Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Vatandaşlık

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

01.12.2017 - Artikel

Vatandaşlık konusuna ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Genel Bilgi

Başkaca bilgiye ve başvuru formalına Federal İdari İşler Dairesinin internet sayfasında bulabilirsiniz. Türk vatandaşlığına ilişkin sorularınızda lütfen ilgili Türk yurtdışı temsilciliğiniz ile temasa geçiniz:
Ulaşabilirlik ve Çalışma Saatleri

Alman Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

Alman Vatandaşlık Kanunu geçtiğimiz yıllarda vatandaşlığın doğumla kazanılmasına dair düzenlemeler bakımından bir kaç kez değiştirilmiştir. Doğumla birlikte vatandaşlık kazanılmasına dair düzenlemeler hakkında buradan bilgi edinebilirsiniz.
§ 4 (Vatandaşlığın Doğumla Kazanılması)

(1) (01.07.1998 itibarıyla) Anne veya babasından biri Alman vatandaşı olan çocuk, doğumuyla birlikte Alman vatandaşlığını kazanır. Çocuk doğduğunda sadece babanın Alman vatandaşlığı varsa ve Alman yasalarına göre nesebin kanıtlanması için babalığın tanınması ya da tespiti gerekiyorsa, vatandaşlığın kazandırılabilmesi için babalığın Alman yasalarına göre geçerli bir şekilde tespiti gerekir; çocuk 23 yaşını doldurmadan önce, babalık tanıma beyanı verilmiş veya babalığın kanıtlanması işlemi başlatılmış olması gerekir.

(2) (01.01.2005 itibarıyla) Yurt içinde bulunmuş olan çocuk (buluntu çocuk), aksi ispat edilinceye kadar Alman vatandaşının çocuğu kabul edilir. (01.05.2014 itibarıyla) 1. cümle Gebelikte Uyuşmazlık Kanunu´nun 25. maddesinin 1. fıkrası kapsamına giren çocuklarda uygulanır.

(3) (01.01.2000 itibarıyla) Yabancı anne ve babanın çocuğu olarak Almanya'da doğan çocuk aşağıdaki koşullarda Alman vatandaşlığını kazanır:

(01.01.2009 itibarıyla) Alman vatandaşlığının kazandırıldığına dair kayıt çocuğun doğum kaydının yapıldığı kütüğe işlenir.

(01.01.2000 itibarıyla) 1. cümleye göre vatandaşlığın kazandırıldığına dair kaydın yapılması ile ilgili usulleri yönetmelikler vasıtasıyla belirleme yetkisi Federal Konsey onayı ile Federal İçişleri Bakanlığındadır.*

(4) (01.01.2000 itibarıyla) 31 Aralık 1999´dan sonra yabancı bir ülkede doğmuş ve düzenli olarak da orada ikamet etmekte olan Alman vatandaşı anne veya babanın yabancı bir ülkede doğan çocuğuna, vatansız kalmaması koşuluyla, 1. fıkraya göre vatandaşlık kazandırılmaz.

(15.12.2010 itibarıyla) Doğumdan sonra bir yıl içersinde Nüfus Kanunu´nun 36. maddesine göre doğum kaydı yaptırılırsa 1. cümle hukuki sonuç doğurmaz. Bu süre dahilinde yetkili dış temsilciliğe başvuruda bulunulmuş olması da yeterlidir.

(01.01.2000 itibarıyla) Anne ve baba ikisi de Alman vatandaşlığına sahipler ise, 1. cümle ancak her ikisinin de orada belirtili şartları yerine getirmeleri halinde hukuki sonuç doğurur.

*3. fıkra 3. cümle 24.07.1999´da yürürlüğe girmiştir

Vatandaşlığa Alınma

Yurt İçinde İkamet Sahibi Olmadan Vatandaşlığa Alınma
Vatandaşlığa alınabilmek için esasen Almanya´da sürekli ikametin olması şarttır. Yurt dışında bulunan bir kişinin vatandaşlığa alınması Federal İdari İşler Dairesinin taktirindedir. Burada yurt dışında ikamet ediyor olmanıza rağmen istisnai olarak Alman vatandaşlığına alınmanızın Almanya´nın menfaatine olup olmadığına bakılır. Vatandaş olma hakkından söz edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, Almanya´da yaşamayan kişilerin vatandaşlık kazanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar daha ağırdır. Şayet geçmişte Alman vatandaşı idiyseniz, vatandaş olmanız kamu yararına ise, tekrar vatandaşlık kazandırılır. Aynı şart küçük yaşta çocuklarınız için de geçerlidir. Kamu yararı bakımından değerlendirme yapılırken asgari aşağıdaki hususlara bakılır:

Bu tür ilişkilere örnek: Geçmişte bir Alman vatandaşıyla olan evliliğiniz veya hayat arkadaşlığınız, uzun süre Almanya´da yaşamanız, kendi kullanımınız için Almanya´da sahip olduğunuz gayrimenkul, Alman sigorta kuruluşlarından emeklilik veya sigorta alacağınızın olması, Alman halkının mensubu olmanız, Alman okulunda veya başka bir Alman eğitim kurumunda okumuş olmanız, Alman derneğine üyeliğiniz, Alman kamu kuruluşunda veya Alman şirketinde çalışmanız, Almanya için büyük hizmetlerinizin olması gibi.

Bu itibarla talebinizi ayrıntılı olarak gerekçelendirmekte yarar var.

Vatandaşlık talep forumunuzu lütfen ikamet ettiğiniz yere bakan Almanya´nın yetkili dış temsilciliğine ibraz ediniz. Talep formunu oradan da temin edebilir ya da Federal İdari İşler Dairesinin internet sayfasından da indirebilirsiniz (Sözcükler: Deutsche Staatsangehörigkeit; Einbürgerung): Federal İdari İşler Dairesi

Başvuru evrakınız yetkili dış temsilcilik tarafından incelenir ve görüş bildirilerek Federal İdari İşler Dairesine gönderilir.

Alman Vatandaşlığınızın Korunmasına Dair İzin Talebi

İlgili talep formu örneklerine ve bilgi notlarına Federal İdari İşler Dairesi web sitesinden ulaşabilirsiniz: 
Federal İdari İşler Dairesinin Web 

Başvurunuzu bağlı bulunduğunuz yurt dışı temsilciliğine yapabilir veya doğrudan Federal İdari İşler Dairesine gönderebilirsiniz.

Yurt Dışında Dünyaya Gelen Bir Çocuk Alman Vatandaşılığını Doğrudan Kazanmaz

Örnek: Bay A işvereni tarafından 1999 yılında İspanya´ya gönderilir. Orada bulunurken 01.02.2000 tarihinde kızı Klara dünyaya gelir. Aile birkaç yıl sonra Almanya´ya döner. Klara 2018´de bir Amerikalı ile tanışır ve onunla birlikte ABD´ye yerleşir. Orada 01.01.2020´de bir erkek çocuk dünyaya getirir. Annesi Alman vatandaşı olmasına rağmen bu çocuk doğumla birlikte doğrudan Alman vatandaşlığını kazanmaz, çünkü zaten ABD´de doğmuş olmakla birlikte otomatikman Amerikan vatandaşlığını kazanmış olacaktır.

Weitere Informationen

nach oben