Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 13 - İstisna Akdi Kapsamında Çalışanlar /Werkvertrag

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu


1. Hangi belgelere ihtiyacım var?

 • 2 adet başvuru formu: başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak Online Başvuru Formu’nu kullanarak çıktısını alabilirsiniz.
 • Vize ücreti: Genel vize ücreti 75,00€‘dur.
 • Geçerli pasaport ve pasaportta kişisel bilgilerin bulunduğu sayfanın (fotoğraflı sayfa) 2 adet fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık resim: Vesikalıklar biyometrik olmalı, 6 aydan eski olmamalı ve 35 x 45 milimetre ebadında olmalıdır. Biyometrik fotoğraf ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Lütfen ayrıca aşağıdaki belgelerin orijinalini ve iki adet fotokopisini yanınızda getiriniz. Türkçe olan belgelerin Almanca tercümeleri de gerekmektedir.

 • Federal İş Ajansı tarafından düzenlenmiş İstisna Akdi Çalışan Kartı
  (Werkvertragsarbeitnehmerkarte)
 • İş sözleşmesi
 • İkamet Kanunu’nun 18. Maddesinin 2. Fıkrasının 4a Bendi uyarınca bilgilendirme – Somut bir iş teklifinin mevcut olduğu haller
 • Mesleki yeterliliği kanıtlayan belgeler
 • Barkodlu SGK Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü (www.sgk.gov.tr)
 • İkamet Belgesi
 • Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. Belgedeki „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş olmalıdır ve medeni hal ile ilgili tüm olayları (örneğin önceki evlilikleri, boşanmaları, çocukları, ebeveynleri, vatandaşlık statüsüne dair gelişmeleri) içermelidir.
 • Türkiye’de SGK tarafından düzenlenen yurt dışı sağlık sigortası belgesi (A/T 1 belgesi)
 • Mümkünse SGK’dan A/T 11 sağlık sigortası belgesi


***************************************************************************************

Deutsche Sprachversion


1. Welche Unterlagen brauche ich?

 • 2 x Antragsformular: Das Antragsformular können Sie hier ausdrucken. Alternativ können Sie ein Online-Formular benutzen und ausdrucken.
 • Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro.
 • Gültiger Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: Die Fotos müssen biometrisch sein. Sie dürfen nicht älter als 6 Monate sein. Sie müssen 35 x 45 Millimeter groß sein. Weitere Informationen zu biometrischen Fotos finden Sie hier.

Bitte bringen Sie zusätzlich die folgenden Unterlagen im Original und in zweifacher Kopie mit. Bitte bringen Sie deutsche Übersetzungen der türkischen Unterlagen mit.

 • Lebenslauf
 • Werkvertragsarbeitnehmerkarte (ausgestellt von der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland)
 • Arbeitsvertrag
 • Belehrung nach § 18 Abs. 2 Nr. 4a AufenthG – Vorliegen eines konkreten Arbeitsplatzangebots (siehe unter „Erwerbstätigkeit: Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis und Belehrungen
 • Nachweis der beruflichen Qualifikation
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten (“SGK Giriş„ und “Hizmet dökümü„), www.sgk.gov.tr mit Barcode
 • Meldebescheinigung
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister (“Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği„). Die amtlichen Bemerkungen (“Düşünceler„) müssen vollständig ausgefüllt sein und alle personenstandsrechtlichen Ereignisse (z.B. Vorehen, Scheidungen, Kinder, Eltern, staatsangehörigkeitsrechtliche Ereignisse) enthalten.
 • Krankenversicherungsnachweis in Form einer A/T 1-Bescheinigung
 • Wenn möglich zusätzlich in Form einer A/T 11 Krankenversicherungsbescheinigung


nach oben