Alman Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasına hoş geldiniz

İkili Ekonomik İlişkiler

Makale

Türkiye ve Almanya arasındaki yakın ekonomik ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerin taşıyıcı sütununu oluşturmaktadır. 19. yüzyıldan beri süren dostane ve geleneksel ilişkiler, ilerleyen yıllarda artarak yoğunluk kazanmıştır. Buna hem Türkiye’de çok sayıdaki Alman şirketin yatırımlarının hem de Türk kökenli Almanlar veya Türk vatandaşları tarafından Almanya’da kurulan on binlerce şirketin etkisi büyüktür. Almanya’daki ekonomik gelişmeye büyük katkısı olan bu şirketler yüzbinlerce insana iş imkânı yaratmaktadır. Bu şekilde Almanya Türkiye’nin açık ara en önemli ekonomi ortağıdır.

Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarak, 2016 yılında toplam 37,3 milyar EUR ile yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır. 2017 yılındaki ticaret hacmi konjonktüre dayalı olarak bir önceki yılın rekor değerinin biraz altında kalarak 36,4 milyar EUR olarak gerçekleşmiştir. Almanya’nın Türkiye’ye yaptığı ihracattaki en önemli payı otomobil ve otomobil yan sanayi ürünleri ile makine ve kimyasal ürünler oluşturmaktadır. Almanya’nın Türkiye’den ithal ettiği ürünler arasında tekstil ve deri ürünleri, otomobil ve giderek artan miktarlarda gıda ve makineler başı çekmektedir.   

1980’den beri Almanya, yaklaşık 14,5 milyar USD değerindeki yatırım hacmiyle Türkiye’de en büyük yabancı yatırımcılar arasında yer almaktadır. Türkiye’de Alman sermaye ortaklığındaki Türk ve Alman şirketlerinin sayısı 7.150’ye ulaşmıştır. Bu şirketlerin faaliyet alanları sanayi üretiminden, satış ve hizmet sektörünün her türlü alanı ile küçük ve büyük işletmelerin yönetimine kadar uzanmaktadır.

2017 yılında Almanya toplam 2.044 başvuru ile de Türkiye’de yapılan patent başvurularında 2.029 başvuru ile ABD’nin ve 675 başvuru ile Japonya’nın önünde birinci sırada yer almaktadır. 

Turizm alanında da Almanya Türkiye’nin en önemli ortağıdır. 2015 yılından beri Türkiye’ye gelen tatilcilerin sayısında genel anlamda bir azalma olmuştur. Almanya’dan gelen tatilcilerin sayısı 2016 yılında %30 oranında azaldı ve 2017 yılında ilaveten %8 oranında daha azalarak 3,6 milyonda kaldı. Almanya’dan gelen turist sayısı, Türkiye’yi ziyaret eden toplam turist sayısının %11,5’ini oluşturmaktadır. Şu anda Almanya, 4,1 milyon turist ile Rusya’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Türkiye’de ayrıca Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin temsilciliği bulunmaktadır.  1985’den beri İstanbul’da faaliyette olan Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odasının bugün 1000’in üzerinde üyesi bulunmaktadır.

2004 yılında Köln’de Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası kuruldu. Köln şubesiyle faaliyetlerini sürdüren Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası 2012 yılında ana merkezini Berlin’e taşıdı.

Almanya ve Türkiye, 1962 yılından beri “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Geliştirilmesi Anlaşması”nı imzalandı. Türkiye’de uluslararası tahkim yargısına dair kanun Temmuz 2001’de yürürlüğe girdi. 1985 tarihli “Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” feshedildi ve 19.09.2011 tarihli yeni Çifte Vergilendirme Anlaşması Almanya’da imzalandı. Bu anlaşma geriye dönük olarak 01.01.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Kasım 2012’de Türkiye ve Almanya arasında iki ülkenin siyaset ve ekonomi temsilcilerinin enerji alanında diyalog kurmaları amacıyla  „Türk-Alman Enerji Forumu“ oluşturulmuştur. Bu çerçevede bakanlar düzeyindeki ilk toplantı Nisan 2013’te Ankara’da düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra, iki ülkenin ekonomi bakanları JETCO (Joint Economic and Trade Commission) adıyla Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesinin kurulmasını kararlaştırdılar.

Sayfa başına dön