Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Bilgi Notu / Infoblatt 07 - Staj, Kültürel/Sportif Etkinlik, Kongreye katılımı için vize * Visum für Praktika, Kultur-/sportveranstaltungen, Kongresse

06.10.2023 - Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Bu bilgi notu, kültürel, akademik ve/veya spor etkinliklerinin yanı sıra konferans ve stajlara katılmak üzere Schengen vizesine başvurmak için gerekli bilgileri içerir.

(1) Genel bilgiler

Lütfen 3 no´lu bilgi notumuz ile dış temsilciliklerin yetki bölgelerine ilişkin bilgileri ve başvurunuzun kabul edilme şartlarını da mutlaka okuyun.

(2) Genel olarak ibraz edilmesi gereken belgeler

 • Eksiksiz olarak doldurulmuş ve şahsen imzalanmış vize başvuru formu ve İkamet Kanunu’nun 54. maddesine göre gerekli beyanname
 • Pasaport (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Son üç yıl içinde geçerli olan vizelerinizin (Schengen, AB, Birleşik Krallık, ABD, Kanada) ve ilgili pasaportun birer adet fotokopisi
 • 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Yeterli seyahat sağlık sigortası (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Vize ücreti (bkz. Bilgi Notu No. 3)
 • Uçuş rezervasyonu, seyahat rezervasyonu, diğer ulaşım tercihleri veya seyahat planlamasına ilişkin kanıtlayıcı belge
 • E-Devlet üzerinden alınmış barkod/QR-kodlu Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Konaklamanın nerede yapılacağını gösteren belge: Otel rezervasyonu / otel ödemesi veya başka bir konaklama imkanını kanıtlayan belge (resmi bir taahhütname ile ibraz edilmediyse)
 • Başvuru sahibinin, planlanan seyahat süresince masrafları karşılayacak yeterli maddi imkâna sahip olduğunu kanıtlayan belge, örneğin:
  Son 3 aya ait banka hesap özetleri
  Son 3 aya ait maaş bordroları
  Varsa, son 3 aya ait emekli maaşı ödemelerini gösteren belge

(3) Belirli kategorilerdeki başvuru sahiplerinden istenen ek belgeler


a) İşçiler / Ücretli çalışanlar / Memurlar için:

 • Türkiye’deki işveren şirket tarafından hazırlanmış, aşağıdaki bilgileri içeren yazının aslı:
  Hangi dış temsilciliğe hitaben yazılmış olduğu açıkça belirtilmeli
  Başvuru sahibinin adı, şirketteki görevi ve pasaport numarası
  Şirkette işe başlama tarihi
  Verilen iznin süresi ve ücretli veya ücretsiz izin olduğu konusunda bilgi
  İşverenin iletişim bilgileri
  Yazının altında imzası bulunan kişinin adı ve görevi
  Talep edilen vize süresi (birden fazla seyahat olacak mı?)
  Seyahatin amacı, hedefi ve süresi (firma adı belirtilmeli)
  Seyahat ve konaklama giderlerinin şirket tarafından karşılanacağının garantisi
 • E-Devlet’ten alınmış barkod/QR-kodlu SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Hizmet Dökümü, www.sgk.gov.tr

b) Çiftçiler için:

 • Ziraat Odasından çiftçilik belgesi

c) Firma sahipleri / Serbest meslek sahipleri için:

 • Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Suretinin fotokopisi (6 aydan eski olmamalı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
 • Vergi Levhası

d) Öğrenciler / Üniversite öğrencileri için:

 • Güncel öğrenci belgesi

e) Reşit olmayanlar (18 yaş altı) için:

 • Her iki ebeveynden noter tasdikli seyahat izni belgesi veya velayet hakkına tek başına sahip olduğuna ilişkin belge (örneğin ebeveynlerin boşanmış olması veya ebeveynlerden birinin vefat etmiş olması halinde)

f) Türk vatandaşı olmayan başvuru sahipleri için:

 • Türkiye’de yasal olarak ikamet ettiğinizi gösteren ve Schengen üyesi ülkelerin topraklarını terk etmeyi planladığınız tarihten sonra en az üç ay daha geçerli güncel belge

(4) Somut seyahat amacını gösteren belgeler

a) Üniversitenin dördüncü sömestrinden sonra öğrenim dalı ile bağlantılı stajlara katılım için:

 • Staj yerinden davet mektubu/her iki tarafça imzalanmış öğrenim sözleşmesi (Learning Agreement)
  Almanya’da staj yapılacak kurumunun adresi ve iletişim bilgileri
  Staj süresi ve türü
  Başvuru sahibinin adı, kişisel bilgileri ve pozisyonu veya varsa, kalınacak süre boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan
 • Federal İş Ajansı’ndan onay yazısı (daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)

b) Üniversite öğrencilerinin veya mezunlarının AB finansmanı OLMAKSIZIN değişim programları çerçevesinde stajlara katılımı için:

 • Organize eden kurumdan davet mektubu
  Almanya’da staj yapılacak kurumunun adresi ve iletişim bilgileri
  Değişim programının süresi ve türü
  Başvuru sahibinin adı, kişisel bilgileri ve pozisyonu
  Öğrenci belgesi veya mezuniyet belgesi (diploma)
  Varsa, kalınacak süre boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan
 • Federal İş Ajansı’ndan onay yazısı (daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz)

c) AB finansmanı İLE stajlara katılım için:

 • Staj yerinden davet mektubu mektubu/Erasmus belgesi (aslı ve bir fotokopisi ile birlikte)
  Almanya’da staj yapılacak kurumunun adresi ve iletişim bilgileri
  Staj süresi ve türü
  Başvuru sahibinin adı, kişisel bilgileri ve pozisyonu
  Varsa, kalınacak süre boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan (Erasmus onay mektubunun kaşeli ve imzalı olması gerekmektedir)

d) Kültürel bir etkinliğe veya kongreye katılmak için:

 • Etkinliğin organizatörü tarafından düzenlenmiş bir davet yazısı veya kültürel hizmeti sunan taraf ile yapılmış sözleşme veya yaratıcı bir çalışmaya katılım için aşağıdaki bilgileri içeren davet yazısı:
  Etkinliği organize edenin adresi ve iletişim bilgileri ile Almanya’da etkinliğin yapılacağı yer veya mekân hakkında bilgi
  Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  Başvuru sahibinin adı, kişisel bilgileri ve pozisyonu
  Varsa, kalınacak süre boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan

e) Spor etkinliklerine katılmak için:

 • Spor kulübü veya spor federasyonu tarafından verilen davetiye veya aşağıdaki bilgileri içeren ve spor organizasyonuna katılımı tasdikleyen belge:
  Spor kulübü veya spor federasyonunun ve Almanya’da etkinliğin yapılacağı yerin adresi ve iletişim bilgileri
  Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  Sporcunun adı, kişisel bilgileri ve pozisyonu
  Varsa, kalınacak süre boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan
 • Türkiye’deki gönderen spor kulübü veya spor federasyonu tarafından hazırlanmış ve aşağıdaki bilgileri içeren belge:
  Etkinliğin yapılacağı zaman aralığı ve etkinliğin türü
  Sporcunun adı, kişisel bilgileri ve pozisyonu
  Varsa, kalınacak süre boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan


***************************************************

Deutsche Sprachversion

Dieses Merkblatt enthält Informationen für die Beantragung eines Schengenvisums für die Teilnahme an kulturellen, akademischen und/oder sportlichen Veranstaltungen sowie Kongressen und Praktika.

(1) Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie unbedingt auch unser Infoblatt Nr. 3 und die Hinweise zur örtlichen Zuständigkeit der Auslandsvertretungen sowie der Zulässigkeitsvoraussetzungen für Ihren Antrag.

(2) Allgemeine Unterlagen

 • Vollständig ausgefülltes und eigenhändig unterschriebenes Antragsformular sowie Erklärung nach § 54 AufenthG
 • Reisepass (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Je 1 Kopie Ihrer in den letzten 3 Jahren gültigen Visa (Schengen, EU, UK, USA, Kanada) und des Reisepasses
 • 1 biometrisches Passfoto (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Ausreichende Reisekrankenversicherung (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Visumgebühr (siehe Infoblatt Nr. 3)
 • Nachweis über Flug-, Reisereservierungen, andere Beförderungsnachweise oder Reiseplanung
 • Vollständiger Auszug aus dem Personenstandsregister aus E-Devlet (Tam Tekmil Vukuatlı Nüfüs Kayıt Örneği) mit Barcode/QR-Code
 • Nachweis der Unterkunft: Hotelbuchung / Hotelreservierung oder anderer Unterkunftsnach-weis
 • Nachweis über ausreichende finanzielle Mittel für den geplanten Aufenthalt, z.B.
  Kontoauszüge der letzten 3 Monate
  Gehaltszettel der letzten 3 Monate
  Ggf. Nachweis über Rentenbezüge der letzten 3 Monate

(3) Zusätzliche Unterlagen für bestimmte Kategorien von Antragsteller*innen

a) Für Arbeitnehmer*innen / Angestellte / Beamte

 • Schreiben der türkischen Arbeitgeberfirma (im Original) mit folgenden Angaben:
  Anrede der konkreten Auslandsvertretung
  Name, Funktion und Passnummer des Antragstellers/der Antragstellerin in der Firma
  Beginn der Tätigkeit bei der Firma
  Dauer der Freistellung und ob es sich um bezahlten oder unbezahlten Urlaub handelt, es sei denn es wird im Auftrag der Firma gereist
  Kontaktdaten des Arbeitgebers
  Name und Funktion der Person, welche das Schreiben unterzeichnet
  Zeitraum der gewünschten Visumdauer (ggfs. mehrere Reisen?)
  Zweck, Ziel und Dauer des Aufenthalts (Nennung von Firma)
  Garantie, dass die Kosten des Aufenthalts von der Firma übernommen werden
 • SGK-Eintrittsbestätigung und Aufstellung über die bisher insgesamt erreichten SGK-Zeiten aus E-Devlet („SGK Giriş“ und „Hizmet dökümü“), www.sgk.gov.tr mit Barcode/QR-Code

b) Für Landwirt*innen

 • Urkunde der Landwirtschaftskammer

c) Für Eigentümer*innen eines Privatunternehmens / Selbstständige:

 • Nachweis des Eintrags in das Handelsregister der Handelskammer (in Kopie, nicht älter als 6 Monate) („Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Kayıt Sureti“)
 • Veröffentlichung im Bulletin des Handelsregisters (in Kopie, „Ticaret Sicil Gazetesi“)
 • Steuerkarte („Vergi Levhası“)

d) Für Schüler*innen oder Studierende

 • Aktuelle Schüler- bzw. Studentenbescheinigung

e) Für Minderjährige (unter 18 Jahren)

 • Notarielle Bescheinigung der Reiseerlaubnis von beiden Eltern oder Nachweis des alleinigen Sorgerechts (z.B. bei Scheidung der Eltern oder wenn ein Elternteil verstorben ist)

f) Für nicht-türkische Antragsteller*innen

 • Aktueller Nachweis über den legalen Aufenthalt in der Türkei, gültig bis mindestens drei Mo-nate nach geplanter Ausreise aus dem Hoheitsgebiet der Schengener Vertragsstaaten

(4) Unterlagen für den jeweils konkreten Aufenthaltszweck

a) Für die Teilnahme an einem studienfachbezogenen Praktikum nach dem 4. Semester

 • Einladungsschreiben der Praktikumsstelle / von beiden Seiten unterschriebenes Learning Agreement
  Adresse und Kontaktdaten der Praktikumsstelle in Deutschland
  Zeitraum und Art des Praktikums
  Name, Daten und Funktion des Antragstellers oder ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts
 • Einvernehmen der Bundesagentur für Arbeit - weitere Infos erhältlich auf der Seite unter

b) Für die Teilnahme von Studenten oder Absolventen an Praktika im Rahmen von Austauschprogrammen OHNE Förderung der EU:

 • Einladungsschreiben des Organisators
  Adresse und Kontaktdaten der Praktikumsstelle in Deutschland
  Zeitraum und Art des Austauschs
  Name, Daten und Funktion des Antragstellers
  Studentenbescheinigung („Öğrenci Belgesi“) oder Abschlusszeugnis
  ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts
 • Einvernehmen der Bundesagentur für Arbeit - weitere Infos erhältlich auf der Seite unter

c) Für die Teilnahme an Praktika MIT Förderung der EU:

 • Einladungsschreiben der Praktikumsstelle / Erasmusbescheinigung (jeweils Original + 1 Kopie
  Adresse und Kontaktdaten der Praktikumsstelle in Deutschland
  Zeitraum und Art des Praktikums
  Name, Daten und Funktion des Antragstellers
  ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts (ein Erasmus-Bestätigungsschreibung muss gestempelt und unterschrieben sein)

d) Für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen und Kongressen:

 • Einladungsschreiben des Organisators der Veranstaltung oder der mit dem Anbieter der kulturellen Dienstleistung geschlossene Vertrag oder Einladung zur Teilnahme an einer kreativen Arbeit mit folgenden Angaben:
  Adresse und Kontaktdaten des Veranstalters und Veranstaltungsort bzw. -räumlichkeiten in Deutschland
  Zeitraum und Art der Veranstaltung
  Name, Daten und Funktion des Antragstellers
  ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts

e) Für die Teilnahme an Sportveranstaltungen

 • Einladungsschreiben des Sportclubs oder Sportverbands oder Beglaubigung der Teilnahme an der Sportveranstaltung mit folgenden Angaben:
  Adresse und Kontaktdaten des Sportclubs oder Sportverbands und Veranstaltungsort in Deutschland
  Zeitraum und Art der Veranstaltung
  Name, Daten und Funktion des Sportlers
  ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts
 • Bescheinigung des entsendenden türkischen Sportclubs oder Sportverbands mit folgenden Angaben:
  Zeitraum und Art der Veranstaltung
 • Name, Daten und Funktion des Sportlers / der Sportlerin
  Ggfs. Erklärung zur Übernahme der Kosten des Aufenthalts
nach oben