bilgisayar çıktısı ibraz ediyorsanız belgenin orijinaline gerek yoktur.
 • Nitelikli işçinin pasaportunun fotokopisi
 • Almanya'da nerede yaşayacağınıza dair kanıt (örn. geçici kira sözleşmesi)
 • Aile birleşiminde bulunacak kişilerin Almanya’daki geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarını gösteren kanıtlar (örneğin emeklilik bildirimi, banka hesap ekstreleri vb.)

 • Sağlık sigortası

************************************************************************************

Deutsche Sprachversion


1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken. Ab vollendetem 18. Lebensjahr unterschreiben Sie das Formular selbst, bei Kindern unterschreiben die Inhaber der elterlichen Sorge.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Lebenslauf über den bisherigen beruflichen Werdegang mit Zeugnissen,
  Diplomen, aktuellem Arbeitsvertrag
 • Qualifikationsnachweise (z.B. Schul- und Hochschulabschlüsse, Arbeitszeugnisse,
  Zeugnisse über Zusatzqualifikationen, Handelsregisterauszüge bei bisheriger Selbstständigkeit, Nachweise über Fremdsprachenkenntnisse etc.)
 • Sofern Sie ein Stipendium einer deutschen Wirtschaftsorganisation oder einer deutschen öffentlichen Stelle zur Gründung eines Unternehmens erhalten haben:
  Nachweis über Förderung und Höhe der Förderung (z.B. Bescheid der Stelle)

 • Businessplan in deutscher Sprache, d.h. strukturierte und detaillierte Beschreibung der Geschäftsidee mit folgenden Angaben:
  1. Unternehmenskonzept
  2. Geschäftsgegenstand
  3. Unternehmensdaten (u.a. Rechtsform, Standort)
  4. Beschreibung der persönlichen Qualifikation
  5. Markt- und Konkurrenzanalyse
  6. Marketingstrategie
  7. Schilderung der Zukunftsaussichten
  8. Plan-Bilanz
  9. Plan-GUV (Gewinn- und Verlustrechnung)
  10. Liquiditätsvorschau
  11. Umsatz- und Ertragsvorschau über 3 Jahre (Umsatz-, Kosten- und Gewinnerwartung)
  12. Zusatzangaben über die Anzahl der voraussichtlich entstehenden Arbeitsplätze bzw. Ausbildungsplätze
  13. falls möglich: Erläuterung, inwiefern die Bereiche Innovation und Forschung von dem Vorhaben positiv beeinflusst werden
 • Zum Unternehmen:
  14. notarielle Urkunde über Gründung der Gesellschaft
  15. notarieller Gesellschaftsvertrag
  16. aktueller Auszug aus dem Handelsregister
  17. Gesellschafterliste
  18. Nachweis, in welcher Höhe das Stammkapital bereits eingezahlt wurde
  19. ggf. Geschäftsführervertrag
 • Sofern nicht bereits im Businessplan enthalten: Nachweise über Finanzierung
  20. Finanzierungsplan
  21. Kapitalbedarfsplan
  22. Kapitalnachweise (Investitionsmittel mit entsprechenden Belegen – wie z.B. Kreditzusagen, Bankauszügen etc.)
  23. Liquiditätsplan
  24. Nachweise zur Lebensunterhaltssicherung für mind. 1 Jahr
 • Weitere Unterlagen (je nach Fallkonstellation, z.B.):
  25. Nachweise über bereits bestehende Geschäftskontakte
  26. Miet- oder Kaufverträge einschl. Grundbuchauszug über Gewerbeflächen, Lager- und Büroräume
  27. betriebswirtschaftliche Auswertung der letzten 6 Monate vom Steuerberater unterschrieben (sofern Unternehmen bereits tätig)
  28. die letzten Einkommenssteuerbescheide des Finanzamtes

HINWEIS:
Sofern Sie eine freiberufliche Tätigkeit nach § 21 Abs. 5 AufenthG anstreben:

 • Qualifikationsnachweise
 • Finanzierungplan
 • Honorarverträge oder Absichtserklärung
 • weitere Nachweise zur Sicherung des Lebensunterhalts


2. Falls Sie mit Familie reisen möchten, legen Sie bitte folgende Unterlagen zusätzlich vor:

Für Ihren Ehepartner:

 • Internationale Heiratsurkunde („Formül B“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Ehepartners („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: Vollständige Scheidungsurteile der letzten Ehe beider Ehegatten mit Rechtskraftvermerk, Apostille und mit Übersetzung auf Deutsch; falls zutreffend Anerkennung für den deutschen Rechtsbereich; internationale Sterbeurkunde („Formül C“)
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

Für Ihre Kinder:

 • Internationale Geburtsurkunde („Formül A“, Hinweis: eine Apostille ist bei dieser Urkunde nicht erforderlich)
 • Auszug aus dem Personenstandsregister des nachziehenden Kindes („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original und mit deutscher Übersetzung, die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Apostille und Übersetzung auf Deutsch
 • Wenn ein mitsorgeberechtigter Elternteil in der Türkei verbleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch
 • Versicherung bis zur Aufnahme in die Familienversicherung

Für Ihre Eltern bzw. Schwiegereltern:

 • Nachweis des Verwandtschaftsverhältnisses mit der Fachkraft
  Ggf. Geburtsurkunde der Fachkraft oder des Ehegatten der Fachkraft
  Heiratsurkunde der Fachkraft und des Ehegatten der Fachkraft (wenn Schwiegereltern der Fachkraft nachziehen)
  Auszug aus dem Personenstandsregister der nachziehenden Eltern bzw. Schwiegereltern („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) im Original mit deutscher Übersetzung. Die amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse enthalten. Wenn Sie den Auszug mit Barcode vorlegen, ist kein Original notwendig.
 • Passkopie der Fachkraft
 • Nachweise, wo Sie im Bundesgebiet leben werden (z.B. vorläufiger Mietvertrag)
 • Nachweise, wie der Lebensunterhalt im Bundesgebiet gesichert werden soll (z.B. Rentenbescheid, Kontoauszüge, u.a.)

 • Nachweis des Krankenversicherungsschutzes

nach oben