Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Infoblatt 01a - Seyahat Sağlık Sigortası ve Sağlık Sigortası / Reisekrankenversicherung und Krankenversicherung

Artikel

Türkçe Dil Versiyonu

Schengen Vizesi

Avrupa hukukuna göre seyahat eden herkesin Schengen ülkelerinde bulunduğu sürenin tamamını kapsayan bir sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir. Bu sigorta asgari belli bazı kriterleri yerine getirmelidir.

  • Sigorta, tüm olası hastalık veya memlekete nakil masraflarını asgari 30.000 Avro’ya kadar karşılamalı ve tüm Schengen bölgesini kapsamalıdır (sadece Almanya’ya seyahat edecekseniz bile)
  • Sigortalı olduğunuzu kanıtlamak zorundasınız. Bunu poliçenin aslı ile belgeleyebilirsiniz. Poliçe nüshasının ibraz edildiği durumlarda, mutlaka ödeme yapıldığını gösteren belge eklenmelidir.
  • Sigortanız, gidiş ve dönüş günleriniz dahil, seyahat sürenizin tamamını kapsamalıdır. Sigorta geçerliliği saat 12.00’de başlamakta ve yine saat 12.00’de sona ermektedir. Bu sebeple sigorta poliçesi, seyahat tarihinden bir gün önce ve dönüş tarihinden bir gün sonrasınıda da geçerli olacak şekilde düzenlenmelidir.
  • Sigorta zorunluluğuna Almanya vatandaşlarının eşleri de tabidir.
  • Sigorta şirketi, oluşabilecek tedavi masraflarını doğrudan hastane veya doktora ödemelidir. Masrafların sizin tarafınızdan ödenmesi ve akabinde sigorta şirketi tarafından size iade edilmesi düzenlemelere uygun değildir.

Ulusal Vize

Sağlık sigortası poliçeleri Almanca veya İngilizce olarak ibraz edilmelidir. Sigorta şirketlerinin çoğu belirtilen dillerde poliçe oluşturmaktadır. Schengen vizesi kapsamında düzenlenen sağlık sigortaları ulusal vize için yeterli değildir. Birçok poliçede, sigorta 90 günü aşan süreler için geçerli olsa bile, sigorta kapsamının en fazla 92 günlük, tekli seyahatler sonrasında ve/veya ikametin Almanya’ya alınmasıyla sona ereceğine dair ibareler yer almaktadır. Schengen vizesi için yaptırılan standart seyahat sağlık sigortası hizmetlerinin Almanya’daki yasal sigortaların kapsadığı hizmetler ile kıyaslanamayacağını ve bu nedenle Almanya’daki yabancılar daireleri tarafından kabul edilmediğini dikkate alınız. Dolayısıyla tercih etmiş olduğunuz sigorta kurumundan uzun süreli kalışlara uygun bir sigorta programı talep etmeniz önerilir. Söz konusu sigorta paketleri –Almanya seyahati öncesinde de- kolayca temin edilebilmektedir.

Toplam bir yıla kadar Almanya’da kalmayı planlıyorsanız, Vize Bölümü tüm süreyi kapsayan bir vize düzenleyebilmektedir. Bu durumda ibraz edilecek sağlık sigorta belgesinin tüm süreyi kapsadığından emin olunuz. Bir yılı aşacak diğer uzun süreli ikametler için yapılan başvurularda ise (aile birleşimi hariç) vizeler genelde 6 aylık düzenlenmektedir. Böylece bu sürenin tamamını kapsayan sigorta yeterli olacaktır.

Üniversite eğitimi (öncesinde dil kursu eğitimini kapsamayan) ve çalışma amaçlı vize başvurularında (eş ve çocuklar dahil) Almanya’ya giriş tarihi itibariyle 15 gün geçerliliği bulunan sigortalar yeterli olmaktadır. Sigorta belgesinin vize başvurusunda ibraz edilmesi gerekmektedir.

Tüm diğer durumlarda sağlık sigortası belgesi, vize işlemleri sonuçlandığında, vize tanzim edilmeden önce ibraz edilmelidir.

Yukarıdaki bilgiler yönlendirme amaçlı hazırlanmıştır. Gerektiğinde sigorta kapsamlarını ilgilendiren ek bilgiler talep edilebilmektedir. Bilgi notunun içeriği, oluşturulduğu tarihte güncel olan koşulları yansıtmaktadır.
*****************************

Deutsche Sprachversion

Schengenvisa:

Nach europäischem Recht muss jeder Reisende während seines gesamten Aufenthalts in den Schengen-Staaten krankenversichert sein. Die Versicherung muss bestimmte Mindestkriterien erfüllen.

  • Die Versicherung muss Krankheits- und Rückführungskosten von mindestens 30.000 Euro im gesamten Schengenraum abdecken – auch wenn Sie nur nach Deutschland fahren wollen.
  • Sie müssen nachweisen, dass Sie wirklich versichert sind. Diesen Nachweis liefert nur die Originalpolice. Wenn Sie einen Ausdruck beifügen wollen, fügen Sie auch den Zahlungsbeleg bei.
  • Ihre Versicherung muss den gesamten Ab- und Rückreisetag Ihrer ersten geplanten Reise umfassen. Es genügt also nicht, wenn die Versicherung jeweils um 12 Uhr beginnt und endet.
  • Die Versicherungspflicht gilt auch für Ehegatten deutscher Staatsangehöriger.
  • Die Versicherung muss eine mögliche Zahlung direkt gegenüber dem Krankenhaus oder dem Arzt erbringen. Ihre Vorleistung und dann infolge Rückerstattung seitens der Versicherung gegenüber Ihnen ist nicht zulässig.

Nationale Visa:

Die Krankenversicherungspolicen (alternativ Auslandskrankenschein der türkischen SGK, Formular A/T 11) sind auf Deutsch oder Englisch vorzulegen. Die meisten Versicherer bieten auch eine Ausfertigung in diesen Sprachvarianten an. Die normalen Schengen-Versicherungen sind in der Regel nicht ausreichend. Viele Versicherungen enthalten die Klausel, dass auch bei einer Gültigkeitsdauer von mehr als 90 Tagen lediglich Einzelreisen bis max. 92 Tage abgesichert sind und/oder die Versicherung nicht gültig ist, wenn der Wohnsitz nach Deutschland verlegt wird. Bitte beachten Sie, dass auch die Leistungen einer üblichen Schengen-Krankenversicherung nicht dem Umfang der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland entsprechen und daher diese Policen von den Ausländerbehörden in Deutschland in der Regel nicht ausreichend betrachtet werden. Sie sollten daher die Versicherung gezielt nach Policen für einen langfristigen Aufenthalt ansprechen, entsprechende Produkte sind problemlos auch vor Einreise nach Deutschland erhältlich.

Bei einer geplanten Gesamtaufenthaltsdauer von bis zu einem Jahr wird die Visastelle das Visum in der Regel für den gesamten geplanten Aufenthalt ausstellen. Der Versicherungsschutz ist damit für die gesamte Aufenthaltsdauer nachzuweisen. In allen übrigen Fällen (außer Familiennachzug) wird das Visum in der Regel für 6 Monate erteilt. Damit reicht hier der Nachweis einer Versicherung über diesen Zeitraum.

Bei Beantragung eines Visums zum Studium (ohne vorherigen Besuch eines Sprachkurses) und zur Arbeitsaufnahme (auch für mitreisende Ehegatten und Kinder) reicht grundsätzlich ein Versicherungsnachweis für die ersten 15 Tage ab Einreise. Der Versicherungsnachweis ist in diesen Fällen bereits bei Antragstellung vorzulegen.
In allen anderen Fällen wird der Versicherungsnachweis nach Abschluss der Bearbeitung vor Erteilung des Visums nachgefordert.

Die Aufzählung ist nicht abschließend, sondern soll als Orientierung dienen. Bei Bedarf können weitere Anforderungen an den Krankenversicherungsschutz gestellt werden. Die Informationen im Merkblatt spiegeln den Kenntnisstand bei Erstellung des Infoblattes dar.

nach oben