Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu/Merkblatt 05 - Oturum izninin süresinin dolması, kaybedilmesi veya çalınması halinde yeniden ülkeye giriş (sadece Türk vatandaşları için geçerlidir) / Wiedereinreise nach Ablauf, Verlust, Diebstahl (nur türkische Staatsangehörige)

10.10.2023 - Artikel

A. Türkçe Dil Versiyonu


A. Aşağıdaki durumlarda Almanya’ya aktarmasız bir uçuşla seyahat ettiğiniz takdirde vize almanız gerekmez:

Durum 1: Pasaportunuzun süresi doldu, ancak oturum izni belgeniz elinizde (pasaporta yapıştırılmış olarak veya plastik kart olarak):

Bu durumda lütfen öncelikle yeni bir Türk pasaportu çıkartınız. Prensipte, yeni çıkarttığınız pasaport ile birlikte geçersiz eski pasaportunuzu ve oturum izninizi ibraz ederek aktarmasız bir uçuşla Almanya’ya seyahat edebilirsiniz. Lütfen öncesinde havayolu şirketiyle görüşerek sizi taşımayı kabul edip etmediğini öğreniniz.

Durum 2: Pasaportunuzu kaybettiniz veya çaldırdınız, ancak oturum izniniz (plastik kart) elinizde:

Bu durumda lütfen öncelikle yeni bir Türk pasaportu çıkartınız. Prensipte, yeni çıkarttığınız pasaport ve oturum izninizi (plastik kart) ibraz ederek aktarmasız bir uçuşla Almanya’ya seyahat edebilirsiniz. Lütfen öncesinde havayolu şirketiyle görüşerek sizi taşımayı kabul edip etmediğini öğreniniz.

B. Aşağıdaki durumlarda ülkeye yeniden giriş için vize başvurusunda bulunmanız gerekmektedir:

Durum 1: Oturum izninizin yapıştırılmış olduğu pasaportunuzu kaybettiniz veya çaldırdınız. Bu durumda, öncelikle yeni bir Türk pasaportu çıkartmanız gerekmektedir.

Durum 2: Oturum izninizi (plastik kart) kaybettiniz veya çaldırdınız.

Durum 3: Oturum izninizin süresi, Türkiye’ye gelişinizden önce ya da sonra doldu.

Randevu almak için harici hizmet sağlayıcımız iDATA ile iletişime geçiniz. Türkiye içinden 0 850 460 8493, yurt dışından +90 212 970 8493 numaralı hatları arayınız.


Aşağıdaki belgelerin orijinallerini ve 2 adet fotokopisini ibraz ediniz. Kontrol listesini işaretleyiniz .

 • 2 x başvuru formu: buradan çıktı alınız veya Online Form’u doldurarak çıktısını alınız.
 • Vize ücreti: Genel ücret 75,00 Euro’dur; 0-17 yaş arası çocuklar için genel ücret 40,00 Euro’dur.
 • Geçerli Türk pasaportu ve kişisel bilgilerin bulunduğu fotoğraflı sayfanın 2 adet fotokopisi.
 • 2 adet vesikalık: Biometrik, 35x45 mm ebadında ve 6 aydan eski olmamalı.
 • Oturum izninin kaybı veya çalınması durumunda (Durum A.2 veya B.1 veya B.2): Polis tutanağı ve Almanca tercümesi
 • Oturum izninin süresinin geçmesi durumunda (Durum A.1 veya B.3): Oturum izninin belgesi
 • Son 3 yıla ait Giriş-Çıkış Belgeleri (Türk Emniyet Teşkilatı’ndan veya e-devlet üzerinden alınabilir. E-devlet portalına ilk kez giriş için gerekli şifre, PTT’lerden alınabilir)
 • Reşit olmayanlar için ayrıca gerekenler:
 • Başvuru esnasında bütün velayet sahibi ebeveynlerin hazır bulunması veya tüm velayet sahibi ebeveynlerin noter tasdikli muvafakatnamelerinin sunulması gerekmektedir.
 • Duruma göre: Velayet hakkının kimde olduğunu gösteren mahkeme kararı (örn. boşanma kararı) ve Almanca tercümesi. Ebeveynlerden biri Türkiye’de kalacak ise, çocuğunun daimi olarak Almanya’da kalmasına rıza gösterdiğine dair noter tasdikli muvafakatname ve Almanca tercümesi.
 • Velayet sahiplerinin veya vekil tayin edilen kişilerin pasaport fotokopileri
 • Çocuğun uluslararası doğum belgesi (Formül A)
 • „Düşünceler“ kısmı eksiksiz olarak doldurulmuş Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Varsa: Almanya’dan ikamet belgesi
 • Varsa: Eski pasaportun veya oturum izninin fotokopisi

İkamet ettiğiniz bölgenin Yabancılar Dairesi (ABH), vize başvurunuzu onaylamalıdır. İşlemi hızlandırmak için, ilgili Yabancılar Dairesi’nden ön onay rica edebilirsiniz. Söz konusu ön onay, Yabancılar Dairesi tarafından doğrudan Vize Bölümü’ne iletilmelidir, ya da siz başvuru sırasında ön onayı kapalı zarf içinde ibraz edebilirsiniz. Yabancılar Dairesi, ancak oturum izniniz hala devam ediyorsa başvurunuza onay verecektir. Vizenin bulunduğu pasaportunuzun posta yoluyla size gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Böylece Vize Bölümü’ne sadece bir kere gelmeniz gerekecektir.

*****************************************************************************

B. Deutsche Sprachversion


A. In folgenden Fällen benötigen Sie kein Visum für einen Direktflug nach Deutschland:

Fall 1: Ihr Reisepass ist abgelaufen, den Aufenthaltstitel (eingeklebt in den Pass oder Plastikkarte) haben Sie aber noch:

Beantragen Sie bitte zuerst einen neuen türkischen Reisepass. Sie können mit dem neuen Reisepass und dem alten, entwerteten Reisepass und Ihrem Aufenthaltstitel grundsätzlich per Direktflug nach Deutschland reisen. Bitte klären Sie aber vorab mit Ihrer Airline ab, ob sie Sie befördert.

Fall 2: Sie haben Ihren Reisepass verloren oder er wurde gestohlen, den Aufenthaltstitel (Plastikkarte) haben Sie aber noch:

Beantragen Sie bitte zuerst einen neuen türkischen Reisepass. Sie können mit dem neuen Reisepass und Ihrem Aufenthaltstitel (Plastikkarte) grundsätzlich per Direktflug nach Deutschland reisen. Bitte klären Sie aber vorab mit Ihrer Airline, ob sie Sie befördert.

B. In folgenden Fällen müssen Sie ein Visum zur Wiedereinreise beantragen:

Fall 1: Sie haben Ihren Reisepass mit eingeklebtem Aufenthaltstitel verloren oder er wurde gestohlen. In diesem Fall beantragen Sie bitte zuerst einen neuen türkischen Reisepass.

Fall 2: Sie haben Ihren Aufenthaltstitel (Plastikkarte) verloren oder er wurde gestohlen.

Fall 3: Ihr Aufenthaltstitel ist vor oder nach der Einreise in die Türkei abgelaufen.

Kontaktieren Sie unseren externen Dienstleister iDATA für einen Termin. Innerhalb der Türkei wählen Sie 0 850 460 8493; vom Ausland aus wählen Sie: +90 212 970 8493

Folgende Unterlagen legen Sie bitte im Original mit 2 Kopien vor. Haken Sie die Checkliste ab .

 • 2 x Antragsformular: hier ausdrucken oder Online-Formular benutzen und ausdrucken Visumgebühr: i.d.R. 75,00 Euro; für Kinder von 0 bis 17 Jahren: i.d.R. 40,00 Euro.
 • gültiger türkischer Reisepass und 2 Kopien der Passdatenseite (Seite mit Ihrem Foto)
 • 2 Passfotos: biometrisch, nicht älter als 6 Monate, 35 x 45 Millimeter
 • Verlust oder Diebstahl des Aufenthaltstitels (Fälle A.2, B.1, B.2): Polizeiliches Verlustprotokoll mit deutscher Übersetzung
 • Bei Ablauf des Aufenthaltstitels (Fälle A.1, B.3): Aufenthaltstitel
 • Ein- und Ausreisebestätigungen („Giriş-Çıkış Belgesi“) der vergangenen 3 Jahre (erhältlich bei der türkischen Polizei oder über e-devlet; das Passwort, das für den Erstzugang zu e-devlet erforderlich ist, erhalten Sie bei der türkischen Post)
 • Für Minderjährige zusätzlich:
 • Antragstellung mit allen Sorgeberechtigten oder notariell beglaubigte Vollmacht aller Sorgeberechtigten
 • falls zutreffend: gerichtliche Entscheidung zum Sorgerecht (z.B. im Scheidungsurteil) mit Übersetzung auf Deutsch; wenn ein Elternteil in der Türkei bleibt: notariell beurkundete Einverständniserklärung zum dauerhaften Aufenthalt des Kindes in Deutschland mit Übersetzung auf Deutsch.
 • Passkopien der Sorgeberechtigten und ggf. des Bevollmächtigten
 • Internationale Geburtsurkunde (Formül A) des Kindes
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister („Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği“) mit amtlichen Bemerkungen („Düşünceler“)
 • wenn vorhanden: Meldebescheinigung aus Deutschland
 • wenn vorhanden: Kopie des alten Passes oder Aufenthaltstitels

Die Ausländerbehörde (ABH) an Ihrem Wohnort muss dem Visumantrag zustimmen. Sie können das Verfahren ggf. beschleunigen, indem Sie die ABH um eine Vorabzustimmung bitten. Diese Vorabzustimmung muss die ABH entweder direkt an die Visastelle übermitteln oder Sie legen die Vorabzustimmung in einem verschlossenen Umschlag vor. Die ABH kann Ihrem Antrag nur zustimmen, wenn Ihr Aufenthaltsrecht fortbesteht. Den Pass mit Visum können Sie sich per Post zuschicken lassen, sodass Sie in der Regel nur einmal zur Visastelle kommen müssen.

nach oben